ĆWICZENIA odbywają się w czwartki w godz

advertisement
ĆWICZENIA odbywają się w czwartki w godz. 14.15 - 17.15
w salach ćwiczeniowych Katedry Immunologii Klinicznej przy ul. Chałubińskiego 5,
grupa I i II sala A (I p.) , grupa III i IV sala B (II p.)
1.
18.02.
2016
2.
25.02.
2016
3.
03.03.
2016
4.
10.03.
2016
17.03.
2016
5.
6.
31.03.
2016
7.
07.04.
2016
8.
14.04.
2016
9.
21.04.
2016
10. 28.04.
2016
11. 05.05.
2016
12. 12.05.
2016
Zasady i regulaminy obowiązujące podczas zajęć. BHP pracowni.
Przypomnienie wiadomości z przedmiotu „Immunologia” jako wprowadzenie do
„Immunopatologii laboratoryjnej”. Ogólna struktura i funkcje układu
immunologicznego. Komórki i składniki humoralne odpowiedzi immunologicznej.
Klasyfikacja i ogólna charakterystyka odpowiedzi immunologicznej: odpowiedź
nieswoista (wrodzona) i swoista (nabyta); odpowiedź komórkowa i humoralna.
Zasady pobierania i przechowywania materiału biologicznego do badań immunologicznych. Techniki izolacji komórek układu odpornościowego z płynów ustrojowych
i tkanek litych. Izolacja limfocytów krwi obwodowej na gradiencie gęstości.
Metody oceny komórkowych mechanizmów odpowiedzi immunologicznej. Ocena
immunofenotypowa komórek układu odpornościowego. Wykrywanie antygenów
powierzchniowych na limfocytach - metoda immunofluorescencyjna.
Cytometria przepływowa w badaniach diagnostycznych układu odpornościowego.
Ocena funkcji komórek układu odpornościowego: proliferacji, cytotoksyczności,
procesu fagocytozy i wewnątrzkomórkowego zabijania. Test NBT - interpretacja
wyników.
Kolokwium cząstkowe (zagadnienia ćw. 1 – 4)
Wykrywanie antygenów związanych z nowotworami. Zasady i rodzaje testów
immunohistochemicznych. Wykrywanie markerów tkankowych - metody
immunoenzymatyczne.
Reakcje nadwrażliwości (czynniki i komórki uczestniczące w poszczególnych typach
reakcji nadwrażliwości.) Ocena reakcji nadwrażliwości w testach in vitro i in vivo
(testy skórne punktowe i testy śródskórne).
Diagnostyka chorób autoimmunizacyjnych. Wykrywanie autoprzeciwciał w
chorobach narządowo-swoistych i narządowo-nieswoistych. Metoda
immunofluorescencji pośredniej – możliwości diagnostyczne.
Wykrywanie i możliwości zastosowania markerów krążących w diagnozowaniu,
monitorowaniu i prognozowaniu przebiegu choroby nowotworowej. Zastosowanie
przeciwciał mono- i poliklonalnych w diagnostyce i leczeniu nowotworów. Ocena
testów immunohistochemicznych – oglądanie preparatów własnych, interpretacja
wyników badań.
Kolokwium cząstkowe (zagadnienia ćw. 5 – 8)
Hodowle komórkowe – typy hodowli, rodzaje pożywek, warunki hodowli.
Trypsynizacja komórek. Hodowle komórek immunokompetentnych.
Odrabianie i zaliczanie nieobecności na ćwiczeniach oraz innych zaległości.
Kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń – test.
Na ćwiczeniach w Katedrze i Zakładzie Immunologii Klinicznej obowiązuje ODZIEŻ OCHRONNA!!!
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards