Alexander Mann Solutions jest firmą międz Outsourcingu Procesów

advertisement
Alexander Mann Solutions jest firmą międzynarodową, która swoją pionierską działalność w zakresie
Outsourcingu Procesów Rekrutacyjnych (ang. RPO - Recruitment Process Outsourcing) rozpoczęła w 1996
roku w Wielkiej Brytanii. Obecnie firma zatrudnia ponad 2000 osób na całym świecie. Świadczy usługi
rekrutacyjne dla klientów w 75 krajach. Siedzibą główną firmy jest Londyn. Alexander Mann Solutions
posiada 4 główne centra biznesowe w Bracknell, Krakowie, Manili oraz Cleveland.
Misją firmy jest wsparcie klientów w pozyskiwaniu najbardziej utalentowanych pracowników w oparciu
o wspólne przekonanie, że ludzie są podstawą sukcesu. Firma oferuje swoim klientom szeroki wachlarz
innowacyjnych usług z zakresu zarządzania talentami, outsourcingu i konsultingu.
Alexander Mann Solutions Polska rozpoczął swoją
działalność w 2005 świadcząc usługi outsourcingu procesów
rekrutacyjnych dla kilku miedzynarodowych klientow.
Obecnie centrum biznesowe w Krakowie współpracuje
z wieloma klientami m.in. z Wielkiej Brytanii, Francji, Czech,
Szwajcarii, Niemiec, Węgier. Liczba zatrudnionych w firmie
wzrosła z 5 osób w 2005 do ponad 580 pracowników w lutym
2014 roku.
Kompleksowe działania w obszarze zasobów ludzkich,
wspieranie rozwoju pracowników i koncentrowanie uwagi na
obszarze wellbeing zaowocowały otrzymaniem po raz 4 z
rzędu nagrody Inwestor w Kapitał Ludzki. Wyróżnienie to
przyznawane jest przez Fundację Obserwatorium Zarządzania pod patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej.
Również w 2013 roku AMS otrzymal nagrody w dwóch
kategoriach tj. „Best Employer of the Year –
BPO/Outsourcing” oraz „Best BPO Firm of the Year”
przyznawane podczas Gali Poland Outsourcing and
Shared Services Awards.
Alexander Mann Solutions jest aktywnym członkiem
ASPIRE, Stowarzyszenia Centrów Usług Biznesowych i
Informatycznych z siedzibą w Krakowie.
W celu zwiększenia zaangażowania pracowników Alexander Mann Solutions realizuje szereg inicjatyw,
w których mogą oni uczestniczyć, odkrywając swój potencjał i jednocześnie swoją postawą inspirując innych
pracowników.
Spoleczna Odpowiedzialnosc Biznesu
Od początku swojej działalności w Polsce pracownicy Alexander Mann Solutions aktywnie uczestniczą
w programach CSR (Corporate Social Responsibility) firmy ktore objemuja okolo 20 projektów rocznie.
Dzialania te skupiają się wokół trzech glownych obszarów: działalność społeczna i charytatywna, ekologia
i employee wellbeing. Do naszych corocznych akcji należą:





Three Peaks Challenge - to coroczna inicjatywa polegająca na
zbieraniu funduszy dla Klubu Integracji Społecznej Fundacji
Leonardo. Wyzwanie podejmowane przez grupę śmiałków
polega na zdobyciu trzech szczytów górskich w czasie krótszym
niż 36 godzin.
Szlachetna Paczka - to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy
realizowana przez Stowarzyszenie WIOSNA, którą Alexander
Mann Solutions wspiera od 2009 roku.
Pola Nadziei - to coroczna kampania prowadzona przez
Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie. Nasze zaangażowanie
w tę akcję polega na corocznym zbieraniu funduszy wśród
pracowników.
Ekologia - Biuro AMS w Krakowie jest wyróżnione certyfikatem
Zielone Biuro i certyfikatem ISO 14001. Co roku współpracujemy
z lokalnym nadleśnictwem sadząc drzewa i uczestnicząc
w wykładach o ekologii. Dodatkowo AMS co roku uczestniczy w
inicjatywie Czyste Tatry, w trakcie której pracownicy zajmują się
oczyszczaniem szlaków górskich ze śmieci. Działania ekologiczne to także sponsorowanie jaguarów
w Krakowskim ZOO.
W firmie funkcjonuje również zespół Wellbeing realizujący inicjatywy wspierające dobre samopoczucie
pracowników oraz ich zdrowie. Są to Dni Zdrowia, Szczepienia oraz Inicjatywy popularyzujące zdrowy
tryb życia wśród pracowników
Budowanie wizerunku pracodoawcy
Zespół „Brand building” podejmuje szereg dzialań na terenie calej Polski w celu promowania wizerunku
firmy. Przykłady działań tego zespolu to:

Akademia profesjonalistów – cykl warsztatów mający na celu przygotowanie studentów do udziału
w ich pierwszych procesach rekrutacyjnych. W czasie interaktywnych warsztatów, praktycy rekrutacji
z AMS dzielą się swoją specjalistyczną wiedzą, jak również przeprowadzają ćwiczenia praktyczne dla
uczestników.

Ambasadorzy AMS (AMS Ambassadors) – program, w który zostali zaangażowani studenci
z wybranych uczelni, aby promować AMS, a także przybliżyć profil pracodawcy studentom swojej
uczelni.

Artykuły – Pracownicy AMS chętnie dzielą się swoją wiedzą z zakresu zarządzania talentami. W tym
celu powstała grupa projektowa zajmująca się redagowaniem artykułów publikowanych na portalach
takich jak HR News i Nowoczesna Firma.
Download