ZESPÓŁ DOWNA

advertisement
ZESPÓŁ
DOWNA
Zespół Downa
to
zaburzenie rozwojowe
powstające na skutek obecności
dodatkowego, nadprogramowego 21 chromosomu.
(trisomia 21 pary chromosomów)
Zespół Downa
to
zaburzenie rozwojowe
powstające na skutek obecności
dodatkowego, nadprogramowego 21 chromosomu.
(trisomia 21 pary chromosomów)
Jest to najczęstsza
aberracja ludzkich chromosomów.
Zespół Downa diagnozuje się średnio
u 1 na 700 noworodków.
Występowanie Zespołu Downa
jest niezależne od
klimatu, rasy, kultury, warunków socjalnych.
Wyróżnia się 3 postacie Zespołu Downa:
trisomia prosta
trisomia translokacyjna
mozaicyzm
Trisomia prosta:
powstaje w trakcie wytwarzania się komórek jajowych, plemników
polega na nieprawidłowym rozdzieleniu się chromosomów
(w jądrze każdej komórki powstają trzy chromosomy 21 pary)
występuje w komórkach rozrodczych zdrowych rodziców
przypadkowo, niedziedzicznie
ryzyko urodzenia dziecka z trisomią prostą
wzrasta z wiekiem rodziców
postać ta jest najczęstsza
(występuje w 90% przypadków Zespołu Downa)
Trisomia translokacyjna:
przeniesienie fragmentu 21 chromosomu na inny chromosom
dotyczy 6% wszystkich przypadków Zespołu Downa
translokacje mogą być uwarunkowane genetycznie
(jedno z rodziców jest nosicielem translokacji,
nie ma objawów choroby,
ale produkuje gamety z wadliwym materiałem genetycznym)
Mozaicyzm:
w organizmie występują jednocześnie
komórki prawidłowe i trisomiczne
występuje w 3% przypadków Zespołu Downa
Objawy osiowe Zespołu Downa:
niepełnosprawność umysłowa
cechy dysmorficzne
mnogie wady układowe
Charakterystyczne dla Zespołu Downa
są zaburzenia wzrostu, rozwoju i dojrzewania
oraz zmiany strukturalne mózgu.
Sprawiają one, że
Zespół Downa jest najczęstszą przyczyną
genetycznie uwarunkowanej
niepełnosprawności umysłowej.
U większości dzieci z Zespołem Downa występuje
lekka lub umiarkowana niepełnosprawność umysłowa.
Na podstawie klinicznych obserwacji
wyodrębniono 2 odmiany Zespołu Downa:
typ tarczycowy (związany z niedoczynnością tarczycy)
typ przysadkowy
Typ tarczycowy Zespołu Downa cechują:
niski wzrost
nadwaga
krępa, niezgrabna, grubokoścista sylwetka
krótkie, niezgrabne kończyny
pogrubiała, twarda, pożółkła skóra
słomiane włosy
gruby, szeroki, długi język
szorstki, ochrypły głos
Odpowiednia dieta i leczenie suplementacyjne niedoczynności tarczycy
zmniejszają poziom dysharmonii rozwojowych,
poprawiają proces wzrastania
oraz poziom funkcjonowania psychomotorycznego
dzieci z Zespołem Downa.
Należy więc już od urodzenia
zapewnić im właściwe leczenie hormonami tarczycy.
Typ przysadkowy Zespołu Downa cechują:
niski wzrost
niższa masa ciała
smukła, drobnokoścista sylwetka
smukłe kończyny
cienkie, rzadkie włosy
skłonność do łysienia plackowatego
szorstki, wysoki, przenikliwy głos
Cechy dysmorficzne
charakterystyczne dla wszystkich rodzajów Zespołu Downa:
skośne (tzw. mongoloidalne) ustawienie oczodołów
małe gałki oczne
krótkie, wąskie, skośne szpary powiekowe, fałd nakątny
dysmorfia twarzowo-czaszkowa
(niedorozwój części twarzowej, małoczaszkowie, płaska potylica)
U 45% dzieci z Zespołem Downa
występuje wrodzona wada serca,
która stwarza ryzyko wystąpienia nadciśnienia płucnego.
Zaleca się więc wczesną (w pierwszym roku życia)
korekcję kardiochirurgiczną,
by zapobiec powstaniu utrwalonego nadciśnienia płucnego.
U dzieci z Zespołem Downa
występuje hipotonia i wiotkość układu więzadłowo-stawowego
połączona często z wadami strukturalnymi układu kostnego.
Nieprawidłowości te warunkują
nabywanie wraz z wiekiem dysfunkcji i wad postawy.
Do najczęściej występujących w Zespole Downa
dysfunkcji i wad postawy należą:
płaskostopie
koślawe kolana
okrągłe plecy z wystającymi łopatkami
płaska klatka piersiowa
głowa wysunięta do przodu
miednica pochylona ku przodowi
ograniczona ruchomość i bóle szyi
zaburzenia koordynacji ruchów kończyn
Obliguje to
do systematycznej stymulacji rozwoju
i korekcji wad postawy i lokomocji tych dzieci
już od urodzenia.
U dzieci z Zespołem Downa często występują również
wrodzone wady układu pokarmowego:
zaparcia, biegunki
brak łaknienia
zaburzenia wchłaniania
ulewanie, trudności w połykaniu
nadkwaśność soku żołądkowego
niedrożność dwunastnicy
Niemal powszechne są u dzieci z Zespołem Downa
zaburzenia struktury i funkcji narządu wzroku
(astygmatyzm, krótkowzroczność, nadwzroczność, zez, oczopląs).
Z tego względu
zalecana jest więc u nich wczesna diagnostyka okulistyczna.
Utrzymujące się nieprawidłowe widzenie
może bowiem wywoływać
zaburzania integracji sensorycznej,
opóźnienie rozwoju motorycznego i intelektualnego.
Spora grupa dzieci z Zespołem Downa ma zdiagnozowany
niedosłuch o charakterze przewodzeniowym.
Jest to istotny czynnik warunkujący opóźnienie rozwoju mowy.
Wczesne wykrycie niedosłuchu
ma zatem ogromne znaczenie
dla rozwoju mowy i ogólnego rozwoju psychomotorycznego
dziecka z Zespołem Downa.
U dzieci z Zespołem Downa
występują wady wrodzone układu oddechowego
(np. wiotkość rusztowania chrzęstnego krtani)
oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu szczęki i żuchwy.
Wskutek tego ich wymowa
jest często bełkotliwa, niewyraźna.
Bardzo ważne jest więc
podjęcie u tych dzieci wczesnej rehabilitacji mowy.
Dzieci z Zespołem Downa
rodzą się z niedojrzałym układem odpornościowym,
co zwiększa ich podatność na zakażenia wirusowe, grzybicze
i jest przyczyną częstych infekcji bakteryjnych dróg oddechowych.
Osoby z Zespołem Downa
znajdują się w grupie szczególnie wysokiego ryzyka
zachorowania na Chorobę Alzheimera.
Mogą ją rozwinąć w dużo młodszym wieku
(20 lat wcześniej niż populacja ogólna)
i w dużo większej liczbie
(2-5 razy więcej niż u osób bez Zespołu Downa).
Pewna grupa osób z Zespołem Downa
jest w stanie osiągnąć większość tych samych umiejętności,
co osoby zdrowe, ale zajmuje im to więcej czasu.
W ich przypadku najczęściej dobrze rozwinięte są
zachowania i umiejętności społeczne.
Dlatego dosyć dobrze odnajdują się w grupach.
Jednocześnie wśród osób z Zespołem Downa
często możliwe jest występowanie zaburzeń zachowania,
które mogą prowadzić do wycofania społecznego, nieposłuszeństwa.
Występowanie poszczególnych cech
jest bardzo indywidualne,
nie zawsze pojawiają się u danej osoby wszystkie.
Poziom dojrzałości społecznej,
jaki mogą osiągnąć osoby z Zespołem Downa,
zależy od wieku,
w którym rozpoczęły terapię pedagogiczną
oraz od czasu jej trwania i intensywności.
Opracowanie:
Elżbieta Wika
Na podstawie:
A. M. Choińska, A. Mazur, M. Mysłek-Prucnal, L. Sadowska
„Diagnostyka i terapia dzieci z Zespołem Downa w świetle badań
własnych i przeglądu literatury przedmiotu”
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rzeszów 2009
Download