Otyłość typu "gruszka"

advertisement
CO TO JEST OTYŁOŚĆ
• Otyłość jest przewlekłą chorobą spowodowana
nadmiernością energii zawartej w pokarmach w
stosunku do zapotrzebowania organizmu, skutkiem
czego jest magazynowanie nadmiaru w postaci tkanki
tłuszczowej.
Otyłości towarzyszą liczne powikłania ze strony układu
sercowo-naczyniowego i innych narządów.
BMI czyli Wskaźnik Masy Ciała charakteryzuje relację
pomiędzy masą ciała a wzrostem. Obliczając BMI
możemy określić ilość tkanki tłuszczowej w organizmie.
Liczne badania epidemiologiczne wykazały, że BMI
dobrze koreluje z masą tej tkanki oraz umożliwia ocenę
zagrożenia śmiertelnością i chorobowością.
TYPY OTYŁOŚCI
Otyłość typu "gruszka" - (udowo-pośladkowa) częściej
występuje u kobiet.
Otyłość typu "jabłko" - (inne określenia: otyłość brzuszna,
wisceralna - tkanka tłuszczowa zlokalizowana jest głównie
wewnątrz jamy brzusznej) częściej dotyczy mężczyzn.
Różnice częstości występowania powyższych typów otyłości, w
zależności od płci, wynikają z różnego rozmieszczenia tkanki
tłuszczowej uwarunkowanego czynnikami hormonalnymi i
genetycznymi.
W otyłości typu "jabłka" występuje większe ryzyko chorób
towarzyszących. Częściej pojawiają się zaburzenia metaboliczne,
prowadzące do nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej,
cukrzycy i innych chorób układu krążenia.
U kobiet w okresie pomenopauzalnym ryzyko wystąpienia otyłości
brzusznej staje się podobne jak w grupie mężczyzn w związku z
ustaniem produkcji żeńskich hormonów płciowych przez jajniki .
CHOROBY ZWIĄZANE Z
OTYŁOŚCIĄ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cukrzyca typu II - stanowi 90% przypadków cukrzycy. 80-90% pacjentów stanowią osoby otyłe. Spadek wagi nawet o 5-10% prowadzi do obniżenia poziomu cukru we krwi i pozwala zmniejszyć dawki leków
przeciwcukrzycowych, w tym insuliny.
Nadciśnienie tętnicze - wzrost masy ciała o 20% powoduje ośmiokrotny wzrost częstości występowania
nadciśnienia.
Hiperlipidemia - czyli podwyższenie poziomu cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Poza poziomem całkowitego
cholesterolu ważny dla ryzyka chorób serca jest też stosunek pomiędzy "dobrym" - cholesterol HDL i "złym"
cholesterolem - cholesterol LDL. Stosunek ten jest niekorzystny u osób otyłych.
Udar mózgowy - ryzyko jego wystąpienia u osób otyłych jest dwukrotnie większe.
Niewydolność serca - ryzyko tej choroby u otyłych jest większe 1,9 razy.
Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa) - 40% przypadków tej choroby jest związane z BMI
powyżej 25. Prawdopodobieństwo, że osoba otyła będzie miała chorobę wieńcową jest 1,5 raza większe niż u
osoby z prawidłową wagą. Otyłość pogarsza także przebieg rehabilitacji pozawałowej.
Kamica pęcherzyka żółciowego - schorzenia pęcherzyka u osób otyłych występują sześciokrotnie częściej niż u
szczupłych.
Zmiany zwyrodnieniowe stawów - stawy podlegające nadmiernym obciążeniom szybciej ulegają uszkodzeniu,
prowadzi to do zespołów bólowych, np. kręgosłupa, stawów kolanowych.
Nowotwory - u otyłych częściej niż u szczupłych występują nowotwory macicy, sutka, pęcherzyka żółciowego,
jelita grubego, prostaty.
Zaburzenia oddychania w czasie snu - objawiające się m.in. zespołem hipowentylacji bądź bezdechu sennego.
Żylaki kończyn dolnych - u osoby otyłej gorsze są warunki odpływu krwi z kończyn dolnych. Prowadzi to do
nadmiernego wypełnienia krwią żył a w konsekwencji - do powstawania żylaków.
Zaburzenia hormonalne i powikłania ciąży - częściej występują u otyłych kobiet.
Zespół X (obecnie nazywany zespołem polimetabolicznym) - zespół ogólnoustrojowych zaburzeń, na które
składają się: otyłość wisceralna, upośledzona tolerancja glukozy, zwiększone stężenie insuliny, oporność na
insulinę, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, choroba niedokrwienna serca. Aktualnie do klasycznego
zespołu X, opisanego przez Reavena, dołączono szereg dodatkowych elementów takich jak: dna moczanowa,
podwyższenie poziomu kortyzolu, podwyższenie poziomu fibrynogenu oraz wzmożone wydalanie albumin z
moczem.
KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z
UTRATY MASY CIAŁA
• obniżenie ciśnienia tętniczego krwi
• obniżenie poziomu glukozy we krwi oraz wzrost
wrażliwości na insulinę (bardzo istotne u chorych z
upośledzoną tolerancją glikemii oraz cukrzycą)
• obniżenie stężenia cholesterolu (spada cholesterol
całkowity oraz frakcja LDL, natomiast korzystnie wzrasta
frakcja HDL)
• możliwość zmniejszenia dawek leków stosowanych w
leczeniu nadciśnienia tętniczego i cukrzycy
• zmniejszenie ryzyka rozwoju choroby wieńcowej
• lepsze samopoczucie i zwiększenie długości życia
• więcej energii życiowej
• wzrost samooceny i wiary w siebie
Nadwaga - nadmiar tkanki tłuszczowej nie
przekraczający 20% całej masy ciała.
POWIKŁANIA NADWAGI
• Nadciśnienie, cukrzyca, miażdżyca,
choroba niedokrwienna serca, zaburzenia
rytmu serca, udar mózgu. Nadwaga
przyczynia się do raka piersi i jelita
grubego. U osób z nadwagą częściej niż u
szczupłych rozwija się osteoporoza i
dochodzi do zwyrodnienia stawów.
NIEDOWAGA
• Niedowaga oznacza to, że nasza waga
jest zbyt niska. W zależności od tego, jaki
mamy wzrost, ile mamy lat i jakiej płci
jesteśmy powinniśmy ważyć określoną
ilość kilogramów. Stan kiedy ważymy zbyt
mało nazywamy niedowagą. Niedowaga
może być lekka lub znaczna. Dużą
niedowage nazywamy wychudzeniem, jest
to bardzo niebezpieczne dla organizmu i
nie można tego lekceważyć.
PRZYCZYNY NIEDOWAGI
• Niedowaga jest stanem nienaturalnym dla organizmu
człowieka. Może wynikać z i stanowić przyczynę wielu
procesów chorobowych. Niedowaga jako skutek utraty
masy ciała może być objawem chorób pasożytniczych,
zaburzeń wchłaniania produktów pokarmowych,
zaburzeń endokrynologicznych (np. nadczynności
tarczycy) i chorób metabolicznych (cukrzyca typu 1
wiąże się między innymi z nagła i znaczną utratą masy
ciała - przed włączeniem leczenia insuliną).
• Niedowaga często pojawia się u ludzi z chorobami
rozrostowymi (nowotwory), może także towarzyszyć
przewlekłym chorobom zakaźnym (gruźlica, AIDS).
Niedowaga towarzyszy także anoreksji, bulimii i innym
zaburzeniom o podłożu psychologiczno-psychicznym.
SKUTKI NIEDOWAGI
• Nieprawidłowo niska waga może być przyczyną wielu
zaburzeń - miedzy innymi hormonalnych. Zdrowa i
odpowiednio rozwinięta tkanka tłuszczowa jest jednym
ze źródeł hormonów estrogenowych. U młodych
dziewcząt brak odpowiedniej ilości tkanki tłuszczowej
może wiązać się z późnym wystąpieniem pierwszej
miesiączki. U kobiet z niedowagą mogą wystąpić
zaburzenia miesiączkowania lub nawet zatrzymanie
krwawień.
• Niedowaga wiąże się także z zaburzeniami w
funkcjonowaniu układu naczyniowo-sercowego. Może
prowadzi do niewydolności krążenia.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards