Palmy wielkanocne

advertisement
Paszyńskie
Palmy Wielkanocne
Prezentacja do projektu
„Na szkle malowane”
w ramach programu
EtnoLog – Zaloguj się na ludowo
Paszyn-historia
Paszyn – wieś położona w województwie
małopolskim , w powiecie nowosądeckim ,
w gminie Chełmiec licząca 2070 mieszkańców.
Wieś ta powstała ok.1320 roku, w wyniku
osadnictwa mieszczan sądeckich.
Tradycja Palm
Wielkanocnych
Wielki Tydzień, poprzedzający Wielkanoc, rozpoczyna Niedziela Palmowa,
która upamiętnia wjazd Chrystusa do Jerozolimy i zgodnie z tradycją
katolicką, w tym dniu wierni przynoszą do kościoła palmy - symbol
odradzającego się życia, aby przez ich poświęcenie zapewnić sobie
pomyślność w całym roku. W Polsce Niedziela Palmowa obchodzona
jest od czasów średniowiecznych. Wtedy to rozpoczyna się tydzień
ścisłego postu i umartwiania się na pamiątkę Zmartwychwstania
Pana Jezusa.
Z tradycji ludowych natomiast przejęła Niedziela Palmowa zwyczaj
wykonywania barwnych i skomplikowanych palm wielkanocnych.
W Paszynie w szczególny sposób ludzie troszczą się o zachowanie tego
pięknego zwyczaju, robiąc co roku palmy, które przyozdabiane są
wstążkami kwiatami z bibuły lub krepiny. Odbywa się również konkurs
na najdłuższą i najpiękniejszą palmę wielkanocną.
...Palmy Paszyńskie...
Przygotowanie palm na
Niedzielę Palmową...
Przygotowanie kwiatów do plam Wielkanocnych
zajmuje sporo czasu, gdyż na jedną palę
potrzeba ich około 100 sztuk.
Kwiaty te przygotowują parafianie w własnym
zakresie. Aby zrobić 100 kwiatów należy
poświęcić na to ok. trzech tygodni ((zależy to
również od wielkości kwiatów)). Najczęściej
kwiaty te są wykonane z bibuły
marszczonej...lub krepiny.
...Kwiaty do palm...
Wykonanie palm
Wielkanocnych
Wykonanie Palmy Wielkanocnej jest bardzo
wyczerpujące i pracochłonne.
Palmę najczęściej wykonują mężczyźni, gdyż
jest to bardzo ciężka praca, natomiast
zdobieniem zajmują się kobiety. Tradycyjna
palma paszyńska wykonana jest z gałązek
jodły lub sosny. Do zdobienia używa się
również bazi i suchych traw.
Wykonanie palmy zajmuje ok. 5 godzin.
Najczęściej mają one długość od 6 do 9
metrów.
Wykonanie palm
Tradycyjny Paszyński Grób
Wielkanocny
W kościele w Paszynie Grób Pana Jezusa wykonany
jest z palm wielkanocnych, których przygotowaniem
zajmują się parafianie. Tę tradycję zapoczątkował
ks.Edward Nitka, który nie chciał wyrzucać tak
pięknych dzieł sztuki, więc postanowił wykorzystać
je do udekorowania Grobu Wielkanocnego.
Mieszkańcom Paszyna pomysł ten spodobał się tak
bardzo, że do tej pory z wielkim zapałem
kontynuują tę tradycję.
Obecny proboszcz parafii prałat Stanisław Janas
dokłada wszelkich starań, aby tradycja ta nie
zanikła.
Ks.Edward Nitka
Ks.Prałat Stanisław Janas
Paszyński Grób Wielkanocny
Honorowa Warta przy
Grobie Pana Jezusa
Honorową wartę przy Grobie Pana Jezusa
trzymają strażacy z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Paszynie.
Robią to bezinteresownie i z wielkim
zaangażowaniem .
Twórczość Paszyna
w świecie
Co roku w okresie wielkanocnym bardzo dużo
turystów z kraju i zza granicy odwiedza nasz
kościół by podziwiać tak piękny Grób Pański
wykonany z palm. Przez cały rok turyści i
koneserzy odwiedzają Muzeum Parafialne
Sztuki Ludowej im. Ks. Edwarda Nitki. Prace
twórców ludowych z Paszyna wystawiane
były po za granicami naszego Państwa.
Dzięki temu Paszyn i jego twórczość zastały
rozsławione na całą Europę.
Przygotowali:
Marta Szczecina
Patryk Szczecina...
Opiekun: Iwona Gargas
Download