Dlaczego powinienem wymienić piec? Bo

advertisement
Dlaczego powinienem wymienić piec?
Bo „ludzkie życie jest darem, który
trzeba chronić przed różnymi formami
degradacji”
Papież Franciszek „Laudato Si”
100 mln euro na zmianę
sposobu ogrzewania domów
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata2014-2020
Szukasz oszczędności w kosztach ogrzewania?
Chcesz pozbyć się starego pieca?
Weź dotacje i zmień sposób ogrzewania.
Uwaga! Dofinansowanie uzyskasz tylko za
pośrednictwem swojej Gminy!
Dlaczego powinienem wymienić piec?
Bo zależy mi na ZDROWIU MOJEJ RODZINY
Bo WOLĘ WYGODĘ
Bo chcę OGRZEWAĆ DOM TANIEJ
Dlaczego powinienem wymienić piec?
Orientacyjne koszty ogrzewania dwukondygnacyjnego domu o powierzchni 160 m
kw. (w złotych)
Źródło ciepła
Dom nieocieplony
Dom ocieplony
Kocioł węglowy starego typu
5100
3200
Kocioł węglowy automatyczny
4400
2200
Kocioł gazowy starego typu
9600
4800
Kocioł gazowy kondensacyjny
6200
3100
Kocioł na pelet
5000
2500
Pompa ciepła
3600
1800
* Zapotrzebowanie na ciepło domu nieocieplonego wynosi 180 kWh/m2 rocznie, a
dobrze ocieplonego – 90 kWh/m2 rocznie. Obliczenia na podstawie cen paliw i
energii elektrycznej z maja 2016 r. oraz danych Ministerstwa Energetyki.
Wymiana starego pieca na nowy
(na gaz, biomasę, węgiel):
•
Demontaż starego źródła ciepła.
•
Zakup i montaż nowego źródła ciepła.
•
Zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch,
pompa wymagana do prawidłowego funkcjonowania i obiegu
instalacji c.o., zawór trój-/czwórdrogowy, zawory przelotowe i
zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia
wzbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego
źródła ciepła, a w przypadku kotłów gazowych również wkład
kominowy.
•
Wewnętrzna instalacja centralnego
Czy wiesz, że…
71% energii w gospodarstwie domowym
zużywa ogrzewanie
do
Wymieniając stary kocioł, zaoszczędzisz
30% paliwa
dach
wentylacja
17%
do
ściany
którędy
ucieka
ciepło
z domu?
35%
Ocieplenie ścian i dachu spowoduje
zmniejszenie zużycia ciepła o 15-25%
Na wymianie okien zaoszczędzisz 10-15%
ciepła
podłoga na gruncie
do
40%
okna/drzwi
do
10%
15%
Automatyka pogodowa oraz urządzenia
regulacyjne powodują 5-15% oszczędności
Modernizacja instalacji c.o. zaoszczędzi 10-
15% zużycia ciepła
Dzięki ociepleniu domu:
•
•
•
•
poprawisz sobie komfort mieszkania
mniej zapłacisz za ogrzewanie i ciepłą wodę
podniesiesz wartość swego budynku
będziesz ekologiczny
Twój dom potrzebuje docieplenia?
Możesz na ten cel uzyskać wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie.
Zgłoś wniosek do programu JAWOR
Jest to program pożyczkowy na termomodernizacje adresowany do osób fizycznych.
W reakcji na coraz większe zainteresowanie Małopolan ociepleniem budynków od 1 lipca 2016 r.
WFOŚiGW w Krakowie realizuje Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności
energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych. W tym roku na ten cel
przeznaczono w Małopolsce 10 mln zł.
Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 90% kosztu
kwalifikowanego.
Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 10%.
Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie tylko 2% w skali roku.
Minimalna kwota pożyczki – 20 000,00 zł, maksymalna kwota pożyczki – 100 000,00 zł.
Po spełnieniu warunków pożyczka będzie podlegać umorzeniu do 20%.
Dofinansowanie projektu
Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie wynosiło:
•
350 zł/kW mocy nowego źródła ciepła, maksymalnie do wysokości mocy
wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i:
 nie więcej niż 8 tys. zł/ kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego
 nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego
jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu;
Przewiduje się również dofinansowanie do instalacji wewnętrznej, jeżeli będzie to
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.
Zobowiązania beneficjenta
Poprawa efektywności energetycznej budynku, jako warunek dostępowy

Przyjęty zostaje minimalny standard efektywności energetycznej
budynku spełnienie, którego oznacza brak konieczności
przeprowadzania modernizacji energetycznej budynku:
wartość wskaźnika EPH+W nie większa niż:
 150 kWh/(m2 x rok) dla domów jednorodzinnych lub
 135 kWh/(m2 x rok) dla domów wielorodzinnych
(EPH+W – nieodnawialna energia pierwotna na potrzeby ogrzewania,
wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej)
Zobowiązania beneficjenta
Krok 1-> Przygotowanie przez Gminę listy zainteresowanych
mieszkańców
Krok 2-> Przekazanie listy audytorowi
Krok 3-> Przeprowadzenie ocen energetycznych budynków z listy
Krok 4-> Podjęcie decyzji przez mieszkańca o akceptacji lub jej
braku dla wyników oceny energetycznej (brak konsekwencji
finansowych)
Krok 5-> Umowa pomiędzy Gminą i mieszkańcem
Krok 6-> Wymiana kotła, instalacji wewnętrznej (dofinansowanie);
termomodernizacja (w okresie realizacji projektu, brak
dofinansowania)
Krok 7-> Przekazanie faktury do Gminy (kocioł, instalacja)
Krok 8-> Potwierdzenie i weryfikacja przez Gminę prawidłowości
poniesienia wydatku przez mieszkańca
Krok 9-> Rozliczenie wydatków mieszkańca do przyjętych limitów
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards