Ankieta dla budynków użyteczności publicznej

advertisement
ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY SIEKIERCZYN
DANE OGÓLNE
Nazwa obiektu
Adres obiektu
Przeznaczenie
Ilość korzystających osób (średni w ciągu dnia)
Liczba budynków
Sala gimnastyczna
Tak
Powierzchnia użytkowa [m2] i kubatura [m3] wszystkich obiektów łącznie
Nie
Basen
……………………...[m2]
Tak
Nie
………………………[m3
]
Dane techniczne obiektu
Ogólny stan techniczny budynku/budynków
Okna
PCV
drewniane
Tak
Ocieplone ściany zewnętrzne
……….%
Stan techniczny instalacji c.o.
Stan techniczny instalacji c.w.u.
średni
dobry
ponad 10 lat
Nie
dobry
średni
dobry
średni
zły
inne ……………………………………….
do 10 lat
Ocieplony dach/stropodach
Tak ………..%
Uwagi (rok remontu, problemy eksploatacyjne)
zły
Uwagi (rok remontu, problemy eksploatacyjne)
zły
Nie
Charakterystyka źródeł ciepła – ogrzewanie pomieszczeń
Moc
urządzenia
[kW]
Źródło ciepła
Stan techniczny źródła ciepła
Rok
instalacji
Dobry
Średni
Zły
Uwagi (rok remontu,
problemy
eksploatacyjne)
Ciepło sieciowe (z sieci miejskiej)
Kocioł węglowy
Kocioł gazowy
Kocioł olejowy
Kocioł na biomasę (drewno)
Ogrzewanie elektryczne
Inne (np. pompa ciepła, solary)
……………………………………….
Charakterystyka źródeł ciepła – przygotowanie ciepłej wody użytkowej
Moc
urządzenia
[kW]
Źródło ciepła
Stan techniczny źródła ciepła
Rok
instalacji
Dobry
Średni
Zły
Uwagi (rok remontu,
problemy
eksploatacyjne)
Ciepło sieciowe (z sieci miejskiej)
Kotłownia lokalna (osiedlowa)
Kocioł węglowy
Kocioł gazowy
Kocioł olejowy
Kocioł na biomasę (drewno)
Ogrzewanie elektryczne
Inne (np. pompa ciepła, solary)
……………………………………….
OGRZEWANIE – zużycie roczne paliw i ciepła – dane za rok 2014
Rodzaj paliwa
Węgiel
Gaz ziemny
Ilość
Jednostka
Szacunkowe koszty roczne [zł]
ton/rok
grupa taryfowa………………
Gaz płynny
m3/rok
litrów/rok
1|Strona
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Siekierczyn
Olej opałowy
litrów/rok
Drewno
m3/rok
Energia elektryczna
kWh/rok
Ciepło sieciowe
GJ/rok
Inne (jakie i ile - np. pellet, brykiet, ekogroszek, itp.)
…………………………………………………………………
..
……………
ENERGIA ELEKTRYCZNA – zużycie roczne – dane za rok 2014
Zużycie energii w ciągu roku
Moc zamówiona
kWh
kW
Koszty energii szacunkowo
zł/rok
Grupa taryfowa
INFORMACJE O POJAZDACH SŁUŻBOWYCH – DANE ZA ROK 2014
Liczba samochodów
Osobowe
……………….szt.
Dostawcze
……………….szt.
Ciężarowe
LPG
Inne ……….
……………….szt.
Zużycie paliw [litry/rok]
Benzyna
Olej napędowy
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE)
Czy w obiekcie
wykorzystywane są OZE?
(kolektory słoneczne, pompy
ciepła, itp.)
Tak. Proszę podać rodzaj, cel wykorzystania, moc [MW]
Nie
PLANOWANE PRACE MODERNIZACYJNE MAJACE NA CELU ZMNIEJSZENIE EMISJI CO2 DO ROKU 2020
Tak. Proszę podać rodzaj, szacunkowy koszt, termin realizacji, źródło finansowania
Wymiana źródeł ciepła na
nowe, niskoemisyjne
Nie
Tak. Proszę podać rodzaj, szacunkowy koszt, termin realizacji, źródło finansowania
Wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii
Nie
Zwiększenie efektywności
wykorzystania energii
końcowej
(termomodernizacja,
wymiana urządzeń na
energooszczędne)
Inne przedsięwzięcia
zmniejszające zużycie energii
i ciepła
Tak. Proszę podać rodzaj, szacunkowy koszt, termin realizacji, źródło finansowania
Nie
Tak. Proszę podać rodzaj, szacunkowy koszt, termin realizacji, źródło finansowania
Nie
Spodziewane szacunkowe obniżenie zużycia paliw i energii w wyniku w/w działań
………………………….%
Uwagi i spostrzeżenia:
2|Strona
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Siekierczyn
Download