Gabriela Załęska - Gimnazjum w Różanie

advertisement
OKAŻ KULTURĘ
I CHROŃ NATURĘ
bo
nasza gmina
już
być zaczyna
Ekologia i ochrona
środowiska to (...)
nie tylko wielki przemysł, kopalnie i huty.
To także Twoje i moje codzienne gesty,
to Twoja i moja kuchnia, łazienka,
garaż, ogród.
To wybór przez Ciebie i przeze mnie
środków komunikacji,
sposobu spędzania wolnego czasu
i taka ochrona środowiska
zaczyna się najbliżej:
w tym pokoju, mieszkaniu, domu…
Eryk Mistewicz
Zanieczyszczenie środowiska
może być spowodowane przez
•źródła naturalne (np. wulkany )
•sztuczne (antropogeniczne – spowodowane działalnością
człowieka), które następuje w wyniku niezamierzonej, ale
systematycznej działalności człowieka, polegającej na ciągłej emisji
czynników degradujących środowisko lub jest następstwem awarii
będącej przyczyną nagłego uwolnienia zanieczyszczeń.
Najczęstszy problem naszej gminy – pozostałości po wczasowiczach.
Skutki
zanieczyszczeń środowiska
Najpoważniejszymi dotychczas odczuwanymi
przez człowieka skutkami degradacji środowiska są:
•Globalne ocieplenie
•Dziura ozonowa
•Smog
•Kwaśne deszcze
•Ozon przygruntowy
•Hałas
•Odory (niepożądane zapachy)
Dlatego
nasza gmina podjęła
działania na rzecz
OCHRONY ŚRODOWISKA
Na lata 2009-2032
opracowano program
usuwania wyrobów
zawierających azbest
z terenu Gminy Różan.
Gmina podjęła się modernizacji
oczyszczalni ścieków z uwagi na
nowe wymagania ochrony
środowiska w zakresie obniżenia
fosforu i azotu w ściekach
oczyszczonych oraz zwiększenie
przepustowości oczyszczalni do
1000m3/dobę.
Osiągnięto założony efekt ekologiczny
oczyszczania ścieków.
Mieszkańcy gminy
segregują śmieci.
W moim domu
ul. Warszawska
Oszczędzają energię elektryczną:
wymieniając żarówki na energooszczędne
W moim domu
inwestując w nowy sprzęt elektryczny
o wysokiej klasie energetycznej oraz
z wieloma nowoczesnymi programami,
dzięki którym zużycie energii stanie się
znacząco niższe
Montują kolektory słoneczne
czyli urządzenia służące do konwersji energii
promieniowania słonecznego na ciepło. Energia
słoneczna docierająca do kolektora zamieniana
jest na energię cieplną nośnika ciepła, którym
może być ciecz (glikol, woda) lub gaz (np.
powietrze).
BUDOWANIE KOMPOSTOWNIKÓW.
To bardzo dobry sposób na zagospodarowanie
resztek roślinnych. Pozbywamy się liści, gałęzi,
fragmentów roślin, a w zamian zyskujemy
wartościowy nawóz.
Kompostownik mojej babci.
Rolnicy z gminy Różan
budują gnojownice.
-specjalnie do tego celu przygotowane miejsca z wybetonowanym dnem
do przechowywania obornika. Dzięki temu pochodzące z niego
substancje, podlegające różnym procesom chemicznym,
nie przenikają do gleby.
Placówki Oświatowe prowadzą
edukację ekologiczną.
Organizowanie konkursów
o tematyce ekologicznej
Finał XVIII edycji konkursu
plastycznego z okazji Tygodnia
Czystości Wód.
Konkurs na zabawkę wykonaną
z surowców wtórnych.
Udział w akcji
Sprzątanie Świata
Organizowanie
zbiórki elektro-śmieci
Organizowanie akcji
o tematyce ekologicznej.
DZIEŃ ZIEMI
DZIEŃ LASU
DZIEŃ WODY
Organizowanie wycieczek
Przedszkolaki z wizytą
w oczyszczalni ścieków.
Mamy tylko jedną Ziemię
a jej przyszłość zależy
od każdego na pozór
niewielkiego
ludzkiego działania, zależy
od każdego z nas.
Florian Plit
Prezentację wykonała:
Gabriela Załęska
Klasa II B
Publiczne Gimnazjum im. Obrońców
Różana w Różanie
Download