Lista rankingowa pozytywnie ocenionych wniosków

advertisement
Lista rankingowa pozytywnie ocenionych wniosków - w tym wniosków rekomendowanych do dofinansowania, oraz rekomednowanych
do dofinansowania pod warunkiem dostepności środków finansowych
Program/nr konkursu: Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych "Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych" - STRATEGMED, III konkurs
Data rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków: 15.09.2015 r. - 26.10.2015 r.
Lp Nr ID wniosku
1
2
3
306888
304586
305274
Wnioskodawca
(Lider)
Członkowie Konsorcjum
Tytuł projektu
Politechnika Warszawska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk, Całodobowa Klinika Weterynaryjna
"Puławska", TIMELESS CHIRURGIA PLASTYCZNA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świętokrzyskie Centrum
Onkologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku, MaterialsCare Sp. z o.o
Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych
onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wojskowy Instytut Medyczny
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika
Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
w Polsce
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny,
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku, Netology sp. z o.o.
Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów
Śląskich we Wrocławiu, Wojskowa Akademia Techniczna im.
Jarosława Dąbrowskiego, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
we Wrocławiu, InfoSCAN Spółka Akcyjna
Nowy model opieki medycznej z wykorzystaniem
nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny klinicznej i
telemedycyny u chorych z niewydolnością serca.
Końcowa ocena
merytoryczna
Status wniosku
22,7
pozytywna ocena
merytoryczna rekomendowany do
dofiansowania
22,5
pozytywna ocena
merytoryczna rekomendowany do
dofiansowania
22,4
pozytywna ocena
merytoryczna rekomendowany do
dofiansowania
4
5
6
7
8
Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny
Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny, Instytut
Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej
Akademii Nauk, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
Polskiej Akademii Nauk, Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o.,
Innovabion Sp. z o.o., EU-CONSULT Sp. z o.o.
Nowe związki o działaniu przeciwnowotworowym zaburzające
funkcje telomerów.
305813
Fundacja Badań i Rozwoju Nauki
Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Materiałowej, Zakład
Projektowania Materiałów, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szpital
Kliniczny Dzieciątka Jezus - Klinika Chirurgii Ogólnej i
Transplantacyjnej w Warszawie, Instytut Biologii Doświadczalnej im.
M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, Medispes Sp. z o.o.
Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp
trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu
stworzenia bionicznej trzustki.
307326
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
Wydział Lekarski z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii
Nauk, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Akademickie Centrum
Komputerowe Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej im. St.Staszica w Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza.
Krakowie, Oncogene Diagnostics, Regionalne Centrum NaukowoTechnologiczne
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Centra Genetyki Medycznej GENESIS Sp. z o.o., Międzynarodowy
Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Instytut "Pomnik - Centrum
Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki
Zdrowia Dziecka", Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model
Polskiej Akademii Nauk, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej
kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR
Akademii Nauk, Transition Technologies S.A., ELMIKO Aparatura
Medyczna
306853
306306
303570
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Akademia GórniczoHutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Medyczny
w Lublinie, Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą: ul.
Smętna 12 , 31-343 Kraków, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut
Badawczy, Instytut Medycyny Innowacyjnej Sp. z o.o. w Krakowie
Opracowanie zoptymalizowanych metod leczenia uszkodzeń
tkankowych w oparciu o innowacyjne kompozyty oraz
mezenchymalne komórki macierzyste i ich pochodne u
pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi.
22,4
pozytywna ocena
merytoryczna rekomendowany do
dofiansowania
22,0
pozytywna ocena
merytoryczna rekomendowany do
dofiansowania
22,0
pozytywna ocena
merytoryczna rekomendowany do
dofiansowania
21,9
pozytywna ocena
merytoryczna rekomendowany do
dofiansowania
21,8
pozytywna ocena
merytoryczna rekomendowany do
dofiansowania pod
warunkiem
dostępności środków
9
10
11
12
13
306011
Warszawski Uniwersytet Medyczny
European Rehabilitation Clinic Sp. z o.o., Akademia Wychowania
Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Instytut "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka", Politechnika Warszawska, SP Szpital
Kliniczny w SPSK im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku
304995
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk
Politechnika Warszawska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Instytut
Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera, Centrum Medyczne
Kształcenia Podyplomowego, YLIA Sp. z o.o.
Implantowalne rusztowanie tkankowe nowego typu 3D do
regeneracji ubytków chrząstki
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Politechnika
Warszawska, Politechnika Gdańska, Wojskowy Instytut Medycyny
Lotniczej, ELMIKO Aparatura Medyczna
Epiopticon - automatyczny system wspomagający diagnostykę
wideo-EEG incydentów napadowych
307285
306964
Gdański Uniwersytet Medyczny
303062
Uniwersytet Medyczny im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu
Wirtualna klinika równowagi
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola
Paszport terapeutyczny - nowe podejście do diagnostyki,
Marcinkowskiego w Poznaniu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w
personalizacji terapii i oceny współpracy lekarza z pacjentem w
Szczecinie, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana
chorobach sercowo-naczyniowych
Kardynała Wyszyńskiego, Masdiag sp. z o.o.
Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Instytut
Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, Polska
Akademia Nauk, Polski Bank Komórek Macierzystych, Med-Polonia
Sp. z o.o., Uniwersytet Illinois w Chicago
Nowa terapia komórkowa leczenia dystrofii mięśniowej
Duchenne'a
21,8
pozytywna ocena
merytoryczna rekomendowany do
dofiansowania pod
warunkiem
dostępności środków
21,3
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
21,2
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
21,1
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
21,0
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
14
15
16
17
18
304710
303621
306958
306252
304955
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Medyczny
w Łodzi, AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, Uniwersytet Rzeszowski,
Krakow Cardiovascular Research Institute
Innowacyjne badania niekliniczne i kliniczne nad cytyzyną,
lekiem stosowanym w leczeniu uzależnienia od nikotyny
Międzynarodowy Instytut Onkologii Molekularnej
BADAWCZO-ROZWOJOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY
MIKROPROCESOROWYCH SYSTEMÓW AUTOMATYKI
"MIKRONIKA", Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum,
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Opracowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji w
diagnostyce i leczeniu chorych na raka żołądka
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Politechnika Śląska, Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne NEUROMED
SC, VRTechnology sp. z o.o., Yoshi Private Investment SA
Opracowanie platformy diagnostyczno terapeutycznej
NeuroCare system
Adamed Sp. z o.o.
Uniwersytet Jagielloński; Collegium Medicum, Instytut Psychiatrii i
Neurologii, Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut
Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk,
Uniwersytet Warszawski; Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu
Warszawskiego
Nowe wielofunkcyjne modulatory monoaminergiczne do terapii
Behawioralnych i Psychologicznych Symptomów Demencji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Medyczny im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Instytut Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, Warszawski Uniwersytet
Medyczny, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana
Kardynała Wyszyńskiego, AM2M Sp. z o.o. sp. k., Consultronix SA,
Centrum Mikrochirurgii Oka LASER
Zastosowanie tomografu optycznego do nieinwazyjnej
diagnostyki małych naczyń i mikrokrążenia w przebiegu
nadciśnienia tętniczego i chorób układu sercowonaczyniowego.
20,9
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
20,9
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
20,9
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
20,8
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
20,7
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
19
20
21
22
23
306848
303154
303303
305229
304470
Gdański Uniwersytet Medyczny
Masdiag sp. z o.o., MTZ Clinical Research Sp. z o.o, Politechnika
Łódzka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium
Nowy, nieinwazyjny test do wykrywania nowotworów pęcherza
Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Medyczny
moczowego oparty na metabolomicznej analizie moczu
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk
Pozytywne modulatory allosteryczne receptorów
Uniwersytet Jagielloński; Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
(JCET), Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej glutamatergicznych grupy III jako potencjalne leki do badań
Akademii Nauk, Gdański Uniwersytet Medyczny, SPARK-TECH
klinicznych w schorzeniach neuropsychiatrycznych z deficytami
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
poznawczymi
Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii
Nauk
Uniwersytet Medyczny im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Immunologii i Terapii
Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk,
PozLab sp. z o.o.
Ocena bezpieczeństwa i skuteczności transendokardialnego
podania autologicznych komórek mezenchymalnych i
mięśniowych komórek progenitorowych w ramach terapii
regeneracyjnej u pacjentów z dysfunkcją skurczową lewej
komory o etiologii niedokrwiennej.
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała
Wyszyńskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
Uniwersytet Jagielloński; Collegium Medicum, Uniwersytet Medyczny w
Przezskórna naprawa niedomykalności mitralnej - innowacyjne
Łodzi, Wojskowy Instytut Medyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika;
narzędzia.
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Centrum
Medyczne HCP w Poznaniu, OK Medical Systems spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Rozrodu
Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, Screenmed Sp. z
o.o, IBAkteria Sp. z o.o., PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOUSŁUGOWO-HANDLOWE "JJW-HOBERG" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Biosensory medyczne - opracowanie technologii szybkiej
diagnostyki biomarkerów medyczynych w oparciu o
elektrochemiczne biosensory immunologiczne.
20,6
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
20,5
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
20,5
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
20,5
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
20,5
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
24
25
26
27
28
306218
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia
Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
Opracowanie i wprowadzenie do praktyki telemedycznych
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Śląskie Centrum
szkoleń personelu medycznego z wykorzystaniem oryginalnego
Chorób Serca w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
polskiego zintegrowanego symulatora przezklatkowych i
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Kardynała Stefana
przezprzełykowych badań echokardiograficznych z centralną
Wyszyńskiego, VM Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
biblioteką obrazów - ECHOMASTER
VM Group spółka komandytowa
303573
Uniwersytet Gdański
Instytut Farmaceutyczny, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia
Dziecka", Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska;
Centrum Biotechnologii, Syntalpharma sp. z o.o., MTZ Clinical
Research sp. z o.o., NOVOGEN LIMITED
304801
Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe
Primax Medic Sp. z o. o.
Praktyczna Szkoła Innowacji i Laboratorium Sp. z o. o., Uniwersytet
Rzeszowski, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum,
Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska
304242
Uniwersytet Medyczny im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu
304451
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we
Wrocławiu
Ukierunkowana na ekspresję genów terapia izoflawonowa
Rozwój i integracja technologii oraz urządzeń i wybranych
biomarkerów w zakresie telemetrii kardiologicznej i
medycznych procedur badawczych w procesach wspomagania
diagnostyki i monitoringu schorzeń sercowo - naczyniowych
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Instytut Genetyki Człowieka
Opracowanie testów diagnostycznych, prognostycznych i
Polskiej Akademii Nauk, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej
predykcyjnych płaskonabłonkowych raków krtani w oparciu o
Akademii Nauk, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
analizę epigenetyczną, proteomiczną i metabolomiczną
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, FutureSynthesis Sp. z
o.o. , Pro Science Polska Sp. z o.o.
Politechnika Wrocławska, Śląskie Centrum Chorób Serca, IV
Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu, Value Based
Advisors sp. z o.o.
Program przesiewowego wykrywania migotania przedsionków
za pomocą zdalnej analizy zapisu elektrokardiograficznego oraz
przedłużonej rejestracji holterowskiej
20,4
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
20,3
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
20,3
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
20,2
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
20,2
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
29
30
31
32
33
304471
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Akademia
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jagielloński
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Krakowski
Collegium Medicum
Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Balton Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnością
307338
Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Przedsiębiorstwo
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego
Przemysłowo Usługowo Handlowe SONOPAN Sp. z o. o., MEDITON
Nofera
S.C. Katarzyna Pisarska, Tomasz Kowalski
306280
303388
306179
Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia prototypu
urządzenia do zamykania okołozawałowej perforacji w
przegrodzie międzykomorowej
Zintegrowany system zapobiegania uszkodzeniom słuchu
powodowanym przez hałas
Wczesna diagnostyka raka płuc metodą obrazowania
rezonansem magnetycznym przy użyciu hiperspolaryzowanego
ksenonu w biosensorze
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka
Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, MRI-TECH Sp. z
o.o, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, PAN, Uniwersytet
Medyczny w Lublinie, Thunder Bay Regional Research Institute
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział
Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Katalizy i
Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii
Nauk, Politechnika Śląska, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie, Ryszka Florian "Biochefa" Farmaceutyczny Zakład
Naukowo-Produkcyjny , DNA LAB Sp. z o.o.
Innowacyjne terapie przeciwnowotworowe - synergia i
transport chelatorów żelaza
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w
Lublinie, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika
Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk, Pure Biologics Sp. z o.o.
Opracowanie innowacyjnej kompleksowej platformy testowania
bezpieczeństwa leków biotechnologicznych pod kątem
immunogenności z wykorzystaniem nowych modeli in vitro i in
vivo
20,2
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
20,1
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
20,0
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
20,0
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
19,8
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
34
35
36
37
38
307049
307341
304109
306004
304949
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawski Uniwersytet
Medyczny, Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o. o., Park NaukowoTechnologiczny Narządów Zmysłów
BLIRT spółka akcyjna
BLR 152 sp. z o.o. , Centrum Onkologii - Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im.
Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Wrocławski,
Uniwersytet Warszawski
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Université du Québec en Outaouais, Warszawski Uniwersytet
Medyczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Uniwersytet
Jagielloński, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Tomorrow
Sp. z o. o.
Instytut Technik Wirtualnych w Psychiatrii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf , IMC Impomed Centrum S.A. w Warszawie, Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Olsztyńska Szkoła Wyższa im.
Józefa Rusieckiego
Wykorzystanie właściwości regeneracyjnych komórek
pochodzących z opuszki węchowej oraz mezenchymalnych
komórek macierzystych u chorego z całkowitym uszkodzeniem
funkcjonalnym rdzenia kręgowego
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
"Uzdrowisko Konstancin-Zdrój" Spółka Akcyjna, Instytut Biocybernetyki
i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk,
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Przemysłowy Instytut
Automatyki i Pomiarów PIAP, PHU Technomex Sp z o.o.
Spersonalizowany system rehabilitacji neurologicznej
wykorzystujący aktywne metody reedukacji chodu,
czynnościowe sterowanie przepływem krwi oraz ocenę
postępów terapii z zastosowaniem zaawansowanych technik
obrazowania mózgu
Upośledzenie zmysłów- późne następstwa wrodzonego
zakażenia wirusem cytomegalii.
Wysoce selektywna terapia czerniaka
19,8
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
19,7
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
19,6
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
19,6
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
19,4
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
39
40
41
42
43
306655
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Akademia
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
BRONTES PROCESSING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
TECHNOMEX Spółka z o.o.
307158
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława
Dąbrowskiego
Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Materiałów
Elektronicznych, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Doppler Sp. z
o.o., Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Sita molekularne w diagnostyce chorób nowotworowych.
Politechnika Łódzka
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Politechnika Śląska, Fundacja dla
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, PRO PLUS Sp. z o.o.
Ergonomiczny, energooszczędny rejestrator i analizator sygnału
EKG z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Centrum
Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy, Genomed S.A.,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Innowacyjne narzędzia informatyczne do zaawansowanej
analizy jednolitych baz danych klinicznych, genetycznych i
molekularnych w celu opracowania profilu pacjenta
onkologicznego
Fundacja Innowacji Medycznych WroVasc
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
Wydział Lekarski II, Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny,
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda
Polskiej Akademii Nauk, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
Zastosowań Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
Kompleksowa poprawa jakości profilaktyki oraz wyników
leczenia raka pęcherza moczowego w Polsce
306364
306769
304805
Nowatorska metoda leczenia chorych po udarze mózgu z
dysfunkcją chodu za pomocą tele-neurorehabilitacji opartej na
spersonalizowanym modelowaniu biomechanicznym (MORE).
19,3
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
19,0
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
19,0
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
19,0
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
19,0
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
44
45
46
47
48
307420
303461
304741
304230
304757
Medicus Aparatura i Instrumenty Medyczne Sp. z
o.o. Sp. k.
Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w
Bydgoszczy
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Centrum Onkologii – Instytut im.
Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Gdański Uniwersytet
Medyczny, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Medical Inventi Spółka
Akcyjna
Zastosowanie kompozytu kościozastępczego w protezowaniu
twarzoczaszki u pacjentów po leczeniu onkologicznym.
Opracowanie i badania nad nowym, kompleksowym i mobilnym
systemem do wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu
Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Uniwersytet Jagielloński;
krokowego oraz nawigacji biopsji, na bazie specjalnego
Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, itMedical Sp. z
systemu detektorów PET w technologii TOF o wysokiej
o. o., Warszawski Uniwersytet Medyczny
rozdzielczości i czułości, oraz opracowanie metody wczesnego
oznaczania i wykrywania markerów raka prostaty.
Uniwersytet Warszawski
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Świętokrzyskie Centrum Onkologii,
Eurotek International Sp.z o o
Ultraczułe optoelektroniczne sensory do wykrywania
biomarkerów chorób nowotworowych w oddechu ludzkim
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Akademia Wychowania
Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Instytut
Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej
Akademii Nauk, i3D S.A., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Technomex Sp. z.o.o.
System adaptacyjny diagnostyki funkcjonalnej i kompleksowej
neurorehabilitacji dla osób z chorobami
neurozwyrodnieniowymi
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Techmo sp. z o.o., Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, OTA
Jacek Przybyło, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w
Poznaniu, Instytut Psychiatrii i Neurologii
Analiza mowy narzędziem wczesnego wykrywania i
monitorowania chorób cywilizacyjnych - VAMP study.
18,6
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
18,5
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
18,5
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
18,3
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
18,3
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
49
50
51
52
53
305079
Selvita spółka akcyjna
Uniwersytet Jagielloński, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut
Innowacyjne Terapie immunoonkologiczne Aktywujące komórki
Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej
NK
Akademii Nauk, BioCentrum sp. z o.o.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Politechnika Śląska, Instytut Metali Nieżelaznych, Uniwersytet Śląski w
Katowicach, Vysoké učení technické v Brně, Linköpings universitet,
Instituid Teicneolaiochta Chorcai, Solveere Sp. z o. o. , GEO
MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Inżynieria tkankowa z zastosowaniem biodegradowalnych
skafoldów i komórek macierzystych w medycynie
regeneracyjnej
305019
Politechnika Warszawska
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Uniwersytet
Medyczny w Łodzi, InfoSCAN Spółka Akcyjna, EFM Sp. z o.o.
Senso-motoryczna neuroproteza oraz system
neurorehabilitacyjny dla osób po amputacji ręki.
306417
Biomedicom Spółka z ograniczona
odpowiedzialnością
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Uniwersytet
Warszawski, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych,
Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
303714
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła
II
304974
Sieć zdrowego serca
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Akademia Wychowania Wdrożenie systemu telerehabilitacji u pacjentów poddawanych
Fizycznego w Krakowie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w
operacyjnemu leczeniu raka płuca - wpływ na parametry
Szczecinie, Silvermedia Sp. z o.o.
układu oddechowego, przeżywalność i jakość życia.
18,3
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
17,9
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
17,8
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
17,6
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
17,5
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
54
55
56
57
58
305746
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii
Medicus Dolnośląskie Centrum Laryngologii Sp. z
Nauk, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
o.o. Sp. k.
Uniwersytet Warszawski, Titanis Sp. z o.o.
Zintegrowany System Ewaluacji Plastyczności Mózgu i
Neurorehabilitacji Sensorycznej.
306521
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza
Polskiej Akademii Nauk, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej,
BIOGENE Sp. z o.o., BTM INNOVATIONS SP Z O O
307483
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia
Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Wojskowy Instytut Medyczny, Instytut Psychiatrii i Neurologii,
Uniwersytet Jagielloński; Collegium Medicum, Asseco Poland S.A.,
Kardiosystem Monitoring Sp. z o.o.
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej
Akademii Nauk, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Uniwersytet
Jagielloński; Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET), Electric
System & Laser Technology
RApID - szybkie nieinwazyjne obrazowanie w diagnostyce i
przewidywaniu odpowiedzi na leczenie ostrych białaczek
SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Jagielloński w
Krakowie, Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie, SQ
BIOTECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Badania skuteczności standaryzowanego wyciągu z liści
ligustra pospolitego, o określonej zwartości oleaceiny w
regeneracji układu krążenia w modelu zwierzęcym i u ludzi z
podwyższonym ryzykiem sercowo-naczyniowym oraz
opracowanie gotowych produktów farmaceutycznych.
304399
303137
Hyperpolaryzacyjne środki kontrastujące w badaniach MRS
gruczołu krokowego
Zapobieganie powtórnym udarom mózgu - model optymalizacji
diagnostyki i terapii przy wykorzystaniu inteligentnych
systemów telekardiologicznych oraz platformy wspomagania
procesów decyzyjnych.
17,4
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
17,4
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
17,4
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
17,0
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
17,0
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
59
60
61
62
303354
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu, PTWP-ONLINE Spółka z o.o., Instytut Genetyki i
Immunologii GENIM Sp. z o.o. w Lublinie
Zastosowanie badań epigenetycznych i przesiewowej
tomografii komputerowej w profilaktyce raka płuca
307129
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawski
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im.
Opracowanie procedur przeszczepiania mezenchymalnych
Uniwersytet Medyczny, Instytut Matki i Dziecka, Krakow
Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii
komórek regeneracyjnych pozyskanych z tkanki tłuszczowej w
Cardiovascular Research Institute Sp. z o.o., HTA Consulting spółka z
Nauk
ALS oraz padaczce lekoopornej.
ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
307335
SoftBlue S.A.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja
Analiza sygnałów akustycznych serca przy pomocy narzedzi
Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w
sztucznej inteligencji ukierunkowana na wykrywanie powikłań
Bydgoszczy, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Spółka Lekarzy Intercor
nadciśnienia tętniczego
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Przemysłu Organicznego;
Antyprogestageny jako nowa, przełomowa terapia pacjentek z
Oddział w Pszczynie, MTZ Clinical Research Sp z o.o., Evestra
PR pozytywnym rakiem piersi
Onkologia Sp. Z o.o.
303815
17,0
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
17,0
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
16,3
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
15,5
pozytywna ocena
merytoryczna nierekomendowany
do dofiansowania
Download