program konferencji

advertisement
Między-uczelniana (UKSW – SGGW) konferencja wspólnych kierunków
badań i możliwości współpracy
2 XII 2015, godz. 10.00
Budynek Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych (bud. 24),
Aula 008
10.00 Otwarcie konferencji
Dziekan WFCH (UKSW) prof. dr hab. Anna Latawiec
Dziekan WRiB (SGGW) prof. dr hab. Grażyna Garbaczewska
Sesja I
Moderatorzy sesji: dr Mirosław Sobczak, dr hab. Jacek Tomczyk
10.30 dr Dariusz Bukaciński (UKSW)
Życie ptaków w nieprzewidywalnym środowisku: taktyki rozrodcze i ochrona mew i rybitw na Środkowej
Wiśle.
10.45 dr Dagny Krauze-Gryz (SGGW)
Funkcjonowanie ptaków i ssaków w zmieniającym się krajobrazie.
11.00 prof. Wanda Olech-Piasecka (SGGW)
Wiodąca tematyka badań na Wydziale Nauk o Zwierzętach.
11.15 dr Krassimira Ilieva-Makulec (UKSW)
Biologia i ekologia gleby – osiągnięcia, plany oraz zaplecze badawcze.
11.30 dr hab. Ewa Górska (SGGW)
Mikrobiologia środowiskowa- realizowane problemy badawcze.
11.45 – 12.15 przerwa kawowa
Sesja II
Moderatorzy sesji: dr Mirosław Sobczak, dr hab. Jacek Tomczyk
12.15 dr Bożena Sosak-Świderska (UKSW)
Perspektywy rozwoju badań środowiskowych i diagnostycznych w Stacji Monitoringu Ekotoksykologicznego
UKSW na Mazowszu.
12.30 dr Marek Kondras (SGGW)
Badania środowiska glebowego ze szczególnym uwzględnieniem aspektu monitoringu i ekotoksykologii.
12.45 prof. Krzysztof Opaliński (UKSW)
Ignis vitalis ex aqua est, czyli bioenergetyka w hydrobiologii.
13.00 dr Krzysztof Biernat (UKSW)
Systemy biorafineryjne i ich implementacja w Polsce.
13.15 dr Mirosław Sobczak (SGGW)
Biologia interakcji roślina-mikroorganizm.
13.20 prof. Renata Bogatek-Leszczyńska (SGGW)
Regulacja kiełkowania nasion i reakcja roślin na różne czynniki środowiskowe.
13.25 prof. Barbara Zagdańska (SGGW)
Problematyka badań naukowych w Katedrze Biochemii.
13.30 dr hab. Marcin Filipecki (SGGW)
Wykorzystanie biotechnologii w podnoszeniu odporności roślin uprawnych na nicienie pasożytnicze.
13.45 zakończenie konferencji
Dyrektor Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW ks. prof. Zbigniew Łepko
W trakcie konferencji w holu CLNP prezentowane będą postery pracowników naukowych.
Download