5. Formy i funkcje pieniądza

advertisement
Formy i funkcje pieniądza
Opracował: Krzysztof DUSIK
Zanim pojawiły się pieniądze
- najstarszą wymianą handlową –
barter – wymiana towaru za towar
- barter jest skuteczny o ile dwie
strony dysponują produktami,
których potrzebują;
- dziś już barter nie funkcjonuje ale
jeszcze w latach 80. XX Polska od
ZSRR nabywała ropę naftową w
zamian za żywność
Historia pieniądza
Pieniądz - to powszechnie akceptowany
środek wymiany dóbr i usług
- W najdawniejszych czasach rolę
pieniądza spełniały muszle, kamienie
szlachetne, sól kamienna, skórki
zwierząt, w czasie wojny zdarza się, że
taka formę przybierają inne przedmioty
np. papierosy; kiedy różne przedmioty
spełniają funkcje pieniądza nazywamy je
płacidłami;
- pierwsze pieniądze pojawiły się ok.
5000 lat temu w Egipcie i Chinach
- upowszechnili je Fenicjanie – lud
kupiecki zamieszkujący Bliski
Wschód – były to krążki stopów
różnych metali lub metalowe
blaszki;
- bicie monety pojawiło się dopiero
w Grecji w VII w. p.n.e.; na
monecie po raz pierwszy pojawiła
się podobizna władcy i wartość
monety wyrażona liczbą;
- w Polsce monety pojawiają
się w X i XI wieku, ale dopiero
za panowania Bolesława
Szczodrego została
rozpowszechniona; jest to
srebrna moneta denarowa;
- Pierwszą polską złota
monetą był dukat wybijany za
panowania Władysława
Łokietka w XIV wieku;
Rodzaje pieniądza
- pieniądz kruszcowy – wykonany ze
złota lub srebra;
- banknot- pieniądz papierowy;
- pieniądze bezgotówkowe – czeki;
- pieniądze elektroniczne – karty:
•
katy debetowe – umożliwiają
wypłatę pieniędzy zgromadzonych na
koncie;
•
karty kredytowe – dają możliwość
zaciągania kredytu na uregulowanie
należności;
Funkcje pieniądza
Funkcje pieniądza
jednostka rozrachunkowa
(miernik wartości)
środek wymiany
środek płatniczy
środek tezauryzacji
(gromadzenia oszczędności)
Zadanie domowe
Poszukaj informacji na temat zjawiska „psucia
monety”.
Czego się dowiedziałem?
1.
2.
3.
4.
5.
Kiedy pojawiły się pierwsze formy pieniądza?
Czym były płacidła?
Co to jest barter?
Jakie formy może przyjąć pieniądz?
Jakie funkcje spełniają pieniądze?
Dziękuję za uwagę!
Download