1) Rozwiń w szereg e-x, podaj wyraz ogólny szeregu, utwórz sumę k

advertisement
1) Rozwiń w szereg e-x, podaj wyraz ogólny szeregu, utwórz sumę k
pierwszych wyrazów szeregu (przyjmij k=8), sprawdź, że suma ta
dąży do e-x gdy k dąży do nieskończoności
2) Dla podanych danych narysuj funkcję interpolującą y(x)
korzystając z metody splinów(sklejania wielomianów 3-go stopnia).
Zaznacz na rysunku punkty pomiarowe.
X 0.4 0.6 0.2 0.7 0.9 0.1 0.3 0.8 0.5
Y 2 -1 4 -1 0.5 6 7 0.5 -1,
Oblicz y(x) dla x= 0.1, 0.2, …, 0.9
3) Przeprowadzono pomiar składowej Z pola magnetycznego w
pewnym rejonie i otrzymano wyniki w nT:
35 ,45, 60, 90, 130,120, 80, 70, 75, 55
Zakładając, że Z ma rozkład normalny, podać przedział ufności dla
wartości oczekiwanej tego rozkładu na poziomie ufności 90%
4) Narysuj f(x) dla x z przedziału [-5,5]
 x 2  2 dla x  1
 2
 x  1 dla  1  x  1
f ( x)  
2
 ( x  1) dla 1  x  3
 x  7 dla x  3

Download