Program konferencji

advertisement
CHOROBY NEREK A OTYŁOŚĆ
Hotel InterContinental, WARSZAWA, 10.03.2017
KONFERENCJA NAUKOWA Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA NEREK 2017
8:30
9:00
9:00
9:05
9:05
9:20
9:20
9:40
10:00
10:20
10:40
10:55
11:10
11:25
11:40
12:10
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW PRZY PORANNEJ KAWIE
Ryszard Gellert
OTWARCIE KONFERENCJI
LECZENIE NERKOZASTĘPCZE W POLSCE W ROKU 2016 – M. Nowicki
R. Gellert
Leczenie dializami
A. Dębska-Ślizień
M. Durlik
Przeszczepianie nerek
OTYŁOŚC A NERKI - B. Rutkowski, J. Ostrowski, E. Żukowska-Szczechowska
9:40
W. Zgliczyński
Endokrynne przyczyny otyłości
10:00
R. Grenda
Otyłość młodocianych a choroby nerek
10:20
M. Durlik
Przeszczepianie nerek u chorych otyłych
10:40
S. Niemczyk
Dializy otrzewnowe u pacjentów otyłych
10:55
P. Rutkowski
Jaki dostęp do dializ u pacjentów otyłych?
11:10
J. Małyszko
Czy odchudzać otyłych pacjentów dializowanych ?
11:25
K. Ciechanowski
Czy tuczyć szczupłych pacjentów hemodializowanych ?
11:40
R. Gellert
Dawka dializy a ciężar ciała
12:10
B. Rutkowski
Epidemia otyłości a dializoterapia – panel dyskusyjny
K. Ciechanowski, M. Durlik, R. Gellert, R. Grenda, M.
Kuźniewski, S. Niemczyk, M. Nowicki, J. Małyszko, P.
Rutkowski, W. Zgliczyński
12:30
PRZERWA KAWOWA
12:30
12:50
13:10
13:30
13:50
14:00
12:50
13:10
13:30
13:50
14:00
14:55
14:55
15:00
15:00
15:45
NEFROPATIE „KŁOPOTLIWE” - J. Manitius, W. Załuska, M. Kuźniewski
M. Klinger
Glomerulopatie C3
D. Daniewska
Mikroangiopatie zakrzepowe
B. Naumnik
FSGS
J. Duława
Zakażenia układu moczowego u hemodializowanych z anurią
R.Gellert
Dyskusja
R. Gellert
KOORDYNOWANA OPIEKA NEFROLOGICZNA – panel
T. Prystacki
dyskusyjny: D. Aksamit, M. Durlik, R. Gellert, R. Grenda, M.
Klinger, M. Nowicki, B. Rutkowski,
R. Gellert
PODSUMOWANIE KONFERENCJI
LUNCH
SPONSORZY:
BAXTER, DIAVERUM, EWOPHARMA, FRESENIUS, ROCHE,
ORGANIZACJA – GRADATIM
Komitet Naukowy
R. Gellert – Przewodniczący
K. Ciechanowski, D. Daniewska, A. Dębska-Ślizień, J. Duława, M. Durlik, R. Grenda, M. Klinger
M. Kuźniewski, J. Małyszko, J. Manitius, B. Naumnik, S. Niemczyk, J. Ostrowski, , T. Prystacki
B. Rutkowski, P. Rutkowski, W. Załuska, W. Zgliczyński, E. Żukowska-Szczechowska
Download