Spis treści - iformat.pl

advertisement
Spis treści
CZĘŚĆ I
Włodzimierz Galewicz, W sprawie odrębności etyk zawodowych
O niezgodnościach systemów moralnych
Deontologiczne kategorie czynów
Kodeksualne niezgodności systemów moralnych
Konstytutywne niezgodności systemów moralnych
Spór o pozycję moralności zawodowej
O moralności zawodowej
Moralność zawodowa i moralność ogólna
Dwa typy profesjonalnego partykularyzmu
Uzasadnienie profesjonalnego partykularyzmu czynów
Dwa pojęcia moralności powszechnej
Moralność powszechna a moralność profesjonalna
Partykularyzm czynów a dwustopniowe uzasadnianie sądów etycznych
Uzasadnienie profesjonalnego partykularyzmu sądów
O moralnym relatywizmie sądów
O właściwej moralności profesjonalnej
Spór o wewnętrzną moralność medycyny
W obronie hipokratejskiej etyki lekarskiej
CZĘŚĆ II: WYBÓR TEKSTÓW
Z ogólnej teorii etyk zawodowych
John Rawls, Dwa pojęcia reguł
Benjamin Freedman, Metaetyka moralności zawodowej
Alan Gewirth, Etyka zawodowa: teza o jej odrębności
Judith A. Andre, Moralność ról jako złożony przypadek zwyczajnej moralności
David Luban, Etyka zawodowa
Z etyki prawniczej
Monroe H. Freedman, Odpowiedzialność zawodowa obrońcy w sprawach karnych: trzy najtrudniejsze pytania
Richard A. Wasserstrom, Adwokaci jako profesjonaliści: kilka zagadnień moralnych
Monroe H. Freedman, Gdzie zakopano zwłoki: system kontradyktoryjny i obowiązek zachowania tajemnicy
Z etyki medycznej
Willard Gaylin, Skąd w tak porządnym czasopiśmie wziął się afisz FBI?
Robert M. Veatch, Zawodowa etyka medyczna: fundament jej zasad
Edmund D. Pellegrino, Zewnętrzne i wewnętrzne cele medycyny: jak je zdefiniować?
Gerald Dworkin, Pacjenci i więźniowie – etyka śmiertelnego zastrzyku
David Silver, Śmiertelny zastrzyk, autonomia i właściwe cele medycyny
Michael L. Gross, Lekarze w przyzwoitym społeczeństwie
Z etyki w polityce
Michael Walzer, Działalność polityczna: problem brudnych rąk
Bernard Williams, Polityka i charakter moralny
Kai Nielsen, Nie istnieje dylemat brudnych rąk
Indeks nazwisk
Noty o autorach
Download