Oikos-2-sym-program

advertisement
CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO
odbudowa spustoszonego οἶκος (oikos)
INSTYTUT EKOLOGII I BIOETYKI UKSW
Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW
Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, budynek 24, sala 008
29 października 2014 r. godz. 9.00
9.00: Otwarcie konferencji - prof. Anna LATAWIEC (dziekan WFCh)
EKOFILOZOFICZNE RUDYMENTA DLA OἶΚΟΣ
przewodniczy dr Marcin KLIMSKI (UKSW)
9.15: Oἶκος na miarę człowieka - prof. Z. ŁEPKO (UKSW)
9.35: Etyka dla οἶκος - prof. Wł. TYBURSKI (UMK - Toruń)
INŻYNIERIA GENETYCZNA DLA ΟἶΚΟΣ
przewodniczy dr Irena GROCHOWSKA (UKSW)
9.55: Inżynieria genetyczna w świetle dialektyki oświecenia - dr R. SADOWSKI (UKSW)
10.15: Manipulacje genetyczne na organizmie ludzkim - prof. W. BOŁOZ (UKSW)
10.35: Manipulacje genetyczne na istotach pozaludzkich - dr A. GANOWICZ-BĄCZYK (UKSW)
11.05: Dyskusja
11.20: Przerwa
SPOŁECZNO-KULTUROWA PRZESTRZEŃ DLA ΟἶΚΟΣ
przewodniczy dr Leszek KARSKI (UKSW)
11.50: Przestrzeń dla οἶκος w dyskursie ekofilozoficznym - dr D. DZWONKOWSKA (UKSW)
12.10: Restoring οἶκος: subaltern perspectives and proposals (Odbudowa οἶκος: propozycje
w perspektywie kolonialnej) - prof. J. I. KUREETHADAM (UPS, Rome - Italy)
12.40: Human being in οἶκος according to Max Scheler
(Osoba ludzka w οἶκος w ujęciu Maxa Schelera) - prof. L. ROSON (UPS, Rome - Italy)
13.10: Contemporary Esthetics and oἶκος (Estetyka współczesna i oἶκος)
- prof. K. STIBRAL (Masaryk University, Brno - Czech Republic)
13.40: Dyskusja
14.00: Obiad
WYCHOWANIE DLA ΟἶΚΟΣ
przewodniczy dr Edward GROTT (UKSW)
15.00: Oἶκος for the youth at-risk (Oἶκος dla młodzieży zagrożonej)
- prof. Z. FORMELLA (UPS, Rome - Italy)
15.20: Wpływ procesu decyzyjnego na oἶκος - dr G. EMBROS (UKSW)
15.40: Edukacja dla oἶκος - dr M. LATAWIEC (UKSW)
16.00: Dyskusja i podsumowanie
Download