Kocur Mirosław - Wrocławskie Kulturoznawstwo

advertisement
Rok 2015
Na marginesie improwizacji / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Spektakl pt. "Improwizacja. Odsłona
pierwsza" Teatru Muzycznego Capitol, Wrocław 26.01.2015 // teatralny.pl [Portal internetowy]. - Data
opublikowania na stronie: 4.02.2015. - Dostęp do artykułu: http://tinyurl.com/q9zhahl. - . - Link
zweryfikowany 10.02.2015. - Afiliacja autora: Uniwersytet Wrocławski, Państwowa Wyższa Szkoła
Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
Przepraszam, że się wtrącam / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Przedstawienie "W środku słońca
gromadzi się popiół" Artura Pałygi, adaptacja i reżyseria: Agata Kucińska, Teatr Lalek we Wrocławiu,
premiera 29.01.2015 // teatralny.pl [Portal internetowy]. - Data opublikowania na stronie: 9.02.2015. Dostęp do artykułu: http://teatralny.pl/recenzje/przepraszam-ze-sie-wtracam,920.html. - . - Link
zweryfikowany 10.02.2015. - Afiliacja autora: Uniwersytet Wrocławski, Państwowa Wyższa Szkoła
Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
Spacer po barykadach / Jolanta Kowalska ; red. Kalina Zalewska ; wstęp Mirosław Kocur. - Kraków ;
Warszawa : Instytut Książki. Dział Wydawnictw, 2015. - 373 s. - (Teatr. Krytycy ; 2). - Na okł. podtyt.:
Szlakiem najciekawszych przedstawień ostatnich lat. - S. 9-11 : Świadectwa człowieka myślącego :
[wstęp] / Mirosław Kocur.
Teatr wojowników / Mirosław Kocur // nietak!t. - 2014, nr 16-17, s. 163-167
Rok 2014
Adwokat diabła / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Grotowski [and] Company : źródła i wariacje / Ludwik
Flaszen. Wrocław, 2014 // teatralny.pl [Portal internetowy]. Data opublikowania na stronie: 10.11.2014.
- Dostęp do artykułu: http://teatralny.pl/recenzje/adwokat-diabla,777.html. - 2014.11.10. - Link
zweryfikowany 22.01.2015
Amerykanie w Capitolu / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Spektakl Teatru Muzycznego Capitol we
Wrocławiu "Rat Pack, czyli Sinatra z kolegami", scenariusz i reżyseria: Konrad Imiela, premiera
5.04.2014 // teatralny.pl [Portal internetowy]. - Data opublikowania na stronie: 11.04.2014. - Dostęp:
http://teatralny.pl/recenzje/amerykanie-w-capitolu,432.html. - . - Link zweryfikowany 06.02.2015. Afiliacja autora: Uniwersytet Wrocławski, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego
w Krakowie
Anioły we Wrocławiu / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Przedstawienie "Anioły w Ameryce" Pétera
Eötvösa, kierownictwo muzyczne, dyrygent: Péter Eötvös, premiera 3.10.2014 w Operze Wrocławskiej
// teatralny.pl [Portal internetowy]. - Data opublikowania na stronie: 13.10.2014. - Dostęp:
http://teatralny.pl/recenzje/anioly-we-wroclawiu,729.html. - . - Link zweryfikowany 04.02.2015. Afiliacja autora: Uniwersytet Wrocławski, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego
w Krakowie
Brutus i Baloo idą na pogrzeb / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Wild cultures : a comparison between
chimpanzee and human cultures / Christophe Boesch. Cambridge, 2012 // W: Na nowo o "Nauce
nowej" / pod red. Krzysztofa Łukasiewicza. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze ; 16). - S. 211-216. - Zasób elektroniczny
(dostęp publiczny do abstractu, dostęp do pełnego tekstu płatny) na portalu Czasopisma Naukowe w
Sieci: http://pkult.wuwr.pl/category/16-2014-348. - . - Link zweryfikowany 21.11.2014. -. - Afiliacja
autora: Uniwersytet Wrocławski, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w
Krakowie
Danse [!] macabre / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Przedstawienie "Historia brzydoty" Wrocławskiego
Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego, reż. Anna Piotrowska, premiera 07.02.2014 //
teatralny.pl [Portal internetowy]. - Data opublikowania na stronie: 12.02.2014. - Dostęp:
http://teatralny.pl/recenzje/danse-macabre,302.html. - . - Link zweryfikowany 04.02.2015. - Afiliacja
autora: Uniwersytet Wrocławski, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w
Krakowie
Dziady wrocławskie / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Spektakl "Dziady" w reżyserii Michała Zadary,
Teatr Polski we Wrocławiu, premiera 15.02.2014 // teatralny.pl [Portal internetowy]. - Data
opublikowania na stronie: 24.03.2014. - Dostęp: http://teatralny.pl/recenzje/dziadywroclawskie,388.html. - . - Link zweryfikowany 06.02.2015. - Afiliacja autora: Uniwersytet Wrocławski,
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
Efekt Mozarta / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Przedstawienie "Czarodziejski flet" Wolfganga
Amadeusza Mozarta we Wrocławskim Teatrze Lalek, adaptacja: Elżbieta Chowaniec, Marek
Zákostelecký, premiera 15.11.2014 // teatralny.pl [Portal internetowy]. - Data opublikowania na stronie:
19.11.2014. - Dostęp: http://teatralny.pl/recenzje/efekt-mozarta,794.html -. - . - Link zweryfikowany
9.02.2015. - Afiliacja autora: Uniwersytet Wrocławski, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im.
Ludwika Solskiego w Krakowie
Etnoteatr : antropolog w podróży cz. 4 / Mirosław Kocur // teatralny.pl [Portal internetowy]. - Data
opublikowania na stronie: 13.01.2014 : fot. - Dostęp do artykułu: http://teatralny.pl/opinie/etnoteatrantopolog-w-podrozy-cz4,239.html. - . - Link zweryfikowany 04.02.2015. - Afiliacja autora: Uniwersytet
Wrocławski, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
Herbatka u swatki / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Przedstawienie "Ożenek" według Mikołaja Gogola,
reżyseria Piotr Cieplak, Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy, premiera 9.04.2014 // teatralny.pl
[Portal internetowy]. - Data opublikowania na stronie: 9.04.2014. - Dostęp:
http://teatralny.pl/recenzje/herbatka-u-swatki,425.html. - . - Link zweryfikowany 06.02.2015. - Afiliacja
autora: Uniwersytet Wrocławski, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w
Krakowie
Krótki komentarz do tekstu "Danza de los concheros" / Mirosław Kocur // Kultura - Historia Globalizacja [Dokument elektroniczny]. - Nr 15 (2014), s. 265. - Dostęp do artykułu:
http://www.khg.uni.wroc.pl/files/18_KHG_15_kocur_t.pdf. - . - Link zweryfikowany 01.07.2014
Mam problem / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Spektakl "Grzechy i rozpamiętania" wg "Ślubów
panieńskich" Aleksandra Fredry, adaptacja i reżyseria: Dariusz Taraszkiewicz, Teatr Arka we
Wrocławiu, premiera 4.04.2014 // teatralny.pl [Portal internetowy]. - Data opublikowania na stronie:
14.04.2014. - Dostęp: http://teatralny.pl/recenzje/mam-problem,435.html. - . - Link zweryfikowany
09.02.2015. - Afiliacja autora: Uniwersytet Wrocławski, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im.
Ludwika Solskiego w Krakowie
Niemcy / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Spektakl "Der geteilte Himmel", adaptacja: Felicitas Zürcher i
Tilmann Köhler, reżyseria: Tilmann Köhler, 15.03.2104 Teatr Polski we Wrocławiu // teatralny.pl [Portal
internetowy]. - Data opublikowania na stronie: 21.03.2014. - Dostęp:
http://teatralny.pl/recenzje/niemcy,385.html. - . - Link zweryfikowany 04.02.2015. - Afiliacja autora:
Uniwersytet Wrocławski, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
Nowy teatr dla dzieci / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Przedstawienie "Plama" Wrocławskiego Teatru
Lalek, scenariusz i reżyseria: Martyna Majewska, premiera 1.06.2014 // teatralny.pl [Portal
internetowy]. - Data opublikowania na stronie: 6.06.2014. - Dostęp: http://teatralny.pl/recenzje/nowyteatr-dla-dzieci,545.html. - . - Link zweryfikowany 04.02.2015. - Afiliacja autora: Uniwersytet
Wrocławski, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
O Polsce z obcym akcentem / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Spektakle "Isfahan - miasto polskich
dzieci" w reżyserii Roxany Mehrafzoun, premiera 7.09.2014 we Wrocławskim Instytucie im. Jerzego
Grotowskiego oraz "Harmonia przeciwieństw. Polska", reżyseria: Matej Matejka, premiera 17.09.2014
Browar Mieszczański we Wrocławiu // teatralny.pl [Portal internetowy]. - Data opublikowania na
stronie: 24.09.2014. - Dostęp: http://teatralny.pl/recenzje/o-polsce-z-obcym-akcentem,698.html. - . Link zweryfikowany 04.02.2015. - Afiliacja autora: Uniwersytet Wrocławski, Państwowa Wyższa
Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
Oddech Afryki / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Spektakl "Umwuka" Teatru Muzycznego Capitol we
Wrocławiu, scenariusz (na podstawie książki Wojciecha Tochmana Dzisiaj narysujemy śmierć), teksty
piosenek, reżyseria: Jan Naturski, muzyka i kierownictwo muzyczne: Grzegorz Mazoń // teatralny.pl
[Portal internetowy]. - Data opublikowania na stronie: 13.06.2014. - Dostęp:
http://teatralny.pl/recenzje/oddech-afryki,561.html. - . - Link zweryfikowany 04.02.2015. - Afiliacja
autora: Uniwersytet Wrocławski, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w
Krakowie
Opera na niedzielę / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Megawidowisko Opery Wrocławskiej "Rigoletto"
Giuseppe Verdiego, kierownictwo muzyczne, dyrygent: Ewa Michnik, premiera 5,6,7.09.2014 Zamek
Topacz // teatralny.pl [Portal internetowy]. - Data opublikowania na stronie: 12.09.2014. - Dostęp:
http://teatralny.pl/recenzje/opera-na-niedziele,681.html. - . - Link zweryfikowany 09.02.2015. - Afiliacja
autora: Uniwersytet Wrocławski, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w
Krakowie
Pamięć głosu / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Spektakl "Return to the Voice" Teatru Pieśni Kozła we
Wrocławiu, reżyseria: Grzegorz Bral, premiera 19.12.2014 // teatralny.pl [Portal internetowy]. - Data
opublikowania na stronie: 29.12.2014. - Dostęp: http://teatralny.pl/recenzje/pamiec-glosu,852.html. - . Link zweryfikowany 10.02.2015. - Afiliacja autora: Uniwersytet Wrocławski, Państwowa Wyższa
Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
Pan zstąpił na Sambora / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Przedstawienie "Król Dawid - Live!" Teatru
Muzycznego Capitol we Wrocławiu, scenariusz i reżyseria: Jacek Bała, premiera 25.03.2014 //
teatralny.pl [Portal internetowy]. - Data opublikowania na stronie: 21.05.2014. - Dostęp:
http://teatralny.pl/recenzje/pan-zstapil-na-sambora,512.html. - . - Link zweryfikowany 04.02.2015. Afiliacja autora: Uniwersytet Wrocławski, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego
w Krakowie
Rozpad / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Spektakl "Proces" wg Franza Kafki wrocławskiego Teatru
Formy, scenariusz i reżyseria: Józef Markocki, premiera 2014 // teatralny.pl [Portal internetowy]. - Data
opublikowania na stronie: 3.10.2014. - Dostęp: http://teatralny.pl/recenzje/rozpad,714.html. - . - Link
zweryfikowany 09.02.2015. - Afiliacja autora: Uniwersytet Wrocławski, Państwowa Wyższa Szkoła
Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
Seks w operze / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Przedstawienie operowe "Kawaler srebrnej róży"
Richarda Straussa, kierownictwo muzyczne, dyrygent: Ewa Michnik, reżyseria: Georg Rootering,
premiera 13.12.2014 // teatralny.pl [Portal internetowy]. - Data opublikowania na stronie: 17.12.2014. Dostęp: http://teatralny.pl/recenzje/seks-w-operze,841.html. - . - Link zweryfikowany 10.02.2015. Afiliacja autora: Uniwersytet Wrocławski, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego
w Krakowie
Śpiewaj, żeby pamiętać / Mirosław Kocur. - Rec.: przedstawienie Teatru ZAR we Wrocławiu
pt."Armine, Sister", reż. Jarosław Fret, premiera 29 listopada 2013 // Teatr. - 2014, nr 2, s. 8-9
Szlachetny recycling / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Spektakl "Wycinka" Thomasa Bernharda w
Teatrze Polskim we Wrocławiu, adaptacja, reżyseria, scenografia i reżyseria światła: Krystian Lupa,
premiera 23.10.2014 // teatralny.pl [Portal internetowy]. - Data opublikowania na stronie: 27.10.2014. Dostęp: http://teatralny.pl/recenzje/szlachetny-recycling,753.html. - . - Link zweryfikowany 9.02.2015. Afiliacja autora: Uniwersytet Wrocławski, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego
w Krakowie
Sztuka przetrwania / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Spektakl "Paternoster" Helmut Kajzar, scenariusz,
scenografia, reżyseria: Marek Fiedor, Wrocławski Teatr Współczesny, premiera 14.06.2014 //
teatralny.pl [Portal internetowy]. - Data opublikowania na stronie: 14.06.2014. - Dostęp:
http://teatralny.pl/recenzje/sztuka-przetrwania,570.html. - . - Link zweryfikowany 09.02.2015. - Afiliacja
autora: Uniwersytet Wrocławski, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w
Krakowie
Teatr Asklepiosa i neuronauka czyli o performatywności snu / Mirosław Kocur // W: Sny w kulturze :
szkice dedykowane Profesorowi Stefanowi Bednarkowi / red. Izolda Topp, Piotr Jakub Fereński, Rafał
Nahirny. - Warszawa : Wydawnictwo "Korporacja Polonia", 2014. - S. 115-126. - Bibliogr. Recenzenci: prof. Leszek Koczanowicz, dr hab. Krzysztof Jaskułowski. - Publikacja sfinansowana prze
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Teatr smaków : antropolog w podróży cz. 3 / Mirosław Kocur // teatralny.pl [Portal internetowy]. - Data
opublikowania na stronie: 10.01.2014 - fot. - Dostęp: http://teatralny.pl/opinie/teatr-smakowantropolog-w-podrozy-cz-3,233.html. - . - Link zweryfikowany 10.02.2015. - Afiliacja autora:
Uniwersytet Wrocławski, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie.
Teatr źródeł XXI wieku / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: X Brave Festival, Wrocław 4-17.07.2014 //
Teatr. - 2014, nr 10, s. 77-80. - Afiliacja autora: Uniwersytet Wrocławski, Państwowa Wyższa Szkoła
Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
Trening wyobraźni / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Peter Brook : ku teatrowi pierwszemu / Georges
Banu. Wrocław, 2013 // Teatr. - 2014, nr 12, s. 80-81
Voicing identities in the ancient Greek theatre and the Balinese shadow puppet play / Mirosław Kocur.
- Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. // Tematy z Szewskiej [Dokument elektroniczny]. - 2014, nr 1, s.
20-29 - Dostęp: http://www.tematyzszewskiej.pl/wp-content/uploads/2014/10/TZS111-01-10.pdf. - . Link zweryfikowany 22.01.2015. - Numer posiada własny tytuł: Performatywność/Performativity Afiliacja autora: profesor Uniwersytetu Wrocławskiego i PWST im. Solskiego w Krakowie
Wariacje Czechowowskie / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Przedstawienie "Ojcowie" Centrum Inicjatyw
Artystycznych we Wrocławiu, scenariusz i dramaturgia: Marta Giergielewicz, premiera 10.05.2014 //
teatralny.pl [Portal internetowy]. - Data opublikowania na stronie: 4.07.2014. - Dostęp:
http://teatralny.pl/recenzje/wariacje-czechowowskie,604.html. - . - Link zweryfikowany 09.02.2015. Afiliacja autora: Uniwersytet Wrocławski, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego
w Krakowie
Zamyśliłem się, ale tylko troszkę / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Przedstawienie "Szapocznikow. Stan
nieważkości/ No gravity" Teatru Polskiego we Wrocławiu, scenariusz, reżyseria i opracowanie
muzyczne: Barbara Wysocka, premiera 06.05.2014 // teatralny.pl [Portal internetowy]. - Data
opublikowania na stronie: 14.05.2014. - Dostęp: http://teatralny.pl/recenzje/zamyslilem-sie-ale-tylkotroszke,497.html. - . - Link zweryfikowany 09.02.2015. - Afiliacja autora: Uniwersytet Wrocławski,
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
Że tem / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Spektakl "Kocham cię. Ja ciebie też nie. Serge Gainsbourg"
Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu, reż. Cezary Studniak, premiera 14.02.2014 // teatralny.pl
[Portal internetowy]. - Data opublikowania na stronie: 5.03.2014. - Dostęp:
http://teatralny.pl/recenzje/ze-tem,350.html. - . - Link zweryfikowany 04.02.2015. - Afiliacja autora:
Uniwersytet Wrocławski, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
Zespół stresu pourazowego / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Spektakl "Tajemniczy ogród" inspirowany
powieścią Frances Hodgson Burnett pod tym samym tytułem, reżyseria: Katarzyna Szyngiera,
dramaturgia: Agnieszka Jakimiak, Wrocławski Teatr Współczesny, prapremiera 17.05.2014 //
teatralny.pl [Portal internetowy]. - Data opublikowania na stronie: 26.05.2014. - Dostęp:
http://teatralny.pl/recenzje/zespol-stresu-pourazowego,522.html. - . - Link zweryfikowany 09.02.2015. Afiliacja autora: Uniwersytet Wrocławski, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego
w Krakowie
Zrób sobie dobrze : pędź do teatru / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Spektakl "Podróż zimowa" Elfriede
Jelinek w Teatrze Polskim we Wrocławiu, opracowanie tekstu i reżyseria: Paweł Miśkiewicz, premiera
30.11.2014 // teatralny.pl [Portal internetowy]. - Data opublikowania na stronie: 5.12.2014. - Dostęp:
http://teatralny.pl/recenzje/zrob-sobie-dobrze-pedz-do-teatru,820.html. - . - Link zweryfikowany
10.02.2015. - Afiliacja autora: Uniwersytet Wrocławski, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im.
Ludwika Solskiego w Krakowie
Rok 2013
Anatolij, zwany Mistrzem / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Zajęcia laboratoryjne Anatolija Wasiljewa
odbywające się w ramach II Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Świat miejscem prawdy",
Wrocław, październik 2012 // Teatr. - 2013, nr 1, s. 56-57. - Afiliacje autora: wykładowca Uniwersytetu
Wrocławskiego i Wydziału Lalkarskiego wrocławskiej filii PWST w Krakowie
Mnich jako performer / Mirosław Kocur. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Konteksty : polska sztuka
ludowa : antropologia kultury, etnografia, sztuka. - 2013, nr 4, s. 69-78 : fot., tab.
Performatyka wizualności : "Wayang kulit" na wyspie Bali / Mirosław Kocur. - Bibliogr. - Streszcz. w
jęz. ang. // Dyskurs : pismo naukowo-artystyczne Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu. - Nr 15 (2012/2013), s. 182-201 - Zasób elektroniczny:
http://www.asp.wroc.pl/dyskurs/Dyskurs15/Dyskurs15_MiroslawKocur.pdf. - . - Link zweryfikowany
23.09.2014
Strażnicy rytmu / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: IX edycja "Brave Festiwal", Wrocław 7-12 lipca 2013 //
Teatr. - 2013, nr 10, s. 72-73. - Afiliacje autora: wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydziału
Lalkarskiego wrocławskiej filii PWST w Krakowie
Tajemnice chińskiego aktora [Dokument elektroniczny] / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Chiński teatr
xiqu : interpretacja antropologiczna / Marta Steiner. Wrocław, 2013 // teatralny.pl [Portal internetowy]. Data opublikowania na stronie: 15.11.2013. -. - Dostęp do artykułu:
http://teatralny.pl/recenzje/tajemnice-chinskiego-aktora,119.html. - Link zweryfikowany 15.01.2014. Afiliacje autora: wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego i PWST w Krakowie
Taniec neuronów / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Przedstawienie teatralne "Muzg", Stowarzyszenie
Teatralne Chorea w Łodzi, reż. Tomasz Rodowicz, premiera 22.11.2013 // teatralny.pl [Portal
internetowy]. - Data opublikowania na stronie: 29.11.2013. - Dostęp do artykułu:
http://teatralny.pl/recenzje/taniec-neuronow,150.html. - Link zweryfikowny 15.01.2014. - Afiliacje
autora: wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego i PWST w Krakowie
Wrażliwość sutków / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Spektakl teatralny "Kronos", Teatr Polski we
Wrocławiu, adaptacja sceniczna i reżyseria Krzysztof Garbaczewski, premiera 15.12.2013 //
teatralny.pl [Dokument elektroniczny]. - Data opublikowania na stronie: 18.12.2013. -. - Dostęp do
artykułu: http://teatralny.pl/recenzje/wrazliwosc-sutkow,184.html. - Link zweryfikowany 15.01.2014. Afiliacja : Uniwersytet Wrocławski, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w
Krakowie.
Wreszcie jest / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Teksty zebrane / Jerzy Grotowski. Warszawa, 2013 //
Teatr. - 2013, nr 6, s. 84-85. - Afiliacje autora: wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydziału
Lalkarskiego wrocławskiej filii PWST w Krakowie
Źródła teatru / Mirosław Kocur. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. - 535 s.
: il., fot., tabele, mapy - (Złota Seria Uniwersytetu Wrocławskiego ; 7). - W serii gł. : Acta Universitatis
Wratislaviensis ; nr 3541 - Bibliogr. s. 425-510. - Streszcz. w jęz. ang. - Autor podaje dwie afiliacje:
profesor Uniwersytetu Wrocławskiego i PWST w Krakowie.
Rok 2012
Kultura w granicach natury : Daniel Everett i Pirahã / Mirosław Kocur // W: Kultura (w) granica(ch)
natury / pod red. Krzysztofa Łukasiewicza i Izoldy Topp. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu
Wrocławskiego, 2012. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze ; 14/1). - S. 79-92. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: Sław Krzemień-Ojak, Sławomir Magala
Lokalne źródła teatru Glob(alnego) Williama Szekspira / Mirosław Kocur. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz.
ang. // Kultura - Historia - Globalizacja [Dokument elektroniczny]. - Nr 12 (2012), s. 79-89 - Dostęp do
artykułu: http://www.khg.uni.wroc.pl/files/07_khg_12_kocur_t.pdf. - . - Link zweryfikowano: 15.11.2012
Performanse liturgiczne w epoce globalizacji : Bali i Tybet / Mirosław Kocur // W: Między liturgiką a
performatyką : rekonesans I / red. Erwin Mateja i Zbigniew W. Solski. - Opole : Redakcja Wydawnictw
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2012. - (Opolska Biblioteka Teologiczna ; 128). - S.
102-116. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: prof. dr hab. Stefan Bednarek, dr hab. Maria
Kania, ks. dr hab. Andrzej Perzyński, prof. UKSW, o. prof. dr hab. Bonawentura Z. Smolka. - Materiały
z konferencji "Między liturgią a performatyką", zorg. w Opolu w dniach 23-24.11.2011 przez Wydział
Filozoficzny i Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Sztuki PAN, Instytut im. Jerzego
Grotowskiego we Wrocławiu i Towarzystwo Przyjaciół Ola.
Reżyser bez skarpet / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Spalić dom : rodowód reżysera / Eugenio Barba.
Wrocław ; Warszawa, 2011 // Teatr. - 2012, nr 1, s. 16-17
Strefa kobiety / Mirosław Kocur. - Rec. "Brave Festiwal 2012", Wrocław 2-7.07.2012 // Teatr. - 2012 nr
11, s. 70-72
Taniec jako źródło kultury greckiej / Mirosław Kocur // nietak!t. - 2012), nr 9, s. 68-72 : il., fot.
Teatr bez teatru : performanse w Anglii Wschodniej u schyłku średniowiecza / Mirosław Kocur. Wrocław : Instytut im. Jerzego Grotowskiego, 2012. - 485 s. : il. - Bibliogr. s. 446-470. - Recenzenci:
prof. Janusz Degler, prof. Lech Sokół. - Afiliacja autora: Uniwersytet Wrocławski, Państwowa Wyższa
Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie - Wydanie dofinansowane przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ze środków Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego przeznaczonych na badania naukowe.
W stronę performatyki historycznej : case study : gest jako źródło mowy / Mirosław Kocur. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. // Kultura - Historia - Globalizacja [Dokument elektroniczny]. - Nr 11 (2012), s.
59-82 - Dostęp do artykułu: http://www.khg.uni.wroc.pl/files/5khg11_kocur_t.pdf. - . Link
zweryfikowany 27.03.2012 r.
Rok 2011
Antyczna Grecja : teatr i demokracja / Mirosław Kocur // W: Teatr masowy - teatr dla mas / pod red.
Małgorzaty Leyko. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. - S. 25-52. - Bibliogr. Recenzenct: Krzysztof Kurek.
Antyczny Rzym : narodziny teatru masowego / Mirosław Kocur // W: Teatr masowy - teatr dla mas /
pod red. Małgorzaty Leyko. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. - S. 53-78. Bibliogr. - Recenzent: Krzysztof Kurek.
Dopaść performans / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Performans / Jacek Wachowski. Gdańsk, 2011 //
Teatr. - 2011, nr 10, s. 100-101
Japońska łączniczka / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Japoński teatr klasyczny : korzenie i
metamorfozy. T.1, Nō, kyōgen ; T.2, Kabuki, bunraku / Estera Żeromska. Warszawa, 2010 // Teatr. 2011, nr 6, s. 70-71
Kobiety jako ludzie / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: hu:r kobjet : Projekt II : Magnificat [spektakl
teatralny] / koncept, libretto i reż. Marta Górnicka, premiera w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa
Raszewskiego w Warszawie // Teatr. - 2011, nr 9, s. 36-37
Młodziaki w ataku / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: "Pożegnanie jesieni" [spektakl teatralny] / reż. Piotr
Sieklucki, premiera 2 kwietnia 2011 roku we Wrocławskim Teatrze Współczesnym // Teatr. - 2011, nr
5, s. 15-16 : fot.
Pantomima na dworcu / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Stazione Termini [spektakl teatralny] / scen. i
reż. Marek Oleksy, premiera 22 października 2010 roku we Wrocławskim Teatrze Pantomimy // Teatr.
- 2011, nr 1, s. 56-57
Potęga maski / Mirosław Kocur. - Rec.: Brave Festival 2011 : Maska [festiwal]. Wrocław, 2-8 lipca
2011 // Teatr. - 2011, nr 10, s. 74-76
Przestrzeń peripersonalna w jaskiniach paleolitycznych / Mirosław Kocur. - Streszcz. w jęz. ang. //
Teksty Drugie. - 2011, nr 3, s. 221-237 : fot.
Szekspir niewspółczesny albo wiele hałasu o nic / Mirosław Kocur // Teatr. - 2011 nr 4, s. 47-49 : il.
Tańczący Etruskowie / Mirosław Kocur // W: Nie tylko o pocztówkach : szkice dedykowane
Profesorowi Pawłowi Banasiowi / red. Stefan Bednarek, Jacek Jackowski. - Warszawa ; Wrocław :
Wydawnictwo "Korporacja Polonia", 2011. - S. 99-103 : il.
Teatr ubogi na wyspie Bali / Mirosław Kocur // W: Wrocławskie rozmowy : czy teatr jednego aktora jest
teatrem ubogim? / red. Maria Lubieniecka, Tomasz Miłkowski . - Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo
Przyjaciół Teatru, 2011. - (Czarna Książeczka z Hamletem). - S. 236-246. - Książka jest plonem sesji
zorganizowanej podczas WROSTJA 2010 z inicjatywy Wrocławskiego Stowarzyszenia Przyjaciół
Teatru, polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych i PWST w Krakowie
(filia we Wrocławiu). Zawiera teksty referatów wygłoszone podczas sesji oraz artykuły dodane.
Voodoo in Atlanta : staging Aristophanes today, on the example of "Thesmophoriazusuae" / Mirosław
Kocur // W: Ad honorem Eva Stehlíková / red. Pavlína Šípová, Marcela Spívalová, Jan Jiřík. - Praha :
Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2011. - S. 142-152
Antyczna Grecja : teatr i demokracja / Mirosław Kocur // W: Teatr masowy - teatr dla mas / pod red.
Małgorzaty Leyko. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. - S. 25-52. - Bibliogr. Recenzenct: Krzysztof Kurek.
Rok 2010
Bębny i maski / Mirosław Kocur. - Recenzja festiwalu "Brave Festiwal 2010", Wrocław 2-9 lipca 2010 //
Teatr. - 2010, nr 9, s. 61-63
Body and voice performances in the Elizabethan theatre / Mirosław Kocur // W: BodyMusicEvent :
proceedings from the International Musicological Conference Wrocław (Poland), 30-31 May 2008 :
organized by Department of Musicology, University of Wrocław Institute of Musicology, University of
Vienna Song of the Goat Theatre, Wrocław / ed. by Bożena Muszkalska and Regine AllgayerKaufmann. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. - (Musicologica
Wratislviensia ; 6). - S. 17-27. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. - Recenzja : Zbigniew Jerzy
Przerembski, Sławomira Żerańska-Kominek.
Czytanka dla kurdupli / Mirosław Kocur. - Rec. spektaklu: "Biesy" (I Demoni), adapt. i reż. Peter Stein,
Tieffe Teatro Milano, Wallenstein Betriebs GmbH Berlin, Napoli Teatro Festival; 3-4 lipca 2010, Ateny
// Teatr. - 2010 nr 11, s. 68-69
Drugie narodziny teatru : performanse mnichów anglosaskich / Mirosław Kocur. - Wrocław :
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. - 217 s. : il. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ;
3259). - (Dramat, Teatr / pod red. Janusza Deglera ; 25). - Bibliogr. s. [199]-209. - Streszcz. w jęz.
ang. - Recenzent: Małgorzata Leyko, Dariusz Kosiński.
Grecja hellenistyczna : teatr władzy jako świadectwo dekadencji / Mirosław Kocur // W: Srebro :
granice sztuki globalnej : rzemiosło, design, sztuka / [red. Justyna Teodorczyk]. - Legnica : Drukarnia
Jaks, 2010. - S. 192-195. - Bibliogr. - Materiały z sesji w ramach Legnickiego Festiwalu "Srebro" 20002010, Galeria Sztuki w Legnicy.
Grek kąpie Polaków / Mirosław Kocur. - Rec. spektaklu: "Akropolis. Rekonstrukcja" [spektakl teatralny]
/ wg dramatu Stanisława Wyspiańskiego i przedstawienia Jerzego Grotowskiego ; reż. Michael
Marmarinos ; premiera 11 grudnia 2009 roku we Wrocławskim Teatrze Współczesnym // Teatr. - 2010,
nr 2, s. 20-21 : fot.
Grotowski całkowity / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Grotowski : przewodnik / Dariusz Kosiński.
Wrocław, 2009 // Teatr. - 2010, nr 4, s. 79-80
"Mankind" : performans metateatralny / Mirosław Kocur // W: Nowy idiografizm? / pod red. Krzysztofa
Łukasiewicza. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. - (Acta Universitatis
Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze ; 11). - S. 183-213. - Bibliogr. - Materiały sesji naukowej "Nowy
idiografizm?" zorganizowanej przez Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego dnia 20
listopada 2009 roku. - Recenzent: Marcin Brocki.
O pięknie absolutnym / Mirosław Kocur // W: Srebro : granice sztuki globalnej : rzemiosło, design,
sztuka / [red. Justyna Teodorczyk]. - Legnica : Drukarnia Jaks, 2010. - S. 138-140. - Materiały z sesji
w ramach Legnickiego Festiwalu "Srebro" 2000-2010, Galeria Sztuki w Legnicy.
Pantomima się sądzi / Mirosław Kocur. - Recenzja spektaklu: "Osąd" Wrocławskiego Teatru
Pantomimy, premiera 19 marca 2010 // Teatr. - 2010, nr 5, s. 4-7 : fot.
Świadectwa performansów wczesnej Anglii : złe Quarto Hamleta / Mirosław Kocur // W: Ustanawianie
historii / [red. Agata Adamiecka-Sitek, Dorota Buchwald, Dariusz Kosiński]. - Warszawa : Instytut
Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2010. - (Nowe Historie ; 1). - S. 219-227. - Bibliogr.
Rok 2009
Enter Lady Macbeth / Mirosław Kocur. - // Teatr. - 2009, nr 1, s. 13-15 : fot. - Recenzja spektaklu
Teatru Pieśni Kozła we Wrocławiu pt. "Macbeth" Williama Shakespeare'a, reż. Grzegorz Bral,
premiera 14 listopada 2008 r.
Gwóźdź w pochwie / Mirosław Kocur // Teatr. - 2009, nr 3, s. 27-29 : fot. - Recenzja spektaklu Teatru
Polskiego we Wrocławiu pt. "Lalka" na podstawie powieści Bolesława Prusa, reż. Wiktor Rubin,
premiera 20 grudnia 2008
Modlitwa służebna i deszcz / Mirosław Kocur // Teatr. - 2009 nr 11, s. 11-13 : fot. - Relacja z Brave
Festival 2009 "Wszystkie Modlitwy Świata", Wrocław, 3-11 lipca 2009
Prawda o teatrze / Mirosław Kocur // Teatr. - 2009, nr 10, s. 88-90 : fot. - Relacja z Międzynarodowego
Festiwalu Teatralnego "Świat miejscem prawdy", Wrocław, 14-30 czerwca 2009.
Szkoła mistrzów / Mirosław Kocur // Teatr. - 2009, nr 6, s. 22-24 : fot.
Sztuka performansu średniowiecznych parafian : zwrot performatywny w naukach historycznych /
Mirosław Kocur // W: O kulturze i jej poznawaniu : prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi
Pietraszce / pod red. Stefana Bednarka i Krzysztofa Łukasiewicza. - Wrocław : Wydawnictwo i
Drukarnia DTSK "Silesia", 2009. - S. 142-152. - Recenzent: Adam Paluch. - Publikacja sfinansowana
ze środków Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr
W poszukiwaniu korzeni XX-wiecznych reform teatralnych : performanse średniowiecznego mnicha /
Mirosław Kocur // W: Słowo i gest / red. Helmut Jan Sobeczko, Zbigniew Władysław Solski. - Opole :
Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2009. - S. 277-287 . Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Materiały konferencji naukowej "Słowo i gest", zorg. w dniach 2223.10.2008 w Opolu przez Wydziały Filologiczny i Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego.
Rok 2008
Czas się zapętlił / Mirosław Kocur. - Rec. spektaklu: Wielki inkwizytor // Teatr. - 2008 nr 2, s. 48-49 :
fot. - Recenzja spektaklu Théâtre des Bouffes du Nord w Paryżu, zatytułowanego "Wielki inkwizytor"
wg "Braci Karamazow" Fiodora Dostojewskiego, reż. Peter Brook. Pokazy spektaklu odbyły się w
dniach 7-9 grudnia 2007 roku w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu
Papirus z rolą Admeta / Mirosław Kocur // Dialog. - 2008 nr 12, s. 57-61 : fot.
Performanse ciała i głosu w teatrze elżbietańskim / Mirosław Kocur // Dialog. - 2008 nr 11, s. 5-13 : il.
Śpiewający mistycy, piękni kochankowie i okaleczone kobiety / Mirosław Kocur. - Rec. festiwalu :
Brave Festival 2008 "Rytuał zaczyna się w Afryce", Wrocław 4-12 lipca 2008 r // Teatr. - 2008, nr 10,
s. 38-42 : fot.
Taniec jako źródło kultury / Mirosław Kocur. - Bibliogr. // Kultura - Historia - Globalizacja [Dokument
elektroniczny]. - Nr 2 (2008), s. 15-25 - Dostęp do artykułu : http://www.khg.uni.wroc.pl. - W serwisie
wybrać spis treści lub Archiwum, nr 2/2008, lub wpisać tytuł/autora do wyszukiwarki na stronie www
czasopisma.
Wędrowanie za widzami / Mirosław Kocur // Teatr. - 2008 nr 1, s. 13-15 : fot. - Recenzja spektaklu
Horos Theatre Company w Tesalonikach "Golfo 2.3 Beta" Spiridona Peresiadisa ; adap. i reż. Simon
Kakalas
Rok 2007
Actors, stupid! : list otwarty do Pana Rolla / Mirosław Kocur // Teatr. - 2007 nr 6, s. 27-29 : fot. Recenzja przedstawienia "Don Juan wraca z wojny" Ödöna von Horvátha; reż. Gadi Roll, Teatr Polski
we Wrocławiu, premiera 29 marca 2007 roku.
"Alkestis" Eurypidesa : życia po życiu ciąg dalszy / Niall W. Slater ; tł. Dagmara Chojnacka, Mirosław
Kocur // Dialog. - 2006, nr 5-6, s. 230-244 : il., fot. - Tłumaczenie wykładu inauguracyjnego
wygłoszonego 16 października 2005 roku podczas uroczystości przejęcia Katedry Greki i Łaciny
imienia Samuela Candlera Dobbsa na uniwersytecie Emory w Atlancie.
Ciało w teatrze chrześcijańskim / Mirosaw Kocur // W: Ucieleśnienia : ciało w zwierciadle współczesnej
humanistyki : myśl, praktyka, reprezentacja : praca zbiorowa / pod red. Anny Wieczorkiewicz i Joanny
Bator. - Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2007. - S. 199-217. - Bibliogr.
Dionizos ciągle tańczy / Mirosław Kocur // Teatr. - 2007, nr 1, s. 22-24 : fot. - Recenzja spektaklu
Stowarzyszenia Teatralnego Chorea i Earthfall Dance Company pt."Bakkus"; reż. Jim Ennis, Jessica
Cohen, Tomasz Rodowicz; muz. Maciej Rychły, Paul Wigens, Roger Mills; choreogr. Jessica Cohen.
Spektakl we Wrocławskim Teatrze Współczesnym, 19 listopada 2006 r.
Nowe badania nad teatrem średniowiecznym / Mirosław Kocur // Seminaria Naukowe Wrocławskiego
Towarzystwa Naukowego. - [Nr] 6 (2007), s. 87-89
O pochodzeniu człowieka i muzyki / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: The Singing Neanderthals : The
Origins of Music, Language, Mind and Body / Steven Mithen. Cambrige, 2005 // Przegląd
Kulturoznawczy. - 2007, nr 3, s. 177-180
Performanse Richarda Schechnera / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Performatyka. Wstęp / Richard
Schechner. Wrocław, 2006 // Teatr. - 2007 nr 4, s. 76-79
Performanse tożsamości / Mirosław Kocur // Teatr. - 2007, nr 9, s. 36-38 : fot. - Recenzja z Brave
Festiwal "Zatopione pieśni", Wrocław, 7-14 lipca 2007
Praktykowanie tragedii w antyku / Mirosław Kocur // W: Kultura i tragiczność / pod red. Krzysztofa
Łukasiewicza i Doroty Wolskiej. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. - (Acta
Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze ; 10). - S. 117-127. - Recenzent: Grzegorz
Dziamski.
Teatr w Kaunos, czyli starożytna obrotówka / Mirosław Kocur // Teatr. - 2007, nr 2, s. 71-73
Tragedia jako objawienie : geneza tragiczności chrześcijańskiej / Mirosław Kocur // W: Kultura i
tragiczność / pod red. Krzysztofa Łukasiewicza i Doroty Wolskiej. - Wrocław : Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze ; 10).
- S. 128-148. - Bibliogr. - Recenzent: Grzegorz Dziamski.
Rok 2006
Balladyna w gminie Wrocław, skosem / Mirosław Kocur. - Rec. przedstawienia : Balladyna / Juliusz
Słowacki ; reż. Krystyna Meissner ; Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego ;
premiera 24 czerwca 2006 // Teatr. - 2006, nr 9, s. 30-31 : fot.
Bębniarze Suraseny / Mirosław Kocur // Teatr. - 2006 nr 9, s. 50-51 : fot. - Recenzja z występu Petera
Suraseny 9 lipca 2006 roku w synagodze pod Białym Bocianem w Wrocławiu, w ramach "Brave
Festiwal. Głosy Azji" 8-15 lipca 2006
Igrzyska tekstów / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Antropologia widowisk : zagadnienia i wybór tekstów /
oprac. Agata Chałupnik [i in.]. Warszawa, cop. 2005 // Dialog. - 2006, nr 5-6, s. 245-249
O uciekaniu z teatru / Mirosław Kocur // Teatr. - 2006, nr 11, s. 14-15 : fot. - Rec. przedstawienia :
"Nocny azyl" wg "Na dnie" Maksima Gorkiego ; reż. Reinhardt Hinzpeter; Teatr im. Juliusza
Słowackiego w Krakowie, Freies Schauspiel Ensembles we Frankfurcie, Presernovo Gledalisce w
Kranj ; premiera 15 września 2006.
Strategie interpretacyjne w teatrze elżbietańskim / Mirosław Kocur // W: Sztuka interpretacji / pod red.
Bronisława Czajkowskiego. - Wrocław : Atla 2, 2006. - S. 221-233. - Recenzent: Prof. dr hab. Leszek
Koczanowicz. - Książka dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz
J.M. Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
Widz jako autor : strategie interpretacyjne w teatrze elżbietańskim / Mirosław Kocur. - Bibliogr. //
Dialog. - 2006, nr 7, s. 80-91 : fot.
Rok 2005
Aktor w teatrze chrześcijańskim : "Wyznania" św. Augustyna / Mirosław Kocur // W: Liturgia w świecie
widowisk / red. Helmut Sobeczko, Zbigniew Solski. - Opole, 2005. - (Opolska Biblioteka Teologiczna ;
82). - S. 283-290. - Streszcz. w jęz. ang. - Materiały konferencji "Teatr-kultura-liturgia", która odbyła
się 16-17 marca 2005 r. w Opolu i Wrocławiu. - Recenzenci tomu : prof. dr hab. Czesław Krakowiak,
prof. dr hab. Krzysztof Loska, prof. dr hab. Jacek Łukasiewicz.
Nowe studia nad maską / Mirosław Kocur // Dialog. - 2005, nr 7-8, s. 107-113
O mythos de dran : hellenike kleronomia sto poloniko theatro / Mirosław Kocur // Education and
Theatre Journal. - Nr 5 (2004), wyd. 2005, s. 20-26
Smutek Meksyku / Mirosław Kocur // Dialog. - 2005, nr 4, s. 181-187
We władzy teatru : aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie / Mirosław Kocur. - Wrocław : Wydaw.
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. - 559 s. : il. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 2725). - (Dramat,
Teatr / pod red. Janusza Deglera ; 12). - Bibliogr. s. 484-519. - Spis treści także w jęz. ang.
Rok 2004
Lament / Mirosław Kocur. - Bibliogr. // Dialog. - 2004, nr 2-3, s. 212-219
Potęga pieśni w antycznym Rzymie, czyli Fescennini uersus / Mirosław Kocur // W: Między teatrem a
literaturą : księga ofiarowana Profesorowi Januszowi Deglerowi w 65. rocznicę urodzin / pod red.
Adolfa Juzwenki i Jana Miodka. - Wrocław, 2004. - S. 93-96
Rekonstrukcje teatru antycznego / Mirosław Kocur // W: Teatr : rekonstrukcje / pod red. Joanny
Krakowskiej. - Warszawa, 2004. - S. [7]-49 : il. - Bibliogr. - Referat wygłoszony na sesji naukowej " Po
co nam rekonstrukcja?", zorg. w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie w dniu 4 czerwca 2003 r.
Rok 2003
Media : pierwsza czy czwarta władza / Mirosław Kocur // Odra. - 2003, nr 7/8, s. 3-10
O doświadczeniu jedności w teatrze / Mirosław Kocur // W: Ikony niewidzialnego / red. Marek Lis,
Zbigniew W. Solski. - Opole, 2003. - (Opolska Biblioteka Teologiczna ; 63). - S. 161-174. - Streszcz.
ang. - Materiał z konferencji naukowej pn. "Ikony niewidzialnego" zorg. na Uniwersytecie Opolskim w
dniach 15-16 maja 2003 r.
Teatr w czasach potragicznych / Mirosław Kocur. - Bibliogr. // Dialog. - 2003, nr 9, s. 66-75 : fot.
Rok 2002
Garnitur Petera Brooka czyli "Le costume" we Wrocławiu / Mirosław Kocur // Teatr. - 2002, nr 7/8, s.
80-82
Idioci w krainie hiperrzeczywistej / Mirosław Kocur // Kropla. - 2002, nr 1, s. 33
Polski Brook / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: Teatr Bezpośredni Petera Brooka / Grzegorz Ziółkowski.
Gdańsk, 2000 // Teatr. - 2001, nr 7/8, s. 99-102
Rzym jako teatr / Mirosław Kocur. - Bibliogr. // Dialog. - 2002, nr 5/6, s. 177-187 : fot.
Rok 2001
Grotowski jako dzieło sztuki / Mirosław Kocur // Pamiętnik Teatralny. - R. 50, z. 1-2 (2001), s. 122-137
Ku teatrowi źródeł / Mirosław Kocur // Notatnik Teatralny. - Nr 22/23 (2001), s. 186-203
Laboratorium Dionizosa : jak Grotowski wynalazł teatr antyczny. Cz. 2 / Mirosław Kocur // Pamiętnik
Teatralny. - R. 50, z. 1-2 (2001), s. 79-121
Sztuka antycznego spektaklu / Mirosław Kocur. - Rec. pracy: The art of ancient spectacle / ed. by
Bettina Bergmann and Christine Kondoleon. Washington, 1999 // Teatr. - 2001, nr 10, s. 70-71
Teatr antycznej Grecji / Mirosław Kocur. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu wrocławskiego, 2001. XVIII, 395 s. : fot., pl., rys. - (Dramat, Teatr / pod red. Janusza Deglera ; 2). - (Acta Universitatis
Wratislaviensis ; 2610). - Bibliogr. s. [336]-360 - Streszcz. w jęz. ang.. - Rec.: Zawracając
Artystotelesa / Paweł Goźliński // Dialog. - 2002, nr 5/6, s. 188-193
Rok 2000
Co po Grotowskim? / Mirosław Kocur // W: Wiedza o kulturze polskiej u progu XXI wieku : Kongres
Kultury Polskiej KKP 2000 : materiały konferencji przedkongresowej, Wrocław, 8-10 czerwca 2000 /
pod red. Stefana Bednarka i Krzysztofa Łukasiewicza. - Wrocław, 2000. - S. 321-332. - Bibliogr.
Laboratorium Dionizosa : jak Grotowski wynalazł teatr antyczny. Cz. 1 / Mirosław Kocur. - Bibliogr. //
Pamiętnik Teatralny. - R. 49, z. 1-4 (2000), s. 117-161 : fot.
Misteria i inicjacje w antycznej Grecji / Mirosław Kocur // Maszkaron. - [Nr 1] styczeń-marzec 2000, s.
12
Misteria i inicjacje w antycznym Rzymie / Mirosław Kocur // Maszkaron. - [Nr 3] lipiec-wrzesień 2000,
s. 12
Misteria i inicjacje w dobie Internetu / Mirosław Kocur // Maszkaron. - [Nr 4] październik-grudzień 2000,
s. 12
Polityczna maska Dionizosa / Mirosław Kocur. - Bibliogr. // Dialog. - 2000, nr 1, s. 141-154 : il.
Rok 1999
Inscenizowanie antyku / Mirosław Kocur. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. łac. // Meander. - R. 44, nr 2
(1999), s. 175-186
Jak żyć : 265 sposobów na życie : leksykon / Stefan Bednarek, Jerzy Jastrzębski, Mirosław Kocur. Warszawa ; Wrocław : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - 603 s.
Muzyka w antycznym teatrze greckim / Mirosław Kocur. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. łac. // Meander. R. 44, nr 3 (1999), s. 233-255
Download