Zbigniew Otremba, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni

advertisement
Zbigniew Otremba, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni
Pracownia fizyki I
Wprowadzenia metodyczne
PRAWO OHMA
11. Wyznaczanie rezystancji metodą techniczną
12. Sprawdzanie prawa Ohma
Baza teoretyczna: Prawo Ohma: I ~U
Zatem, w celu wyznaczenia rezystancji należy:
- ustalić właściwe podłączenie woltomierza (położenia A
lub B), przeprowadzić pomiary zależności natężenia
prądu od napięcia,
- sporządzić wykres U = f(I),
- odczytać z niego wartość rezystancji.
Wskazówki praktyczne
Położenie A - prawidłowo mierzony prąd
Położenie B - prawidłowo mierzone napięcie
W przypadku gdy odbiornik R ma rezystancję zbliżoną do
oporności wewnętrznej woltomierza, mierniki powinny
pracować w układzie prawidłowo mierzonego prądu
(położenie A). Gdyby woltomierz pozostał - w tym
przypadku - w położeniu B, mierzone byłoby prawidłowo
napięcie – ale amperomierz mierzyłby sumę prądów w
odbiorniku i woltomierzu. Błąd pomiaru napięcia jest
pomijalnie mały.
Natomiast gdy odbiornik R ma małą rezystancję (zbliżoną
do oporności wewnętrznej amperomierza) - odwrotnie.
Wówczas podłączenie woltomierza do zacisku B zapewnia
pomijalnie mały błąd pomiaru napięcia. Gdyby woltomierz
pozostał w położeniu A – mierzyłby sumę zbliżonych do
siebie wartości spadków napięcia na amperomierzu i
odbiorniku.
Zatem, w celu sprawdzenia prawa Ohma
należy:
- przeprowadzić pomiary zależności natężenia
prądu od napięcia,
- sporządzić wykres zależności I = f(U),
- zanalizować jego liniowość.
Download