Świat arabski w pigułce

advertisement
Świat arabski w pigułce
źródło: http://www.sakkal.com/LA%20Kiwi/Arab_World_Tshirt.html
Świat arabski
źródło: http://www.intersolinc.com/newsletters/newsletter_32.htm
Świat arabski
źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:League_of_Arab_States,_including_Western_Sahara.png&filetimestamp=20080710153253
• Świat arabski rozciąga się od Atlantyku po Ocean Indyjski
• Liga Państw Arabskich zrzesza 22 kraje
• Na świecie jest około 230 milionów Arabów
Historia świata arabskiego
Dżahilijja- oznacza czasy, w
których Arabowie nie
znali jeszcze islamu
Pod panowaniem islamuczasy wielkich kalifatów
Imperium Osmańskieupadek świata arabskiego
Nahda-odrodzenie świata
arabskiego
źródło: http://www.interserve.org.au/pages/Content.aspx?pid=181
Dżahilijja
źródło: http://www.rumburak.friko.pl/ARTYKULY/izrael/synaj.php
• Struktura plemienna- asabijja
• Politeizm
• Kodeks honorowy: hojność, gościnność,
odwaga, honor
• Czasy poezji- poeta współczesnym
PRowcem plemienia
Pod panowaniem islamu
źródło: http://www.vismaya-maitreya.pl/naturalne_leczenie_leczenie_woda_cz1.html
• To islam zjednoczył Arabów
• Stał się podstawą późniejszego imperium
• Rozwój literatury i nauki
Kalifat Abbasydów
źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abbasids_Dynasty_750_-_1258_%28AD%29.PNG
Panowanie tureckie i nahda
• Arabowie byli w imperium osmańskim
jednym z ludów podbitych
• Po upadku Turcji dostali pod wpływy
imperiów zachodnich
• Odrodzenie kultury rozpoczęło się w wieku
XIX
przejęcie wzorów z Zachodukonflikty
Islam
Źródło: archiwum własne (Zofia Sawicka)
• Z arabskiego- oddanie
Bogu
• Prawie 93%Arabów jest
muzułmanami
• Reguluje życie
indywidualne i społeczne
(muzułmanie modlą się 5
razy dziennie)
• Wpływają na niego
lokalne tradycje
• Krajem , w którym reguły
islamu są najsurowiej
przestrzegane, jest Arabia
Saudyjska
Islam
5 filarów islamu:
• Wyznanie wiary (szahada) La Allah illa
Allah wa Muhammad rasul Allah
• Modlitwa 5 razy dziennie (salat)
• Post (saum)
• Jałmużna (zakat)
• Pielgrzymka do Mekki (hadżdż)
źródło: http://sarenka.blog.pl/archiwum/?rok=2005&miesiac=2
Islam
źródło: http://www.rolfkenneth.no/Sit-v1-pgalleri.html
• Nie wszyscy Arabowie są muzułmanami
• Tylko 25% wszystkich muzułmanów
stanowią Arabowie
• Wszystko dzieje się „jak Bóg da” Insza
Allah
fatalizm
Arabskie wartości
• Honor i godność (reguła jeden za
wszystkich wszyscy za jednego)
• Wierność rodzinie
• Robienie na innych dobrego wrażenia
• Pochodzenie społeczne liczy się bardziej od
indywidualnych osiągnięć
• Jednostka może żyć tylko w grupie
Proksemika
• Mniejsza strefa
osobista, Arabowie
dobrze czują się w
ścisku
• Sfera publiczna nie
uznaje prywatności,
kiedy kłócą się 2
osoby, kłóci się cała
ulica
• Sfera prywatności
ograniczona do domu
• Arab kiedy chce być
sam-milknie
Źródło: archiwum własne (Zofia Sawicka)
Poznajmy się
• Informacje o rodzinie i
znajomościach są bardzo
ważne
• Arab zapyta Cię: o twój
status majątkowy,
stan cywilny, liczbę dzieci
(synów)
• Arabowie nie lubią
przechodzić od razu do
interesów
źródło: http://www.inmagine.com/areye004/areye004003-photo
Poznajmy się
My możemy zapytać Araba o:
• Pielgrzymkę do Mekki
• Arabską poezję
• Rodzinę (ale nie o kobiety)
• Stan zdrowia (ale Arabowie nie lubią
rozmawiać o chorobach, śmierci,
katastrofach)
Imiona arabskie
• Imiona są listą przodków
• Odzwierciedlają genealogię rodziny (jej
męskiej części)
• Ibn lub bin znaczy syn, ab znaczy ojciec
• Bint znaczy córka, um znaczy matka
• Tytuły mają znaczenie np. dr medycyny czy
dr nauk
Zachowania społeczne i etykieta
Kobieta
• Kultura arabska to
kultura męska
• Islam chroni kobietę
• Skromny strój pokazuje
poszanowanie dla islamu
i ułatwia podróżowanie
• Stereotyp kobiety z
Zachodu
Źródło: archiwum własne (Zofia Sawicka)
Zachowania społeczne i etykieta
Kobiety
• Podajmy rękę kobiecie tylko jeśli ona
wyciągnie ją pierwsza
• Gdy rozmawiamy z Arabami nie patrzymy
im prosto w oczy
Zachowania społeczne i etykieta
Czas
• Przeszłość i przyszłość
na równi obecne
• Nieważna
punktualność
• Zapomnij o czasie a
czas zapomni o Tobie
• Fatalizm-wszystko
dzieje się z woli Boga
insza Allah
źródło: http://znaleziska.wordpress.com/2009/03/06/317senne-podroze-i-klamliwe-zegary/
Gesty
• W kulturze arabskiej gesty są równie ważne
jak słowa
• Mężczyźni i mniej wykształceni gestykulują
więcej
• Są lokalne różnice w gestach
• Nie powinniśmy ich używać, ale nauczyć
się je rozpoznawać
Język arabski
źródło: http://pl.wikibooks.org/wiki/Wikijunior:J%C4%99zyki/Arabski
• Język arabski jest szóstym językiem
mówionym na świecie
• Istnieje wiele odmian języka arabskiego
dialektów
• Koran jest wykładnią języka arabskiego
• Ogólnoarabski nauczany jest w szkołach
fusha
ARABOWIE
źródło: http://www.arabia.pl/content/blogsection/1/151/20/140/
źródło: http://www.fostertravel.pl/wakacje/emiraty-arabskie/dubaj/39429-hotelhabtoor-grand-resort-&-spa.html
źródło: http://scrapetv.com/News/News%20Pages/Everyone%20Else/pages/Popesappeal-for-Mid-East-peace-falls-on-surprisingly-deaf-ears-Scrape-TV-The-World-onyour-side.html
źródło: archiwum własne (Zofia Sawicka)
Download