program – szkolenie 28.06.2017

advertisement
,
Zaproszenie na szkolenie dla lekarzy rodzinnych /POZ w ramach
Dolnośląskiej Szkoły Kierowników Specjalizacji pt.:
Nowoczesne metody leczenia cukrzycy t. II - leki inkretynowe
i nie tylko w praktyce lekarza rodzinnego
Kierownictwo naukowe: dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas
28.06.2017 r (środa)
Program:
18:30 – 19:15
Zalety i wady nowoczesnej terapii cukrzycy t. II
Dr med. Włodzimierz Bednorz
19:15- 20.00
Zasady kojarzenia leków
Dr med. Włodzimierz Bednorz
20:00 – 20:15
PRZERWA
20:15 – 21:00
Poza cukrzycowe mechanizmy działania leków hipoglikemizującuch, ze
szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych grup leków - czyli jak
indywidualizować terapię cukrzycy?
Dr med. Włodzimierz Bednorz
Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej (PTMR)
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego
Fundacja na Rzecz Medycyny Rodzinnej
Dolnośląski Oddział Kolegium Lekarzy Rodzinnych
Związek Lekarzy Rodzinnych Pracodawców
Koło Lekarzy Rodzinnych DIL
Stowarzyszenie Przyjaciół Medycyny Rodzinnej i Lekarzy Rodzinnych
Download