formularz zwrotu towaru

advertisement
Formularz wymiany/zwrotu towaru
Nr zamówienia:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
Imię i nazwisko:
Adres:
Zwracane produkty:
Lp.
1
Nazwa
Ilość
Przyczyna wymiany
2
3
4
5
Produkty na wymianę:
Lp.
1
Producent
Model
Kolor, rozmiar, ilość
2
3
4
5
Jeśli powstała nadpłata przy wymianie proszę o (zaznacz właściwy kwadrat):
Zwrot należności na konto bankowe
Właściciel konta (imię i nazwisko lub nazwa)
Numer konta (26 cyfr)
Pozostawienie należności na poczet kolejnych zamówień
Zwrot należności w inny sposób:
Proszę wskazać sposób zwrotu należności i firmę realizującą usługę (np. przekaz pocztowy na
adres domowy, Poczta Polska)
Upoważniam firmę Alter Id do zawarcia umowy w moim imieniu z wyżej wskazanym
podmiotem i zgadzam się na potrącenie z kwoty należności wszelkich kosztów związanych z
zawarciem tej umowy.
(data i podpis)
Jeśli przy wymianie powstanie niedopłata (np. na pokrycie różnicy cen w towarach lub dodatkowe koszty
przesyłki) zapłacę ją:
przelewem na jedno z kont bankowych sklepu
Za pobraniem, przy odbiorze
W powyższym przypadku o kwocie dopłaty poinformujemy e-mailem.
Akceptuję warunki zwrotu towaru zgodnie z regulaminem sklepu onlyher.pl
Data
Podpis
______________
________________
1. Wypełnij formularz wyraźnie drukowanymi literami.
2. Do formularza załącz dowód zakupu.
3. Formularz, dowód zakupu i towar zapakuj bezpiecznie, ponieważ za wszelkie uszkodzenia produktów
powstałe w transporcie (np. zgniecenia) odpowiada nadawca.
4. Jeśli otrzymałeś towar w kartonowym pudełku odeślij w nim towar, który nie pasuje.
4. Zwrot odeślij do nas na adres: ONLYHER ul. Władysława Jagiełły 3/8 50-201 WROCŁAW
Uwaga! Nie odsyłaj towaru przesyłką pobraniową, gdyż takie nie są przez nas odbierane!
5. Szczegóły dotyczące zwrotów, wymian i reklamacji znajdziesz na naszej stronie.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards