Aplikacje informatyczne w Astronomii Internet – źródło

advertisement
Układ Słoneczny
Aplikacje informatyczne w Astronomii Internet – źródło informacji i planowanie obserwacji astronomicznych
Dr Marcin Gawroński
Układ Słoneczny
Skrót kursu:
Tydzień I ­ wstęp i planowanie pokazów popularnonaukowych
a) współrzędne niebieskie
­ układy współrzędnych
­ szacowanie odległości kątowych
b) gwiazdozbiory nieba północnego
­ podział konstelacji ze względu na pory roku i położenie na sferze
niebieskiej
­ omówienie najbardziej znanych konstelacji
­ najciekawsze obiekty niegwiazdowe nieba północnego
­ programy typu 'planetarium­online'
c) kalendarze astronomiczne
Dr Marcin Gawroński
Układ Słoneczny
Skrót kursu:
Tydzień II ­ ciała Układu Słonecznego
a) planety oraz okresy ich widoczności na niebie
­ planety wewnętrzne
­ planety zewnętrzne
­ systemy księżyców Jowisza i Saturna
b) asteroidy i ich orbity
­ asteroidy klasyczne
­ asteroidy typu NEA
­ wyznaczanie okresu rotacji asteroid
c) komety periodyczne i jednopojawieniowe
­ baza komet i obserwacje
­ sekcja komet IAU
d) roje meteorytowe
­ największe roje meteorytowe
­ sposoby obserwacji i zliczanie zjawisk
­ Pracownia Komet i Meteorytów
Dr Marcin Gawroński
Układ Słoneczny
Skrót kursu:
Tydzień III ­ gwiazdy wielokrotne i zmienne
a) układy podwójne
­ najbardziej znane obiekty
­ katalog gwiazd podwójnych
b) gwiazdy zmienne
­ metody szacowania jasności widomej gwiazd
­ mapy gwiazd porównania ­ gwiazdy zaćmieniowe
­ gwiazdy pulsujące (miry i cefeidy)
­ gwiazdy nowe i supernowe
­ baza danych AAVSO
Dr Marcin Gawroński
Układ Słoneczny
Współrzędne niebieskie
Definicje:
koło wielkie ­ największe koło, jakie można wpisać w kulę;
koło wielkie
●
koło godzinne ­ koło wielkie na sferze niebieskiej, przechodzące przez bieguny świata;
●
kąt godzinny ­ kąt dwuścienny zawarty pomiędzy płaszczyzną lokalnego południka i płaszczyzną koła godzinnego danego obiektu;
●
ekliptyka ­ wielkie koło na sferze niebieskiej, po którym w ciągu roku pozornie porusza się Słońce obserwowane z Ziemi;
●
równik niebieski ­ koło wielkie, którego płaszczyzna jest prostopadła do osi obrotu sfery niebieskiej (rzut równika ziemskiego na sferę niebieską);
●
południk lokalny (niebieski) ­ koło wielkie na sferze niebieskiej przechodzące przez bieguny niebieskie i zenit. Południk niebieski jest miejscem w którym odbywają się kulminacje (górowania lub dołowania) ciał niebieskich.
●
punkt Barana (γ) ­ jeden z dwóch punktów przecięcia się ekliptyki z równikiem niebieskim (obecnie znajduje się w Rybach);
●
czas gwiazdowy ­ kąt godzinny punktu równonocy wiosennej (punktu Barana), jest on zawsze równy rektascensji obiektu astronomicznego, który znajduje się ●
w danej chwili w południku lokalnym (doba gwiazdowa = 23hr 56m 4s); Dr Marcin Gawroński
Układ Słoneczny
Współrzędne niebieskie
Dr Marcin Gawroński
Układ Słoneczny
Współrzędne niebieskie
Definicje:
●
układ współrzędnych horyzontalnych ­ układ współrzędnych astronomicznych, w którym oś główną stanowi lokalny kierunek pionu, a płaszczyzną podstawową jest płaszczyzna horyzontu astronomicznego.
azymut astronomiczny, a – kąt dwuścienny zawarty pomiędzy płaszczyzną lokalnego południka, a płaszczyzną koła wierzchołkowego przechodzącego przez dany obiekt.
wysokość astronomiczna, h – kąt płaski zawarty pomiędzy płaszczyzną horyzontu astronomicznego, a kierunkiem na dany obiekt. Inną nazwą tej współrzędnej jest elewacja.
Dr Marcin Gawroński
Układ Słoneczny
Definicje:
Współrzędne niebieskie
układ współrzędnych równonocnych ­ układ współrzędnych astronomicznych, którego kołem podstawowym jest równik niebieski, a punktem początkowym punkt Barana;
Deklinacja (δ, Dec)– łuk koła godzinnego przechodzącego przez rozpatrywane ciało niebieskie, zawarty pomiędzy płaszczyzną równika niebieskiego a promieniem łączącym dane ciało niebieskie ze środkiem sfery niebieskiej (półkula północna od 0° do 90° zaś południowa 0° do ­90°).
Rektascensja (α, RA) – (wznoszenie proste) jest łukiem równika niebieskiego zawartym pomiędzy punktem Barana a płaszczyzną koła godzinnego danego ciała niebieskiego. Przyjmuje ona wartości z zakresu od 0h do 24h.
●
Dr Marcin Gawroński
Układ Słoneczny
Zasady „wyciągniętej ręki” Dr Marcin Gawroński
Układ Słoneczny
Oznaczenia gwiazdozbiorów i gwiazd
Gwiazdozbiór Orła (łac. Aquila)
●
●
●
●
Sferę niebieską podzielono na 88 konstelacji (International Astronomical Union 1928);
gwiazda definiowana przez literę grecką oraz łacińską dopełnieniową nazwą gwiazdozbioru (oznaczenie Bayera z 1603); litery greckie przypisane miały być
według kolejności jasności obserwowanej
gwiazd, od najjaśniejszej do najsłabszej;
Część gwiazd posiada nazwy własne
Altair – α Orła (α Aquilae)
Dr Marcin Gawroński
Układ Słoneczny
Gwiazdozbiory
Podział gwiazdozbiorów (dla Polski)
●
●
●
●
●
gwiazdozbiory okołobiegunowe ­ Cefeusz, Kasjopeja, Mała Niedźwiedzica, Smok, Wielka Niedźwiedzica, Żyrafa
gwiazdozbiory zimowe ­ Bliźnięta, Byk, Jednorożec, Mały Pies, Orion, Rak, Woźnica, Wielki Pies (RA ~ 3hr ­ 9hr)
gwiazdozbiory wiosenne ­ Hydra, Kruk, Kompas, Korona Północna, Lew, Mały Lew, Panna, Psy Gończe, Sekstant, Skorpion, Waga, Warkocz Bereniki, Węgielnica, Wolarz (RA ~ 9hr ­ 15hr)
gwiazdozbiory letnie ­ Delfin, Herkules, Indianin, Jaszczurka, Koziorożec, Lisek, Lutnia, Łabędź, Orzeł, Skorpion, Strzała, Strzelec, Tarcza, Wąż, Wężownik, Źrebię (RA ~ 15hr ­ 21hr)
gwiazdozbiory jesienne ­ Andromeda, Baran, Erydan, Feniks, Pegaz, Perseusz, Ryby, Trójkąt, Wieloryb, Wodnik, Zegar (RA ~ 21hr – 3hr)
Podział gwiazdozbiorów przebiega według ich widoczności nad horyzontem około północy
w danej porze roku. Można także według tego podziału szacować widoczność o dowolnej porze dnia według pór roku. ZIMA
Po zachodzie – gwiazdozbiory jesienne Północ – gwiazdozbiory zimowe
Przed wschodem – gwiazdozbiory wiosenne Południe – gwiazdozbiory letnie Dr Marcin Gawroński
Układ Słoneczny
Planetaria internetowe
http://neave.com/planetarium/
Dr Marcin Gawroński
Układ Słoneczny
Planetaria internetowe
http://in-the-sky.org/skymap.php
Dr Marcin Gawroński
Układ Słoneczny
Kalendarze astronomiczne
●
●
●
Określanie widoczności planet w wybranej dacie i czasie
Szacowanie momentów wschodów,
górowań i zachodów planet
Przewidywanie koniunkcji planet
Dr Marcin Gawroński
Układ Słoneczny
Gwiazdozbiory
Wielka Niedźwiedzica (Ursa Major)
Galaktyka M101 (obiekt 101 w katalogu Messiera)
Ruchoma grupa gwiazd „Wielki Wóz”
Para galaktyk M81 i M82
Dr Marcin Gawroński
Układ Słoneczny
Gwiazdozbiory
Orion (Orion)
Betelgeza – czerwony nadolbrzym
M42 – mgławica Oriona
Dr Marcin Gawroński
Układ Słoneczny
M1 – pozostałość supernowej z 1054 r.
Hiady – gromada otwarta
Dr Marcin Gawroński
Gwiazdozbiory
Byk (Taurus)
Plejady – gromada otwarta (M45)
Układ Słoneczny
Gwiazdozbiory
Andromeda (Andromeda)
Wielka Galaktyka Andromedy – M31 oraz jej satelity M32 i M110
Dr Marcin Gawroński
Układ Słoneczny
Mgławica refleksyjna NGC 7000
„Ameryka Północna”
Gromada otwarta M29
Dr Marcin Gawroński
Gwiazdozbiory
Łabędź (Cygnus)
Układ Słoneczny
Gwiazdozbiory
Psy Gończe (Canes Venatici)
Galaktyka M51
Gromada kulista M3
Dr Marcin Gawroński
Układ Słoneczny
Gwiazdozbiory
Panna (Virgo)
Gromada Galaktyk w Pannie
M87
Galaktyka M104
„Sombrero”
Dr Marcin Gawroński
Download