Reklama

advertisement
2
Koncepcje dotyczące podstawy obowiązywania prawa międzynarodowego
Doktryny wskazujące odmienne podstawy obowiązywania prawa międzynarodowego:
solidarystyczna (więź między państwami), normatywistyczna (normy wyższego rzędu),
naturalistyczna i pozytywistyczna.
Doktryna naturalistyczna ( doktryna podstawowych, zasadniczych praw państwa )
odwołuje się do prawa natury
zasady PM mogą być wyprowadzone z istoty czy natury państwa; państwo ma przyrodzone,
podstawowe prawa, które muszą być respektowane przez inne podmioty (prawo do istnienia,
niepodległości, równości, szacunku i utrzymywania stosunków międzynarodowych)
współczesne negatywne konsekwencje: nadmierne akcentowanie swobód i praw poszczególnych
państw kwestionuje możliwość istnienia wspólnego interesu i atomizuje społ. międzynarodową.
Doktryna pozytywistyczna (woluntarystyczna)
podstawą obowiązywania PM jest wspólna wola państw, która znajduje swój wyraz w normach
zwyczajowych (powszechnej praktyce uznanej za prawo) i normach konwencyjnych (umowy).
zasada dobrej wiary - podstawą stosunków wiążących państwa jest ich wola, która je wiąże
(państwo przyjmuje obowiązki z własnej woli, wywołuje to skutki prawne, stwarza zobowiązania
międzynarodowe, które trwa niezależnie od jego zgody)
Powody przestrzegania norm PM:
siła gwarantująca wykonanie norm - normy prawa znajdującego się w traktatach pokoju,
wzajemność - prawo dyplomatyczne, konsularne i komunikacyjne,
wspólny interes - normy o ochronie środowiska naturalnego człowieka, kosmosu oraz dna mórz i
oceanów poza granicami jurysdykcji narodowej.
Zasada efektywności - istnienie pewnych przewidzianych przez PM sytuacji faktycznych bądź
wywołuje ipso facto skutki prawne, bądź też jest warunkiem niezbędnym do ich powstania.
wpływa na przestrzeganie norm PM
PM jest bezpośrednim rezultatem woli swych podmiotów i odzwierciedla określoną rzeczywistość
społ.
PM z reguły dostosowuje się do nowej sytuacji, rzeczywistości społ. w przypadku gdy normy nie są
w stanie kontrolować faktów.
IDEALIZM
Naturalizm = źródło obowiązywania poza wolą podmiotów, w Bogu lub w naturze społ.
międzynarodowej lub jednostek; reguły fundamentem prawa pozytywnego; p.m. niezależne d woli
człowieka
Solidaryzm = państwo to fikcja, realny byt to ludzie, p.m. to prawo ludzi; solidarność przez
wykształceniem
Normatywizm = prawo to jeden scalony porządek o wspólnej podstawie; zbudowane w kształcie
piramidy podstawa - nowa podstawa funkcjonująca w czasach społ. międzynarodowej (pacta sund
servanda), a wyżej jest prawo krajowe (podporządkowane)
(…)
… to jeden scalony porządek o wspólnej podstawie; zbudowane w kształcie piramidy podstawa nowa podstawa funkcjonująca w czasach społ. międzynarodowej (pacta sund servanda), a wyżej jest
prawo krajowe (podporządkowane)
REALIZM
Woluntaryzm = wywodzi się z pozytywizmu, źródło prawa to wola państwa (p. krajowe - wola
jednego państwa, p.m. - wola wielu państw), gra sił decyduje o istnieniu p.m. i zakresie jego
działania, społeczność międzynarodowa to także podmioty transnarodowe Szkoła faszystowska =
p.m. to tylko zewnętrzne prawo państwowe, pochodne od prawa wewnętrznego, znaczenie ma
państwo najsilniejsze, gdyż ma możliwość narzucania swojej woli innym państwom
Co jakiś czas odżywa Marksizm = wolę państw wyrażają interesy klasowe (są źródłem prawa
międzynarodowego)
Żadna z tych szkół nie dominuje…
zagadnienia ogólne z prawa międzynarodowego publicznego - wykład
Wykład - Pojęcie i istota Prawa Międzynarodowego
Wykład - podmioty prawa międzynarodowego
Wykład - podmiot prawa międzynarodowego
Źródła prawa międzynarodowego - wykład
Wykład - Kodyfikacja i stopniowy rozwój prawa międzynarodowego
Reklama






























Prawa autorskie
Reklama

Kontakt
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards