Wykorzystanie roślin w życiu człowieka

advertisement



Rośliny (Archaeplastida Adl i in. 2005, dawne nazwy naukowe: Vegetabilia,
Plantae, Phytobionta, Plastida, Primoplantae) –
eukariotyczne i samożywne organizmy, wykorzystujące energię promieniowania
słonecznego za sprawą barwników asymilacyjnych(zdarzają się wśród roślin także
organizmy cudzożywne – pasożytnicze, w tym też myko-heterotroficzne, ale mają
one charakter wtórny).
Rośliny zbudowane są z komórek, tworzących u roślin wyżej
uorganizowanych tkanki i organy. Umożliwiają one
im oddychanie,odżywianie, wzrost i rozwój. Proces fotosyntezy prowadzą
dzięki chloroplastom zawierającym chlorofil a i pochodzącym z endosymbiozysinic.
Produktem zapasowym jest skrobia. Posiadają sztywną, zwykle celulozową ścianę
komórkową. Rośliny cechują się także zdolnością do nieprzerwanego wzrostu za
sprawą tkanek twórczych mających stałą zdolność do podziału komórek.
Zazwyczaj są trwale przytwierdzone do podłoża.
Ewolucja spowodowała ogromne zróżnicowanie form ich budowy oraz
przystosowanie do różnorodnych warunków środowiskowychpanujących na Ziemi.

- bez roślin by nie było tlenu
- warzywa,owoce i kwiaty to też rośliny, więc bez
tych rzeczy nie mielibyśmy witamin
- ludzie mogą się nacieszyć patrząć na rośliny i
zająć swój wolny czas hodując roślinki w
doniczkach
- warzywa, które ludzie uprawiają to też rośliny, jest
to wiec zdobywanie pokarmu i praca zarobkowa
- mamy dodatkowy przedmiot w szkole biologie,przyrode
- Rośliny zawierają bardzo dużo witamin i
materiałów budulcowych, które są niezmiernie
ważne dla każdego człowieka



Rośliny trujące – rośliny zawierające tylko w niektórych swoich
częściach lub w całym organizmie roślinnym substancje trujące,
toksyczne dla człowieka i zwierząt, mogą to być takie substancje
chemiczne jak np.: alkaloidy i glikozydy.
Liczne gatunki roślin w większym lub mniejszym stopniu zawierają
substancje trujące dla człowieka, jak i zwierząt, zarówno
domowych, jak i dzikich. Trucizny te chronią rośliny głównie przed
zjadaniem przez zwierzęta roślinożerne, czasami przed
niektórymi pasożytami i chorobami.
Rośliny trujące często można rozpoznać po nieprzyjemnym
zapachu lub ostrym, piekącym smaku. Zwierzęta na ogół
rozpoznają rośliny trujące i omijają je – jednak nie zawsze. Ludzie
nauczyli się doświadczalnie rozpoznawać rośliny trujące, w
większości zbadano chemiczny skład ich trucizn i oddziaływanie
na ludzi i zwierzęta. Lista roślin trujących i i zawartość w nich
substancji trujących nie jest jednak jeszcze zamknięta.
Download