pobierz

advertisement
Koło Naukowe Religiologów
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
pod patronatem
Rektora UKSW ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego
oraz
Jego Ekscelencji ks. bp Jerzego Samca
zaprasza na konferencję pod tytułem
500 lat Reformacji: Katolicy i
Luteranie razem wobec
współczesności
Czwartą konferencję z serii spotkań z okazji 500lecia Reformacji
19 stycznia 2017, godz. 11:00 – 15:30
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Dewajtis 5, Warszawa
s. 223
PLAN KONFERENCJI
11:00 – 11:30 | ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI
11:30 – 12:30 | SESJA I: Dialog międzyreligijny jako wyzwanie
współczesności
 dr hab. Aldona Piwko (UKSW)
 dr Jerzy Sojka (ChAT)
12:30 – 13:00 | PRZERWA
13:00 – 14:00 | SESJA II: Świadectwo- praca misyjna i
duszpasterska w Polsce i na świecie
Świadectwo współpracy w Polsce
 ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński (UKSW)
 ks. Piotr Mendroch (Parafia Ewangelicko-Augsburska w
Mrągowie, Ewangelickie Duszpasterstwo Więzienne)
Świadectwo pracy w Europie Zachodniej
 mgr Grzegorz Olek (Centrum Misji i Ewangelizacji
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP)
 ks. prof. UKSW dr hab. Marek Tatar (UKSW)
14:00 – 14:10 | PRZERWA
14:10 – 15:10 | SESJA III: Świadectwo- praca misyjna i
duszpasterska w Polsce i na świecie
Świadectwo pracy misyjnej
 mgr Zofia Sokołowska (UKSW)
 ks. dr Grzegorz Giemza (Dyrektor Biura PRE)
Wobec kryzysu migracyjnego- pomoc imigrantom, pomoc w
strefie działań wojennych
 ks. mgr Mariusz Telaczyński (PKWP)
 Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska (Rzecznik prasowa
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP)
15:10 – 15:30 | DYSKUSJA
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Download