Ognioszczelne pole rozdzielcze

advertisement
Pole rozdzielcze ognioszczelne
EH-d08-W/10/I/…...
Karta produktu
ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów
tel. +48 32 249 94 80, tel./fax +48 32 241 34 57
www.elgorhansen.com
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
Ognioszczelne pole rozdzielcze jest łącznikiem elektroenergetycznym mającym zastosowanie w podziemnych górniczych
sieciach rozdzielczych średniego napięcia /do 10kV włącznie / z izolowanym punktem neutralnym transformatora
zasilającego. Pole rozdzielcze jest urządzeniem w wykonaniu przeciwwybuchowym i może być instalowane w podziemnych
wyrobiskach zakładów górniczych metanowych oraz niemetanowych z zagrożeniem wybuchu pyłu węglowego. Wykonanie
autonomiczne predysponuje ognioszczelne pole rozdzielcze do instalowania w układach rozdzielnic od jedno polowej
do wielosekcyjnej. Obwody główne w układzie jednoczłonowym z dwu przerwowymi odłącznikami zintegrowanymi
z uziemnikami szybkimi od strony zasilania i odpływu zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi podzespołów
wewnętrznych jak i łączonych obwodów z polem rozdzielczym, specjalistyczna budowa przedziałów przyłączowych z w pełni
izolowanymi zaciskami przyłączowymi oraz przegrodami eliminującymi możliwość powstania zwarcia łukowego. Dla realizacji
rozdzielnicy wielopolowej i sekcjonowanej przewidziano następujące wykonania pól rozdzielczych: zasilające, zasilającoodpływowe, odpływowe ( w tym liniowe, transformatorowe i silnikowe) oraz sprzęgłowe. Przewidziane do zastosowania
elektroenergetyczne sterowniki zabezpieczeniowe, przyjęty system sterowania i współpracy z blokadami technologicznymi
oraz podział na przedziały ognioszczelne w zastosowanej osłonie zapewniają bezpieczną współpracę w układzie rozdzielnicy.
Pole rozdzielcze umożliwia realizację funkcji kontroli ciągłości uziemienia urządzenia usytuowanego na odpływie, kontrolę
ekranów kabla i/lub przewodu oponowego odpływowego oraz współpracy z układami metanometrycznymi. Ponadto
pole może być wyposażone w układ próby rezystancji izolacji doziemnej współpracujący z zabezpieczeniem upływowym
blokującym oraz jednofazowy odpływ pomocniczy o mocy do 500VA i napięciu 230V. Konstrukcja pola opracowana została
zgodnie z wymaganiami dyrektywy 94/9/WE (ATEX).
Separatory z obwodami iskrobezpiecznymi zapewniają sterowanie zdalne, poprawną współpracę z blokadami
technologicznymi oraz transmisję danych.
BUDOWA
Pole rozdzielcze charakteryzuje się prostą budową i niewielkimi gabarytami zewnętrznymi.
Osłona pola podzielona jest na niezależne przedziały ognioszczelne:
• d
opływowy z w pełni izolowanymi zaciskami przyłączowymi i możliwością podłączenia kabli i/lub przewodów oponowych
oraz specjalistycznego szynoprzewodu,
• o
dpływowy z w pełni izolowanymi zaciskami przyłączowymi i możliwością podłączenia kabli i/lub przewodów oponowych
oraz specjalistycznego szynoprzewodu,
• a paratury sterowniczej i zabezpieczeniowej
• aparatury łączeniowej SN z dwuprzerwowym odłącznikami zintegrowanymi z uziemnikami szybkimi, wyłącznikiem
próżniowy m, transformatorem potrzeb własnych oraz czujnikami pomiarowymi i ochronnikami przepięciowymi.
Jednoczłonowa konstrukcja obwodu głównego z wykorzystaniem wyłącznika próżniowego z napędem elektromagnesowym i dwóch odłączników dwuprzerwowych zintegrowanych z uziemnikami szybkimi ze sprężynowym
napędem ręcznym zapewnia pewność działania w trudnych warunkach podziemnych zakładów górniczych. Układ blokad
elektrycznych i mechanicznych uniemożliwia wykonywanie błędnych operacji łączeniowych w tym otwarcia odłączników w
stanie obciążenia oraz załączenia uziemników na sieć będącą pod napięciem. Specjalistyczne szynoprzewody umożliwiają
tworzenie rozdzielnicy bez konieczności stosowania przedziału szynowego.
OPIS DZIAŁANIA
Podanie napięcia od strony zasilania możliwe jest w stanie wyłączenia uziemnika szybkiego. Przed błędnymi czynnościami
łączeniowymi chroni zastosowana blokada elektryczna, stan położenia styków głównych uziemnika należy potwierdzić
wizualnie poprzez wziernik. Stan otwarty odłącznika od strony zasilania przy załączonym łączniku zasilania obwodów
pomocniczych (napęd ręczny łącznika umieszczono na zewnątrz przedziału pomocniczego) umożliwia sprawdzenie
działania pola rozdzielczego w stanie bezprądowym. Stan zamknięcia odłączników umożliwia podanie napięcia na odpływ
przy sterowaniu lokalnym, zdalnym (z wykorzystaniem pulpitu) lub automatycznym (ze stanowiska dyspozytorskiego) w
zależności od stanu położenia łącznika rodzaju pracy. Ochronę od skutków mogących wystąpić stanów zakłóceniowych
przejmuje sterownik zabezpieczeniowy i elektroenergetyczne zabezpieczenia pomocnicze. Niezależnie od przyjętego
systemu sterowania istnieje możliwość lokalnego wyłączenia pola dwustanowym wyłącznikiem awaryjnym umieszczonym
na płycie czołowej.
www.elgorhansen.com
Pole rozdzielcze ognioszczelne
EH-d08-W/10/I/…...
DANE TECHNICZNE
Znamionowe napięcie izolacji
10 000V
Znamionowe napięcie łączeniowe
10 000V
Najwyższe napięcie robocze
12 000V
Częstotliwość
50/60Hz
Znamionowy prąd ciągły
630A
Znamionowy prąd zwarciowy
20kA
Znamionowy prąd szczytowy wytrzymywany
50kA
Moc zwarciowa przyłączanej sieci
350MVA
Zewnętrzne obwody sterownicze - iskrobezpieczne
Stopień ochrony osłony
ia
IP54
Masa
~1600kg
SCHEMAT OBWODÓW GŁÓWNYCH I ROZMIESZCZENIE
PODSTAWOWYCH PODZESPOŁÓW.
Q2, Q3
Q4, Q5
Q01
T1
F1,2
T3-5
T6
– odłącznik
– uziemnik szybki
– wyłącznik
– transformator potrzeb własnych
– zabezpieczenie transformatora potrzeb własnych
– przekładniki prądowe
– przekładnik ziemnozwarciowy
ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów
tel. +48 32 249 94 80, tel./fax +48 32 241 34 57
www.elgorhansen.com
Pole rozdzielcze ognioszczelne
EH-d08-W/10/I/…...
MAKSYMALNE WYMIARY
CECHA BUDOWY PRZECIWWYBUCHOWEJ
I M2 Ex d [ia Ma] I Mb [op is Ma]
1453
Certyfikat badania typu WE: KOMAG/xx/ATEX/xxx
ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów
tel. +48 32 249 94 80, tel./fax +48 32 241 34 57
www.elgorhansen.com
Download