Jak uchronić dzieci i młodzież przed sięganiem po

advertisement
JAK UCHRONIĆ
DZIECI I MŁODZIEŻ
PRZED SIĘGANIEM
PO UŻYWKI???
 Prewencja, czyli przeciwdziałanie problemowi jest
znacznie skuteczniejsze niż leczenie jego skutków ?
Ryzyko zetknięcia się dziecka z używkami jest w
dzisiejszych czasach bardzo wysokie, a usuwanie szkód i
konsekwencji czasochłonne i trudne.
 Liczne fakty na temat szkodliwości wszelkich używek
powinny skłonić dorosłych do reagowania, ale i działania
prewencyjnego w środowisku dzieci i młodzieży.
Specjaliści wkładają coraz więcej wysiłku w
zapobieganie chorobom i wszelkiej patologii.
Zachowania prewencyjne uznaje się obecnie za bardziej
skuteczne i trwałe, niż przeciwdziałanie zaistniałym już
skutkom.
Oto kilka pomysłów,
sugerujących co
możesz zrobić,
aby zmniejszyć szanse
na kontakt
Twojego dziecka
z używkami.
Podstawą przeciwdziałania jest rozmowa - należy przekazać
kluczowe informacje na temat niebezpieczeństw i pułapek
związanych z używkami.
- Rozmawiaj z dzieckiem na temat alkoholu, narkotyków i
papierosów. Bez moralizowania i straszenia przekaż, w jaki
sposób działają i jakie są najważniejsze konsekwencje
konkretnych używek.
-Jeśli dziecko jest starsze porozmawiaj o konsekwencjach
psychologicznych sięgania po alkohol, czy narkotyki.
-Rozmowa, ale i aktywne słuchanie mogą sprzyjać wyłonieniu się
problemów, jakie nastolatek aktualnie przeżywa.
-Dla uwiarygodnienia swojego przekazu bądź dla swojego
dziecka dobrym przykładem - ono doskonale widzi i zna Twoją
postawę wobec używek, o których mówisz. Jeśli chcesz
uchronić swoich najbliższych przed szkodliwymi następstwami
ich zażywania, najlepiej zacznij od zmiany własnej postawy.
-Ustal jasne zasady dotyczące wszelkich używek. Granice
pozwalają rozpoznawać dzieciom, co jest złe, a co dobre i
akceptowalne. Wyraźnie zakomunikuj, że picie alkoholu,
palenie papierosów i branie narkotyków jest zakazane. Warto
podkreślić, że zasada ta jest stworzona z miłości i troski o ich
dobro.
Bądź dla swojego dziecka przyjacielem, a nie wrogiem. Zbyt
surowe, nieuzasadnione zakazy mogą przyczynić się do
postawy buntowniczej. Pamiętaj - gdy ustalona zasada zostanie
złamana, zawsze wyciągaj ustalone wcześniej konsekwencje.
Ważne, aby kary były adekwatne do wieku dziecka.
-Pomóż swojemu dziecku wykształcić jego własny system
wartości. Bądź dla niego wsparciem i podporą. Dla
błądzących nastolatków wartości są niezwykle ważnym
ugruntowaniem i poczuciem wchodzenia w dorosłość.
Sprzyjają również wzmacnianiu pewności siebie. Bez
obranych priorytetów i celów bardzo łatwo jest ulec
urokowi używek. Ponadto świadomość, co jest dobre a co
złe dodaje odwagi w podejmowaniu decyzji i w
ewentualnej obronie własnego zdania. Rola dorosłego
polega nie tylko na byciu przykładem, ale i
drogowskazem w odnalezieniu najważniejszych
aspektów w życiu.
-Zorganizuj dziecku czas. Okres wakacji jest najlepszy na
eksperymentowanie z używkami. Dlaczego? Ponieważ
dzieci i młodzież mają wówczas najwięcej czasu, a zarazem
najmniej kontroli ze strony dorosłych. Młodzi ludzie
sięgają najczęściej po alkohol, papierosy, czy narkotyki z
nudy, ale i chęci eksperymentowania. Atrakcyjne, twórcze
i zdrowe zajęcia staną się obszarem do eksplorowania
nowości, ale i zabiją wakacyjną nudę (zwłaszcza u dzieci
spędzających wakacje w mieście). Będą również źródłem
ciekawych doświadczeń, które na pewno zaowocują w
przyszłości.
-Pomóż wykształcić wysoką samoocenę. Dzieci i młodzież
w wieku najbardziej podatnym na eksperymentowanie z
używkami są jednocześnie w okresie kształtowania swojej
samooceny i umiejętności społecznych. Pomoc rodzica czy
pedagoga jest tutaj jak najbardziej wskazana. Ich rola leży
we wspieraniu i pomocy, by nastolatek czuł się dobrze sam
ze sobą. Akceptacja, jawna aprobata dla wskazanych
postaw i zachowań, oraz zaufanie sprzyjają wykształceniu
się u dziecka wiary w siebie. Okres młodzieńczy to także
nauka asertywności i radzenia sobie z naciskiem grupy
rówieśniczej. Umiejętność poradzenia sobie z namowami
kolegów będzie na tym etapie bardzo cenna. Pomóż, więc
dziecku nauczyć się odmawiać w sposób zgodny z jego
uczuciami i oczekiwaniami.
-Rozmawiaj z rodzicami innych dzieci. Wzajemne wsparcie i
wymiana informacji są wskazane i mogą być bardzo
pomocne. Wspólnie zawsze łatwiej znaleźć rozwiązania.
-Czasami dorośli niestety nie mają wpływu na to, czy ich
dziecko zetknie się z używkami. Mogą jednak wiele zrobić,
by opóźnić moment pierwszego kontaktu a tym samym
zapobiec uzależnieniu. Wpojone wartości powinny
uniemożliwić niebezpieczny kontakt z alkoholem czy
narkotykami. Wzmacniana wiara w siebie stanie się
fundamentem potrzebnym do tego, by nigdy nie próbować
podwyższać swojej samooceny szkodliwymi używkami.
Dziękuję za uwagę!
Download