Uploaded by User3499

ZSRR w latach 80-tych

advertisement
TEMAT: ZSRR W LATACH 80-TYCH
https://prezi.com/7vlukwmd41x2/kryzys-i-upadek-komunizmu-w-europie/
Konflikt w Afganistanie
Pod koniec lat 70-tych władzę w tym kraju objęli komuniści, którzy zaczęli wprowadzać zmiany
niepodobające się muzułmańskiemu społeczeństwu. Zmiany te doprowadziły do wybuchu
powstania przeciw komunistom, którym na pomoc przyszedł Związek Radziecki. Konflikt trwał
9 lat, ale ostatecznie ZSRR musiał się wycofać.
Rządy Michaiła Gorbaczowa
Objął rządy w połowie lat 80-tych i ogłosił program reform, które zawierały się w 3 hasłach:
pierestrojka (przebudowa), głasnost (jawność), uskorienie (przyspieszenie). Okazało się
jednak, że zmiany nie są możliwe bez radykalnych posunięć. Wprowadzane przez Gorbaczowa
zmiany były początkiem koniec ZSRR.
https://www.youtube.com/watch?v=BxAhCHFBeZA
Katastrofa w Czarnobylu
Awaria elektrowni atomowej w okolicach miasta Prypeć (dzisiejsza Ukraina), do której doszło
w 1986 roku. Przez długi czas Związek Radziecki ukrywał przed światem prawdziwe rozmiary
tragedii. Awaria ujawniła też katastrofalny stan kraju.
https://www.youtube.com/watch?v=atkrJoE9mog
https://www.youtube.com/watch?v=MjGI6N56u20
Download