praca socjalna nr 1/2017

advertisement
PRACA SOCJALNA NR 1/2017
Od Wydawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Między teorią a praktyką
4
Arkadiusz Żukiewicz, Triada determinant bezpieczeństwa pracowników służb
społecznych: determinanty systemowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Norbert G. Pikuła, Wybrane zagadnienia polityki społecznej w kontekście starzejącego
się społeczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ryszard Necel, Marta Zaręba, Usługi społeczne – między teorią a praktyką działań
pomocowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Grzegorz Piekarski, Teoretyczne podstawy wolontariatu (w polu pracy socjalnej)
w koncepcjach działania społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Monika Oliwa-Ciesielska, Edukacja dzieci socjalizowanych w kulturze ubóstwa jako
wyzwanie dla pracy socjalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Jakub Niedbalski, Wybrane instytucjonalne oraz prawno-administracyjne instrumenty
wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Badania
Marta Czechowska-Bieluga, Ewa Domarecka, Wartości preferowane przez asystentów
rodzin a cechy społeczno-demograficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Justyna Cherchowska, Mój drugi dom… – jakość życia w domu pomocy społecznej
z perspektywy seniorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Marzena Ruszkowska, Kontakty z rodzicami generacyjnymi podopiecznych rodzin
zastępczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Praktyka
Anna Mróz, Barbara Pietryga-Szkarłat, Studium przypadku w pracy diagnostyczno­
‑terapeutycznej pracownika socjalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Barbara Chojnacka, Profilaktyczny potencjał placówek wsparcia dziennego na
przykładzie Świetlicy Środowiskowej „Promyczek” w Szczecinie . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Informacje – zagranica
Edyta Januszewska, Uchodźcy/imigranci we Francji – wyzwania, szanse, zagrożenia 177
Do dyskusji
Kazimierz Pospiszyl, Penalizacyjna pułapka wadliwej polityki społecznej . . . . . . . . . 199
Półka z książkami
Beata Szluz (rec.), Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, „Praca socjalno-wychowawcza
z rodziną. Od teorii do praktyki” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Tomasz Różański (rec.), Artur Fabiś, Marcin Muszyński, Łukasz Tomczyk, Maria
Zrałek, „Starość w Polsce. Aspekty społeczne i edukacyjne” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Rafał Pląsek (rec.), Piotr Binder, „Młodzi a bieda. Strategie radzenia sobie
w doświadczeniu młodego pokolenia wsi pokołchozowych i popegeerowskich” . . . . . . . 215
Spis treści rocznika 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards