Absurdy największej religii świata

advertisement
W tym eseju absurd jest zdefiniowany, jako wiara w logicznie
sprzeczna tezę lub tezę, która nie ma żadnego uzasadnienia
faktami i przeczy nauce. Absurdów wiary jest dużo, ale esej
ogranicza się do kilku ważniejszych.
1) Grzech pierworodny.
To pojęcie kłóci się z założeniem boskiej miłości ludzi. Żadna
istota kochająca ludzi nie winiłaby nieskończoną liczbę
pokoleń za nieposłuszeństwo jednej pary ludzi. Zgodnie z tą
zasadą grzechu każdy człowiek jest grzeszny tylko, dlatego ze
się urodził. To przypomina nazizm, który obwiniał ludzi,
ponieważ urodzili się Żydami a nie dlatego ze każdy Żyd zrobił
cos złego.
https://www.youtube.com/watch?v=-pbeJa1a7XQ
2) Absurdalna sprawiedliwość zbiorowej kary.
Biblia opisuje zbiorowe kary boga. Na przykład Potop lub
Sodomę i Gomorę. Bóg karał wszystkich mieszkańców Sodomy
włącznie z dziećmi, które nie mogły zrobić niczego złego. Był
to wzór okrucieństwa dla hitlerowców, którzy tez karali
zbiorowo bez indywidualnego sądu. Oddział SS zamordował całą
ludność Lidic w byłej Czechosłowacji po zamachu na życie
Reinharda Heydricha, oraz mieszkańców wsi Oradour we Francji w
odwecie za działalność partyzantów.
https://www.youtube.com/watch?v=8CpGRgHscJo
3) Wiara w starożytne księgi.
Absurdalne założenie, że kilkutomowa książka napisana trzy
tysiące lat temu przez ludzi nierozumiejących rzeczywistego
świata zawiera wieczne prawdy o świecie i ludzkim moralnym
postepowaniu. Wiemy z historii i obserwacji, że wiedza o
świecie wzrasta z upływem czasu i że zasady moralne też
ulegają modyfikacji. Kto słyszał o prawach człowieka lub
równouprawnieniu kobiet w sredniowieczu? Postęp jest wolny i
zygzakowaty, ale założenie że moralność nie uległa zmianie w
ciągu 3000 lat jest absurdem.
https://www.youtube.com/watch?v=0YaUgXh8wjM
4) Wiara ze Jezus był bogiem
zapoczątkował nową religię.
a
nie
rabinem,
który
Chrześcijanie cytują cuda, jakie czynił Jezus oraz jego
zmartwychwstanie za dowód boskości. Jezus nie jest oryginalną
postacią bez precedensu. Jezus miał poprzedników młodych
mężczyzn, którzy byli bogami i ludźmi, którzy odżyli po
śmierci.
Podczas swojego życia Jezus nie powiedział lub zrobił niczego,
co by świadczyło, że miał wiedzę przekraczającą wiedzę
współczesnych mu ludzi. W tych czasach panowały zaraźliwe
choroby zabijające tysiące ludzi. Jezus będący bogiem mógł
pomóc chorym przez wynalazek penicyliny. Uzdrowienie jednego
człowieka opisane w Nowym Testamencie mogło być przypadkiem
lub zdarzeniem wymyślonym przez uczniów. Uleczenie ślepego
mogło być prawdą, ale wynalezienie okularów byłoby znacznie
większym osiągnieciem z tysiącami ludzi korzystających z tego
instrumentu. Jeden taki czyn jak odkrycie penicyliny lub
bakterii ustanowiłby bez wątpliwości, że Jezus nie był zwykłym
człowiekiem. Nic takiego nie miało miejsca.
Założenie ze
Jezus był bogiem musimy zaliczyć do absurdalnych postulatów
wiary chrześcijan.
https://www.youtube.com/watch?v=7Fus-zlFdg8
5) Ukrzyżowanie Jezusa.
Wiara ze ukrzyżowanie Jezusa było potrzebne celem Zbawienia
ludzi jest absurdem. Wszechmogący bóg mógł wybaczyć ludziom
bez tortur i ukrzyżowania Jezusa.
https://www.youtube.com/watch?v=nODU4-dTwYY
6) Chrześcijaństwo jedyną prawdziwą religią.
Zdecydowana większość Chrześcijan uważa, że ich religia jest
jedyną prawdziwą wiarą. Chrześcijanie nie są jedyną grupą
wiernych, którzy uważają swoją religię za jedynie prawdziwą.
To samo twierdza muzułmanie, buddyści i wierni innych religii.
Wierni różnych religii nie mogą wszyscy mieć racji. Nie ma
powodu, aby przypuszczać ze wyznawcy jednej z wielu religii
maja racje uważając, że tylko ich religia jest prawdziwa.
Dlatego ten pogląd Chrześcijan jest absurdalny.
https://www.youtube.com/watch?v=NOSM5GikQUA
7) Nieśmiertelna dusza.
Chrześcijanie wierzą, że człowiek ma specjalną substancję obok
ciała, która może przeżyć śmierć ciała i funkcjonować podobnie
do mózgu zapewniając myślenie, świadomość i zmysly. Wiemy bez
żadnej wątpliwości, że tylko mózg i układ nerwowy mogą
wykonywać takie funkcje. Po zniszczeniu mózgu skutkiem
wypadku, choroby lub śmierci żadna z tych funkcji nie może być
kontynuowana. W ciągu tysięcy lat praktyki medycznej w rożnej
formie nie było wypadku przeczącego faktowi ze śmierć mózgu
jest nieodwracalna i kończy istnienie świadomości. Dlatego
wiara w świadomość po śmierci jest absurdem datującym się z
czasów, kiedy ludzie wierzyli w wieczne życie władców np. w
starożytnym Egipcie. Z Egiptu idea duszy mogła dostać się do
Judaizmu i religii, które opierają się na judaizmie, są to
przede wszystkim chrześcijaństwo i islam.
https://www.youtube.com/watch?v=H6tNeEHnKk8
Wiara w pośmiertne życie jest zaprzeczeniem ludzkiej
śmiertelności i stanowi niezwykłą atrakcję dla wiernych. Żadna
nauka nie może obiecać takiej frajdy jak życie po śmierci. Tu
religia nie ma konkurencji. Można porównać tę obietnicę
religii do obietnicy banku, który zapewnia wysoka stopę
oprocentowania pieniędzy, ale wypłaty są robione tylko po
śmierci klienta i tylko jemu, a nie rodzinie. Kierownictwo
takiego banku znalazłoby się szybko za kratkami więzienia.
Natomiast kościół jest wynagrodzony za oszustwo zwolnieniem od
podatku.
Ateiści często uważają kościół i wiernych za
bezmyślne prymitywy. To nie są prymitywy. Religia i jej
urzędnicy to super biznes niemający konkurenta w tak idealnym
oszustwie. Religie można też porównać do włoskiej mafii, która
najpierw straszy swoja ofiarę, a potem obiecuje ochronę. Ale
mafia nie jest legalna.
W wypadku religii prawo pomaga w oszustwie. A ateista może
stanąć przed sadem za obrazę uczuć. Kościół jest w lepszej
sytuacji od mafii, bo mafie wolno krytykować.
Download