Współpraca fizjoterapeuty, osteopaty i lekarza dentysty w zakresie

advertisement
Współpraca fizjoterapeuty, osteopaty i
lekarza dentysty w zakresie diagnostyki i
terapii URNŻ
Prowadzący:
1. mgr Paweł Buttner
2. mgr Marcin Hoffmann D.O.
3. lek. stom. Przemysław Marcinowski
Program kursu
WPROWADZENIE
I. Anatomia palpacyjna
1. Wprowadzenie do anatomii palpacyjnej
2. Wybrane elementy anatomii palpacyjnej głowy i szyi
- badanie zewnątrz i wewnątrz ustne
3. Punkty spustowe w stomatologii
4. Techniki mięśniowo – powięziowe w zakresie głowy i szyi
II.
Przypomnienie podstaw anatomii i biomechaniki stawu skroniowo – żuchwowego
III.
Dysfunkcje czaszkowo - żuchwowe
A. Korelacje między zębami, a kośdmi czaszki
B. Zaburzenia okoruchowe w dysfunkcjach narządu żucia
C. Kośd gnykowa i język – wpływ na dysfunkcje układu ruchowego narządu
żucia
D. Znaczenia nerwu trójdzielnego w dysfunkcjach narządu żucia
IV.
Rola zaburzeo posturalnych w zaburzeniach układu stomatognatycznego
A. Ocena postawy w kontekście zaburzeo układu ruchowego narządu żucia
Testy ruchomości stawowej i tkankowej
 Ocena kręgosłupa szyjnego
 Ocena ruchomości obręczy barkowej
 Ocena miednicy i biodra
B. Problem wstępujący, zstępujący, mieszany
V.
Techniki stawowe w zakresie stawu skroniowo – żuchwowego
VI.
Autoterapia
VII.
Badanie układu ruchowego narządu żucia
- karta Pacjenta stomatologicznego
- skierowanie do dentysty
- skierowanie do fizjoterapeuty, osteopaty
VIII.
PUNKT WIDZENIA LEKARZA DENTYSTY W DYSFUNKCJI NARZĄDU ŻUCIA
1. Układ Ruchowy Narządu Żucia – jak rozumieją to pojęcie dentyści
a. Anatomia URNŻ (staw, kości, mięśnie, ząb)
b. Radiologia stomatologiczna (rezonans, RTG, CT)
c. Fizjologia ssż (w odniesieniu do klasyfikacji Pipera)
d. Biomechanika stawu skroniowo-żuchwowego (w odniesieniu do klasyfikacji
Pipera)
e. Zaburzenia ssż w klasyfikacji Pipera
f. Zwichnięcia i podwichnięcia w ssż
g. Zgryz – dwie główne teorie zgryzu
h. Terminologia: okluzja, artykulacja, centralna okluzja, maksymalne
zaguzkowanie, centralna relacja
i. Maksymale zaguzkowanie w zgryzie nawykowym – klasyfikacja zgryzu wg.
Angle’a
j. Maksymalne zaguzkowanie w Centralnej Relacji – klasyfikacja zgryzu wg.
Dawsona
2. Choroba okluzyjna – czyli dlaczego ludzie tracą zęby i mają bóle głowy
3. Jak terapeuta może zbadad zgryz? – proste testy na przeszkody w zgryzie
a. Co ma ortodoncja do zaburzeo zgryzu?
b. Dlaczego stałe aparaty często prowadzą do dysfunkcji?
c. Kiedy mają prawo pojawid się dysfunkcje przejściowo, a kiedy terapeuta musi
wspomóc leczenie orto?
d. Techniki ortodontyczne atraumatyczne: ortodoncja nakładkowa
4. Powiązania zaburzeo zgryzu z zaburzeniami posturalnymi w aspekcie lekarza dentysty
a. Dysfunkcja zstępująca
b. Dysfunkcja wstępująca
c. Dysfunkcja mieszana
5. Współpraca terapeuty z lekarzem dentystą
a. Wspólny protokół badania
b. Podział obowiązków
c. Zasady doboru lekarza dentysty do współpracy
6. Podstawy protetyki w leczeniu dysfunkcji narządu żucia(rodzaje implantów i mostów,
rodzaje wypełnieo, protezy, korony zębowe) w kontekście dysfunkcji.
7. Red Flags – krew w jamie ustnej w wywiadzie przy szczotkowaniu i w badaniu
8. Rodzaje leczenia stomatologicznego w dysfunkcjach układu ruchu narządu żucia
9. Bruksizm a parafunkcja
Download