eutanazja

advertisement
Praca w grupach na temat eutanazji i przeszczepów. (29.09.2011 r.)
Eutanazja
Gr.1
Eutanazja jest to przyspieszenie lub niezapobieganie śmierci. Ma ona na celu skrócenie cierpień chorego człowieka.
W większości krajów naszego globu jest ona uznawana za przestępstwo. Problem eutanazji tkwi w jej interpretacji.
We wszystkich krajach oprócz Holandii i Andaluzji (Hiszpania) podejście do tzw. „godnej śmierci” jest jednoznaczne
– w świetle prawa jest ona przestępstwem. Eutanazja jest egzekwowana jako świadome pozbawienie życia
drugiego człowieka.
Gr.2
Judaizm: Żydowskie prawo odrzuca wszelkie środki , które zmierzają do skrócenia ludzkiego życia. Są za to dyskusje
na pewnymi wyjątkami.
Chrześcijaństwo: Etyka katolicka odrzuca eutanazję bezpośrednią, czyli położenie kresu życia osób upośledzonych,
chorych lub umierających.
Islam : Eutanazja została potępiona przez państwa.
Buddyzm: Buddyzm nie aprobuje eutanazji ze względu na swoja naukę o karmie.
Hinduizm: Eutanazja jest postrzegana jako śmierć z wyboru i aprobowana jako ucieczka od własnego „ja” , które
cierpi, daje możliwość uwolnienia od niewygodnej formy życia, przejścia do następnego.
Gr.3
Szpital dziecięcy w Holandii przeprowadzał eutanazję dzieci. Według Ministerstwa Sprawiedliwości do prokuratury
zostały zgłoszone 4 przypadki eutanazji dzieci w 2003 roku, 2 przypadki w 2002 roku, 7 przypadków w 2001 r. i 5
przypadków w 2000 r.
Przeszczepy
Gr.4
Najczęściej przeszczepianymi narządami są nerki, skóra, serce, płuca, wątroba, trzustka, jelita, szpik kostny, tętnica,
rogówka.
Podział przeszczepów:
- autogeniczny – polega na przeniesieniu własnej tkanki lub narządu z jednego miejsca na drugie, np. przeszczep
skóry
- izogeniczny – polega na przeniesieniu tkanki lub narządu między osobnikami identycznymi genetycznie, np.
bliźniętami jednojajowymi
- allogeniczny –polega na przeniesieniu tkanki lub narządu między osobnikami tego samego gatunku o podobnym
ale nie jednakowym genotypie, np. człowiek – człowiek
- ksenogeniczny – polega na przeszczepieniu tkanki lub narządu między osobnikami różnego gatunku np. świnia –
człowiek
Ludzie z przeszczepionymi nowymi narządami mogą żyć po operacji długo i aktywnie. W Polsce żyje ok. 10 tys.
osób z przeszczepionymi narządami, a 2 tys. czeka na przeszczepy.
Gr. 5
Zabiegi tego typu są bardzo skomplikowane i pracochłonne. Niektórzy twierdzą, że to najtrudniejsze zabiegi
chirurgiczne, ponadto występuje to ryzyko, że wszczepiony narząd się nie przyjmie.
Zdarzają się przypadki, kiedy mamy do czynienia z sytuacją odwrotną, czyli przeszczep zwraca się przeciw
gospodarzowi i stara się go zniszczyć.
Warunki powodzenia przeszczepu:
- zgodność tkankowa
- właściwy dobór dawcy i biorcy
- zastosowanie dobrego płynu rezerwacyjnego i metody prezerwacji dla transplantu
- odpowiednie leczenie immunologiczne
- umiejętność rozpoznania i leczenia procesu odrzucania narządu przez organizm biorcy
- zapobieganie powikłaniom i ich leczenie
Gr. 6







Transplantologia to nauka w służbie człowieka, jednak zastrzega, że dar ciała musi być bezinteresowny i w
przypadku dawstwa żywego nie szkodzić życiu dawcy ( kościół katolicki)
Świadkowie Jehowy, którzy odrzucają możliwość transfuzji krwi, akceptują transplantacje pod warunkiem,
że zostanie wykonana bez przetoczenia krwi
Radykalny odłam islamu, szyici , zakazuje pobierania organów od zmarłych muzułmanów, chyba, że miałoby
to uratować życie innemu wyznawcy tej religii
Bardziej liberalny odłam islamu, sunnici, uważają, że transplantologia służy ludziom pod warunkiem, że
transplantacja jest wykonywana w sposób nieuwłaczający godności, w sytuacji gdy jest to jedyny sposób
ratowania życia. Dawca musi być dobrowolny, nie może być człowiekiem skazanym na śmierć
Buddyści uważają akt ofiarowania narządu za wyczyn określony mianem heroizmu, nie kwestionują go.
Zwracają jednak uwagę na zagrożenie płynące z możliwości istnienia czarnego rynku narządów
W judaizmie istniał dialog na temat transplantologii, ale obecnie uznanym poglądem jest poparcie dla
przeszczepiania narządów, jako sposobu ocalenia ludzkiego życia
Jedyną religią, która współcześnie sprzeciwia się przeszczepom organów to szintoizm
Download