Zagadnienia do egzaminu z historii powszechnej XX wieku dla I rolu

advertisement
Zagadnienia do egzaminu z historii powszechnej XX wieku dla I rolu politologii w roku
2006/2007
1. Pierwsza wojna światowa: działania wojskowe i dyplomatyczne
2. Rewolucja w Rosji w 1917 r. i wyjście Rosji z wojny
3. Powstanie nowych państw w Europie po I wojnie światowej, w tym Irlandii
4. Konferencja pokojowa w Paryżu i traktaty pokojowe z państwami pokonanymi
5. Rozpad tureckiego imperium, reformy wewnętrzne Turcji
6. Mandaty europejskie na Bliskim Wschodzie, powstanie państw arabskich
7. Problem Palestyny w okresie międzywojennym
8. Konferencja waszyngtońska i ekspansja Japonii w okresie międzywojennym
9. Niemcy w okresie międzywojennym
10. Sytuacja międzynarodowa w Europie w okresie międzywojennym: konferencje w
Genui, Rapallo, Locarno, Pakt Brianda- Kelloga, Pakt Czterech, Pakt Wschodni, Pakt
Antykominternowski, Pakt Stalowy, polityka apeasementu, sojusze, itd.
11. Niemiecka polityka zagraniczna w okresie międzywojennym: włączenie Austrii,
konferencja monachijska, utworzenie Protektoratu Czech i Moraw, przygotowanie
dyplomatyczne do ataku na Polskę
12. Państwa totalitarne w okresie międzywojennym: Niemcy, Włochy, ZSRR
13. Państwa autorytarne w okresie międzywojennym: Austria, Portugalia, wojna domowa
w Hiszpanii
14. Demokracje w okresie międzywojennym: Francja i Wielka Brytania
15. Geneza II wojny światowej
16. Przebieg II wojny światowej na wszystkich frontach, działania wojenne i dyplomacja
17. Komunizacja Europy Środkowej i Południowej w latach 1945-1948
18. Sytuacja w bloku radzieckim w latach 1949 – 1955
19. Rozpad Wielkiej Koalicji, zimna wojna i krótkie odprężenie w latach 1953 – 1955
20. Procesy integracyjne w Europie Zachodniej: Rada Europy, NATO, EWWiS, EWG
21. Rok 1956: kryzys sueski, kryzys w radzieckim bloku
22. Zimna wojna w latach 50. i 60.: kryzysy międzynarodowe, w tym berliński, karaibski,
wiosna praska
23. Odprężenie i rozbrojenie w latach 1968-1979: polityka wschodnia RFN, SALT I i
SALT II, KBWE
24. Europa w latach 80., reformy Gorbaczowa, negocjacje START I i START II, upadek
komunizmu w Europie Środkowej i Południowej, rozpad ZSRR, rozpad Jugosławi
25. Bliski Wschód po II wojnie światowej, powstanie Izraela, problem palestyński,
problem Libanu
26. Kraje Środkowego Wschodu po II wojnie światowej: Iran, Irak, Afganistan
27. Kraje Dalekiego Wschodu po II wojnie światowej: Japonia, Chiny, Korea
28. Dekolonizacja w Azji i Afryce: Indie, Pakistan, Wietnam, Laos, Kambodża,
Indonezja, Malaje, Birma
29. Dekolonizacja Afryki: likwidacja imperiów kolonialnych Wielkiej Brytanii i Francji,
sprawa Algierii, Konga i RPA
30. Wybrane zagadnienia z Ameryki Łacińskiej
31. Poza tym: zmiany terytorialne w XX wieku, przynależność kolonii i mandatów
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards