WODA *RÓD*EM *YCIA

advertisement
Wiktoria Wolska kl.3a
Ciecz bezbarwna, bezwonna, pozbawiona smaku i
kalorii jest niezbędna do życia wszystkim
organizmom na ziemi.
Bez wody nie przetrwałby żaden człowiek, żadne
zwierzę, żadna roślina. Jest tak samo ważna dla
utrzymania życia jak tlen i pożywienie.
Występuje bardzo wiele sposobów, które pozwalają
zwiększyć ochronę wód. Każdy z nas powinien jednak
szczególna troskę przyłożyć do tego, by oszczędzać wodę w
jak największym stopniu.
Zatem co należy robić aby oszczędzać wodę ?
 Regularnie naprawiać cieknące krany
 Brać prysznic zamiast kąpieli
 Zbierać „deszczówkę” do podlewania roślin
Główną przyczyną degradacji wód są ścieki odprowadzane z
kanalizacji przemysłowych i komunalnych. Są to tzw. zanieczyszczenia
punktowe i obejmują wody zużywane w zakładach produkcyjnych i
usługowych. Charakteryzują się wysokim stężeniem i są odprowadzane
w sposób zorganizowany. Do zanieczyszczeń punktowych należą
również wody użyte do celów higienicznych i
gospodarczych, z gospodarstw domowych,
zakładów pracy i placówek publicznych,
wody deszczowe i roztopowe.
Najważniejszym sposobem, dzięki któremu można wpływać na ochronę
wód jest budowa oczyszczalni ścieków. W naszym kraju zaczynają się
pojawiać bardzo nowoczesne oczyszczalnie, dzięki którym możliwe jest
oczyszczanie ścieków oraz wprowadzanie ich do dalszego użycia.
Metody oczyszczania ścieków:
• MECHANICZNE ( I stopień )
• BIOLOGICZNE ( II stopień )
• CHEMICZNE
( III stopień )
,,Chrońmy wodę- bez niej nie ma życia”
Download