Zalacznik nr 8 do SIWZ

advertisement
Nr sprawy : 7/D/RT/2016
Załącznik nr 8 do SIWZ
Parametry techniczne rozdzielnicy:
- Napięcie znamionowe: 15kV
- Częstotliwość znamionowa: 50Hz
- Liczba faz: 3
- Znamionowe napięcie krótkotrwałe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej: ≥ 35kV
- Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe piorunowe 1,2/50µs: ≥ 95kV
- Znamionowy prąd szczytowy wytrzymywany: ≥ 63kA
- Znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny: ≥ 25kA
- Znamionowy prąd zwarciowy załączalny: ≥ 63kA
- Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych: ≥ 1250A
- Znamionowy prąd zwarciowy krótkotrwały wytrzymywany: ≥ 25 kA (3s)
- Klasa odporności na wewnętrzne zwarcie łukowe: ≥ IAC A FL 25 kA/1s
- Stopień ochrony: IP ≥ 65 dla obwodów głównych oraz IP ≥ 3XD dla obudowy
Wyposażenie rozdzielnicy SN 15kV:
1. Pole liniowe wyłącznikowe zasilające (1 szt.), wyposażone w:
- przekładniki prądowe dla pomiaru energii: 100/5; 10VA, klasa 0,2 FS5 – 3szt.
- przekładniki napięciowe dla pomiaru rozliczeniowego energii:
15,0𝑘𝑉
100𝑉
// √3
√3
20VA, klasa 0,2 – 3szt
- przekładniki prądowe do zabezpieczeń: 200/5/5, 10VA, klasa 0,2 FS5 / 10VA klasa 5P10 – 3szt.
- przekładniki napięciowe do zabezp.:
15,0𝑘𝑉
100𝑉 100𝑉
// √3 / 3
√3
20VA, klasa 0,2 / 30VA, klasa 3P – 3szt
- prąd znamionowy pola zasilającego: ≥1250A
2. Pole odbiorcze wyłącznikowe (6 szt.), wyposażone w:
- przekładniki prądowe 100/5, 10VA, klasa 5P10 – 3szt.
- prąd znamionowy pól odbiorczych: ≥630A
Wymiary pól rozdzielnicy:
- Szerokość: max 650mm
- Wysokość: max 2350mm
- Głębokość całkowita: max 1300mm
- Szerokość całkowita 7 polowej rozdzielnicy: max 4550mm
Nr sprawy : 7/D/RT/2016
Wymagane funkcje rozdzielnicy wraz z automatyką:
• Bezobsługowość w okresie eksploatacji
• Gaszenie łuku w próżni – brak produktów rozpadu gazu izolacyjnego
• Odporność na oddziaływanie pyłów i wilgoci
• Szybka wymiana przekładników napięciowych oraz szyn roboczych poprzez system wtykowy
• Możliwość swobodnej rozbudowy rozdzielnicy o kolejne pola
• Szczelność pojemnika z gazem izolacyjnym przez cały okres eksploatacji tj. obudowa łącznika musi
być wykonana jako spawana, z blachy nierdzewnej
• System blokad mechanicznych i elektromagnetycznych uniemożliwiający wykonanie błędnych
czynności łączeniowych
• Blokada drzwi rozdzielnicy przy załączonym kablu zasilającym / szynach
• Trwałość łączeniowa wyłączników próżniowych: odpowiednio klasy C2 M2 E2
• Minimalna dostępność eksploatacyjna typu A :
 F - od przodu
 L - z boku
• Możliwość pomiarów i prób napięciowych kabli przy zamontowanych przekładnikach napięciowych,
tj. rozdzielnica powinna być wyposażona w układ odłączający i uziemiający obwód pierwotny
przekładnika napięciowego na czas pomiaru,
• Zgodność z normą jakościową DIN EN ISO 9001
• Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne
• Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne kierunkowe
• Kierunkowa i bezkierunkowa czuła detekcja zwarcia doziemnego
• Detekcja napięcia 3U0
• Zabezpieczenie od łukowych zwarć z ziemią
• Zabezpieczenie od przeciążeń
• Kontrola kierunku wirowania faz
• Blokada zamknięcia wyłącznika
• Graficzne odwzorowanie położenia styków wyłącznika, uziemnika oraz odłącznika
• Możliwość sterowania wyłącznikiem, odłącznikiem i uziemnikiem za pomocą przycisków i klawiatury
oraz zdalnie przez operatora
• Pomiary napięcia, prądu oraz częstotliwości
• Pomiar szacunkowy energii Wp, Wq
• Rejestracja zakłóceń
• Interfejs systemowy: elektryczny ETHERNET (2xRJ45)
• Protokół komunikacji z systemem sterowania i nadzoru: IEC 61 850
Nr sprawy : 7/D/RT/2016
Wraz z rozdzielnicą należy dostarczyć:
 protokoły z badań i pomiarów, zgodne z obowiązującymi normami mającymi zastosowanie
 kartę gwarancyjną
 deklarację zgodności – wg dyrektywy UE 2014/35/UE
 dokumentację techniczno-ruchową składającą się z:
 listy materiałowej
 dokumentacji obwodów wtórnych rozdzielnicy
 rysunku elewacji rozdzielnicy
 schematu strukturalnego zasilania
 instrukcji obsługi
 dokumenty potwierdzające wymaganą jakość ogniw akumulatorowych
Download