Załącznik nr 8 do SIWZ

advertisement
Załącznik nr 8 do SIWZ
Parametry techniczne rozdzielnicy:
- Napięcie znamionowe - 24kV lub wyższe
- Częstotliwość znamionowa - 50Hz
- Liczba faz - 3
- Znamionowe napięcie krótkotrwałe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej ≥ 50kV
- Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe piorunowe 1,2/50 µs ≥ 125kV
- Znamionowy maksymalny prąd wytrzymałości zwarciowej ≥ 63kA
- Znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny ≥ 25kA
- Znamionowy prąd zwarciowy załączalny ≥ 63kA
- Prąd znamionowy ciągły szyn roboczych ≥ 2000A
- Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany ≥ 25 kA (3s) / 21 kA (1s)
- Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany ≥ 50 kA
- Klasa odporności na wewnętrzne zwarcie łukowe ≥31 kA
- Stopień ochrony IP ≥ 65 dla obwodów głównych oraz IP ≥ 3XD dla obudowy
Wyposażenie rozdzielnicy SN 15kV
1. Pole liniowe wyłącznikowe zasilające (1szt), wyposażone w:
- przekładniki prądowe 100/5, 10VA, klasa 0,2 FS5, 10VA klasa CL P5 10 – 3szt.
- przekładniki napięciowe
15,0𝑘𝑉 100𝑉 100𝑉
/ √3 / 3
√3
20VA, klasa 0,2 – 3szt
2. Pole odbiorcze wyłącznikowe (6szt), wyposażone w:
- przekładniki prądowe 50/5, 10VA, klasa 0,2 FS5, 10VA klasa CL P5 10 – 3szt.
- przekładniki napięciowe
15,0𝑘𝑉 100𝑉 100𝑉
/ √3 / 3
√3
20VA, klasa 0,2 – 3szt
- Prąd znamionowy pola zasilającego 1250A
- Prąd zasilania obwodów odbiorczych 630A
Wymiary pól rozdzielnicy:
- Szerokość - max 650mm
- Wysokość - max 2000mm
- Głębokość całkowita - max 1200mm
- Szerokość całkowita 7 polowej rozdzielnicy max: 4550mm
Wymagane funkcje rozdzielnicy wraz z automatyką:
• Bezobsługowość eksploatacji
• Odporność na oddziaływanie pyłów i wilgoci.
• Szybka wymiana przekładników prądowych oraz szyn roboczych poprzez system wtykowy
• Szczelność pojemnika z gazem izolacyjnych przez cały okres eksploatacji tj. obudowa łącznika musi
być wykonana jako spawana.
• System blokad mechanicznych i elektromagnetycznych uniemożliwiający wykonanie błędnych
czynności łączeniowych.
• Blokada drzwi rozdzielnicy przy załączonym kablu zasilającym/ szynach
• Żywotność ok. 900 cykli roboczych załączanie/wyłączanie /uziemianie
• Minimalna dostępność eksploatacyjna typu A :
 F - od przodu
 L - z boku
 R - z tyłu
• Możliwość pomiarów i prób napięciowych kabli oraz rozdzielnicy przy zamontowanych
przekładnikach napięciowych, tj. rozdzielnica powinna być wyposażona w układ zwierający obwody
przekładnika
• Zgodność z normą jakościową DIN EN ISO 9001
• Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne
• Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne kierunkowe
• Kierunkowa i bezkierunkowa czuła detekcja zwarcia doziemnego
• Detekcja napięcia 3U0
• Zabezpieczenie od łukowych zwarć z ziemią
• Wysoko-impedancyjne strefowe zabezpieczenie od zwarć doziemnych
• Zabezpieczenie od przeciążeń
• Kontrola temperaturowa
• Zabezpieczenie podnadnapięciowe
• Zabezpieczenie nadnapięciowe
• Kontrola kierunku wirowania faz
• Blokada zamknięcia wyłącznika
• Graficzne odwzorowanie położenia styków wyłącznika, uziemnika oraz odłącznika
• Możliwość sterowania wyłącznikiem za pomocą przycisku i klawiatury oraz zdalnie przez operatora
• Pomiary napięcia, prądu oraz częstotliwości
• Pomiar energii Wp, Wq
• Kontrola zużycia wyłącznika
• Rejestracja zakłóceń
• Interfejs systemowy PROFIBUS lub MODBUS
• Synchronizacja czasu przez IRIG B/DCF77
Wraz z rozdzielnicą należy dostarczyć:
 protokoły kontrolne zgodne z normą IEC 62 271-200
 kartę gwarancyjną
 deklarację zgodności – wg dyrektywy UE 2014/35/UE
 dokumentację techniczno-ruchową składającą się z:
 listy materiałowej
 rysunku elewacji rozdzielnicy
 schematu strukturalnego zasilania
 instrukcji obsługi
 dokumenty potwierdzające wymaganą jakość ogniw akumulatorowych
Download