Skała reaguje z HCl

advertisement
ZIARNA- składniki o możliwym do określenia wymiarze.
TEKSTURA- relacje wielkości pomiędzy składnikami
Ziarna mineralne: kryształy wrosłe, narosłe (własnokształtne, nawpółkształtne,
obcokształtne) i
ziarna detrytyczne- fragmenty skał, które stały się ziarnami na skutek wietrzenia i
transportu, sk.osadowe. (kanciaste i obtoczone), (monokrystaliczne-pojedyncze kryształy i
polikrystaliczne- wiele kryształów) i (monomineralne- wiele kryształów jednego minerału i
polimineralne).
Skały magmowe i metamorficzne- kwarc, skalenie, miki, amfibole i pirokseny, granaty.
Sk.osadowe- kalcyt, dolomit, min.ilaste, gips, halit, opal, chalcedon, limonit i ziarna
detrytyczne (skalenie, miki, granaty, amfibole i pirokseny).
Kształt izometryczny- zbliżone wymiary w 3.kierunkach i nieizometryczny- wymiary
różne.
Materia organiczna- tylko w sk.osadowych.
Przestrzenie porowe: skł. nie są spojone: sk.osadowa lub piroklastyczna; skł.są spojone ale
są przestrzenie porowe: sk.magmowa lub osadowa; silnie spojone: każdy typ skały
Jeśli szkliwo stanowi całą obj.skały- sk.magmowa. Gdy tworzy one ziarna detr.- sk.osadowa
lub piroklastyczna.
Skała reaguje z HCl- zawiera kalcyt
Twarda, uderzona młotkiem pęka wzdłuż gładkich pow. i daje okruchy o ostrych
krawędziach- zaw. chalcedon(skrytokrystaliczny kwarc)
Rozmięka w wodzie- zaw. min.ilaste
Twarda, czarna, szklisty połysk, przełam muszlowy- szkliwo wulkaniczne
Tekstura równoziarnista- ziarna tej samej wielkości i nierównoziarnista.
T.kierunkowa (uporządkowana)- regularność w rozmieszczeniu, char.dla sk.metam. i
bezładna.
T.zbita- wypełniona cała przestrzeń i porowata (char.sk.magmowe i osad.)
Download