Program zdrowotny - zespół szkół specjalnych im. marii

advertisement
mgr inż. Ewelina Rogacka
Zbilansowane odżywianie wpływające
na redukcję masy ciała u uczniów
z zespołem Downa
Program zdrowotny
Krotoszyn 2016
ZAŁOŻENIA PROGRAMU
W procesie odżywiania istotną rolę odgrywa indywidualnie dobrana dieta, która
pomaga odpowiedzieć na wszystkie zapotrzebowania naszego organizmu. Tak
samo wygląda sytuacja z dziećmi z zespołem Downa. Odpowiednia dieta,
przestrzeganie zasad zdrowego żywienia oraz odpowiednia suplementacja –
może wspomagać rozwój intelektualny, fizyczny oraz psychospołeczny dziecka.
Choroba ta wymaga szczególnej uwagi, bowiem dzieci narażone są na szereg
chorób pobocznych m. in. nadwagi i otyłości, które prawie zawsze idą w parze z
zespołem Downa. Proponowane w programie zbilansowane odżywianie ma
przyczynić się do redukcji masy ciała i zmiany nawyków żywieniowych u
dorosłych uczniów naszej szkoły.
CELE EDUKACYJNE
1. Cel ogólny:
- zbilansowane odżywianie uczniów z zespołem Downa wpływające na
redukcję masy ciała;
- zmiana nawyków żywieniowych;
- nabycie wiedzy na temat zdrowego stylu życia.
2. Cele szczegółowe:
- rozwijanie nawyków zdrowotnych;
- nauka zasad prawidłowego żywienia – piramida żywieniowa;
- wdrażanie do estetycznego i zdrowego sposobu spożywania posiłków;
- wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas
przygotowywania posiłków;
- zapobieganie nadwadze i otyłości.
ODBIORCY PROGRAMU
Program adresowany jest dla uczniów
zespołem Downa w Zespole Szkół
Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie.
Program zajęć ma charakter otwarty, można go modyfikować i dostosowywać
do potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów.
METODY PRACY
- metody nauczania teoretycznego: wykład, pogadanka, dyskusja, opis,
opowiadanie, wyjaśnienie;
- metody nauczania praktycznego: rozwijanie umiejętności, pokaz, ćwiczenie,
instruktaż.
REALIZACJA PROGRAMU BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ POPRZEZ:
- kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych
- przeprowadzony zostanie cykl zajęć realizujących założenia programu
(zajęcia na temat zdrowego odżywiania, prezentacja, spotkanie uczniów z
zespołem Downa z Pielęgniarką szkolną),
-przygotowanie gazetki na temat zdrowego żywienia.
Download