Analiza rynku przedsiębiorstw i zachowań klientów instytucjonalnych

advertisement
minimalizowanie kosztów
brak nastawienia na zysk
przetargi
rządowe
Michał Cach
Autor
http://cach.pl
szeroka dokumentacja
więksi
nabywcy
wewnętrzne
bliska
bodźce
zewnętrzne
mała ilość
współpraca
rozpoznanie problemu
ogólny opis potrzeby i
specyfikacja produktu
mniej elastyczny
cechy rynku
zebranie ofert
ocena zespołu inżynierów
zmienny
wiele osób
dodatkowe czynniki wpływ na
zakup
zogniskowany wywiad grupowy
ankieta bezpośrednia
analiza kombinacji cech
taśmowo
zakupy profesjonalne
etapy procesu
ocena wartości w terenie
jeden wpływa na drugi
pochodny
popyt
poszukiwanie dostawcy
internet
mniejsze
rozproszenie nabywców
bezpośrednie połączenia
alianse zakupowe
dostawca / klient
większa liczba
wizyty handlowe
wybór dostawcy
wzorce
zakup bezpośredni
podejście wszechstronne
transakcja wiązana
ocena ważności
leasing lub dzierżawa
specyfikacja standardowego
zamówienia
ocena działania
rolnictwo
leśnictwo i rybołówstwo
górnictwo
niewielka wartość
niskie ryzyko
przemysł wytwórczy
niski koszt
najniższa cena
kompleksowa umowa
budownictwo
produkty rutynowe
transport
dostawca
zarządzanie infrastrukturą
gałęzie
duża wartość
użyteczność publiczna
wysokie koszty
bankowość
niewielkie ryzyko
wielu potencjalnych dostawców
ogólnych
minimalizacja kosztów
klienta
finanse
produkty znaczące
ubezpieczenia
dostawca
dystrybucja
najlepsza oferta z wielu
usługi
duża wartość
wysokie koszty
rodzaje zakupów
duże ryzyko
stabilny
komunikacja
sprawdzony dostawca
ponowny zakup
produkty strategiczne
większa cena
zakup modyfikowany
alians strategiczny
dostawca
wspólne programy rozwojowe
Analiza rynku
przedsiębiorstw i
zachowań klientów
instytucjonalnych
wspólne inwestowanie
niewielka wartość
niewielkie koszty
wysokie ryzyko
świadomość
sytuacje zakupy
zainteresowanie
nowe zadanie
testowanie
realizacja
produkty deficytowe
system kontroli
dostawy na żądanie
personel sprzedaży
informacje techniczne
ocena
regularne dostawy
standardowe części
mass media
dostawca
serwis
gotowego rozwiązania
dostarczenie
doradztwo
System zakupowy
dostawca
wysoka integracja
kontrahent
poziom popytu
prognoza gospodarcza
wysokość stóp procentowych
tempo rozwoju technologicznego
zmian w polityce i prawodawstwie
środowiskowe
kwestie odpowiedzialności społecznej
doradcy
cele
uczestnicy
polityka firmy
procedury
decydenci
zatwierdzający decyzje
nabywcy
struktury organizacyjne
systemy
recepcjoniści
rosnąca rola działów zaopatrzenia
strażnicy
działu zaopatrzenia
produkcja
większe zaangażowanie
będą używać
użytkownicy
rozwój konkurencji
projektowanie
potrzeba zakupu
inicjatorzy
wielofunkcyjność
sekretarki
niepożądany
blokują dostęp
scentralizowane zakupy
decentralizacja na mniejszą skalę
strony z katalogami
organizacyjne
rynki pionowe
witryny aukcyjne
natychmiastowa dostawa
cele
taktyczne
krótkoterminowe
najniższa cena
zakupy przez internet
trendy
czynniki wpływające
określona
zorientowanie na zakup
rynki barterowe
alianse zakupowe
jakość
dostępność
commoditization
kontrakty długoterminowe
taktyki
leprze zarządzanie procesem zaopatrzenia
multisourcing
umiejętności
wiedza
proces
nowe
lepsza
trafność
produkcja elastyczna
zainteresowania
zorientowanie na zaopatrzenie
status
empatia
zorientowanie na zarządzanie
procesem dostaw
wykształcenie
stanowisko pracy
osobowość
podejście do ryzyka
kultura
wszystko kupują ludzie!
indywidualne
kilku dostawców
cena
jakość
oszczędności przez lepsze
zarządzanie
kosztami zakupów
przetwarzaniem
zbytem
kontrakty długoterminowe
zdolność przekonywania
dochód
tylko cena
angażowanie dostawców
interpersonalne
wiek
zorientowanie na towar
działanie
strategiczne
zwiększa wartość postrzeganą
podniesienie wartości łańcucha dostaw
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards