Rozdzielnice pierścieniowe

advertisement
Rozdzielnice
pierścieniowe
licencja
HABeR-CLD
12 - 17,5 kV
630 ÷ 3150 A
16 ÷ 31,5 kA
informacje ogólne
HABeR-CLD - rozdzielnica średniego napięcia przeznaczona jest do pierwotnego rozdziału energii. Pola mają konstrukcję modułową
wykonaną z blachy galwanizowanej. Posiadają izolację powietrzną i są wyposażone w wyłączniki próżniowe wysuwne.
Zestawy rozdzielcze składa się przez umieszczenie standardowych jednostek obok siebie w sposób wynikający z układu rozdziału energii.
Pola rozdzielnicy odporne są na łuk elektryczny zgodnie z normą IEC 60298.
Rozdzielnica jest wyposażona we wszystkie blokady, aby zapobiec błędom obsługi.
charakterystyka elektryczna
Napięcie znamionowe
kV
12
17,5
Napięcie znamionowe izolacji
kV
12
17,5
Napięcie probiercze o częstotliwości zasilania
kV 1 min.
28
38
Napięcie probiercze udarowe
kV
75
95
Częstotliwość znamionowa
Hz
50-60
50-60
Znamionowy prąd zwarciowy
kA 3s.
31,5
31,5
Znamionowy prąd szczytowy
kA
78,5
78,5
Odporność na wewnętrzny łuk zwarciowy
kA 0,5s.
25
25
Prąd znamionowy szyn głównych
A
3150
3150
A
630
1250
1600
2000
2500
3150
630
1250
1600
2000
2500
3150
Prąd z połączenia oddziałów
charakterystyka rozdzielnicy
Każda jednostka składa się z następujących
przedziałów:
1. 2. 3. 4. 5. 2
Przedział szyn zbiorczych
Przedział wyłącznika
Przedział obwodów wtórnych
Przedział przekładników napięciowych
Przedział przyłącza kablowego
HABeR-CLD
charakterystyka rozdzielnicy
przedziały
Każda jednostka składa się z przedziałów funkcjonalnych:
1. Przedział szyn zbiorczych
2. Przedział wyłącznikowy
3. Przedział obwodów wtórnych
4. Przedział przekładników napięciowych
5. Przedział połączeń kablowych.
Rozdzielnica jest wyposażona w kanał do ewakuacji gazów powstających w czasie zwarć łukowych.
Wszystkie przedziały są metalicznie oddzielone od siebie.
główne szyny zbiorcze
Szyny główne wykonane są z miedzi elektrolitycznej, które mogą być pokryte materiałem izolacyjnym na życzenie.
Parametry prądowe szyn zbiorczych
Napięcie znamionowe
kV
17,5 (*)
Prąd zwarciowy krótkotrwały
Prąd zwarciowy pojemnościowy krótkotrwały
kA
25 x 3s.
31,5 x 3s.
Prąd szczytowy
kA
63
79
(*) Wartości również do 15 kV
uziemienie
Podział przyłącza kablowego może być wyposażony w uziemnik.
szyna uziemiająca
Szyna uziemienia wykonana z miedzi elektrolitycznej, biegnie wzdłuż wokół całej rozdzielnicy w jej środku, zapewniając tym samym maksymalne
bezpieczeństwo personelu i instalacji.
monobloki i żaluzje
Monoblok wyłącznika wyposażony jest w górne i dolne izolatory przepustowe łączące przedział wyłącznika z przedziałem szynowym i przyłączowym.
Automatyczne, metalowe żaluzje zamykają się podczas wysuwania wyłącznika z pozycji „izolowane” i otwierają do pozycji „załączone” i odwrotnie.
Opcjonalnie żaluzje mogą być wyposażone w zabezpieczenie ręcznego otwarcia w pozycji „wyłącznik wysunięty i drzwi otwarte”
Każda zasłona może być dodatkowo zabezpieczona dwoma niezależnymi kłódkami.
HABeR-CLD
3
charakterystyka rozdzielnicy
blokady
Rozdzielnica jest wyposażona we wszystkie blokady, niezbędne aby zapobiec skutkom nieprawidłowej obsługi, które mogłyby zagrozić
personelowi obsługi.
W szczególności, blokady mają zapobiec następującym zdarzeniom:
• Zamknięcie wyłącznika w pozycji pośredniej
• Wysunięcie wyłącznika w pozycji zamkniętej
• Wsunięcie wyłącznika w pozycji zamkniętej
• Otwarcie drzwi monobloku w pozycji załączony lub pośredniej
• Wsunięcie wyłącznika z otwartymi drzwiami przedziału monobloku
Jeżeli pole jest wyposażone w uziemnik blokady zapobiegają także:
• Zamknięcie uziemnika przy pozycji wyłącznika „praca” i pośrednie
• Zamknięcie wyłącznika przy zamkniętym uziemniku.
• Wsunięcie wyłącznika przy zamkniętym uziemniku
przekładniki napięciowe
Przekładniki napięciowe w izolacji żywicznej są wykorzystywane do zasilania obwodów pomiarowych i zabezpieczeń. Są one dostępne
zarówno w zabudowie wysuwnej jak i stacjonarnej wraz z bezpiecznikami napięciowymi zgodne z normą IEC 60044-2, jedno lub dwu
uzwojeniowe o klasie dostosowanej do wymagań zasilanych obwodów.
przekładniki prądowe
Przekładniki prądowe w izolacji żywicznej są wykorzystywane do zasilania obwodów pomiarowych i zabezpieczeń. Są one zgodne
z normą IEC 60044-1. Pola rozdzielnicy mogą być wyposażone w jeden lub dwa zestawy po trzy przekładniki prądowe oddzielne dla zasilenia
zabezpieczeń i pomiarów.
Przekładniki Tesar
4
HABeR-CLD
charakterystyka rozdzielnicy
łukochonność wewnętrzna
Wewnętrzny test w laboratorium CESI
Standard / Specyfikacja
IEC 62271-200
Utrata ciągłości pracy (LSC)
Błąd wewnętrzny:
krótkotrwały prąd zwarciowy
Błąd wewnętrzny:
czas trwania zwarcia
Błąd wewnętrzny:
IAC
HABeR-CLD
LSC2B
25kA
0,5s
AFL
5
charaktrystyka rozdzielnicy
stopnie ochrony
Stopień ochrony rozdzielnicy jest zgodny z normami IEC 60529 / CEI EN 60529.
Rozdzielnica HABeR- CLD standardowo wykonana jest w następujących stopniach ochrony IP:
• konstrukcja obudowy IP4X
• po otwarciu drzwi IP2X
warunki środowiskowe
Prawidłowa praca rozdzielnicy jest gwarantowana w następujących warunkach środowiskowych:
minimalna temperatura otoczenia
-5 oC
maksymalna temperatura otoczenia
+40 oC
maksymalna wilgotność względna
95%
maksymalna wysokość
1000 m n.p.m.
w obecności czystej i nieagresywnej atmosfery
normy
Rozdzielnice HABeR-CLD i główne jej urządzenia odpowiadają następującym normom:
•
•
•
•
•
•
•
IEC 60694 dla ogólnego stosowania
IEC 62271-200 dla rozdzielnicy
IEC 62271-102 dla uziemnika
IEC 60071-2 dla koordynacji izolacji
IEC 62271-100 dla wyłącznika
IEC 60470 dla stycznika
IEC 60625-1 dla rozłącznika.
informacje ogólne
Rozdzielnica HABeR-CLD wyposażona jest w wysuwne wyłączniki próżniowe WL / r firmy SAREL inne na życzenie (ABB, EATON, Schneider,
Siemens). Wyłącznik wyposażony jest w wózek umożliwiający manewrowanie nim przy zamkniętych drzwiach. Lekka i kompaktowa konstrukcja
gwarantuje dużą wytrzymałość i doskonałe parametry mechaniczne. Mechanizm sterujący i główne bieguny prądowe zabudowane są
na metalowej konstrukcji, która sprzężona jest ze stykami sterowniczymi.
Dzięki zaawansowanej technice wykorzystywanej do budowy wyłącznika WL / r gwarantuje on najwyższą wydajność we wszystkich
warunkach eksploatacji. Komory próżniowe osadzone są w kolumnach wykonanych z żywicy epoksydowej, co gwarantuje odporność
na wstrząsy, wilgotność i zanieczyszczenia środowiska. Komory próżniowe odpowiedzialne za łączenie prądów spełniają wymagania norm:
IEC 62271-100 i CEI 17.1 i nie wymagają obsługi.
Wyłączniki WL / r wyposażone są w mechaniczny napęd zasobnikowy i pozwalają na otwieranie i zamykanie niezależnie od działań operatora.
6
HABeR-CLD
charakterystyka rozdzielnicy
VCB typu WL / rc 12kV-17, 5kV - kaseta - element ruchomy
Przystosowana do montażu wewnątrz monobloku
Zbudowana i przetestowana zgodnie z normami IEC
Posiada kompaktowe wymiary
Gwarantuje długie i niezawodne działanie
charakterystyka elektryczna
Wyłącznik próżniowy
WL/r - C 12
WL/r - C 17
Napięcie znamionowe pracy i izolacji
kA
12
17,5
Wytrzymałość na napięcie probiercze
o częstotliwości zasilania (1 min)
kA (50Hz)
28 (42)
38 (42)
Napięcie probiercze udarowe
wytrzymywane
kV
75
95
Częstotliwość znamionowa
Hz
50 - 60
50 - 60
HABeR- CLD - C
HABeR- CLD - C
Typ pola
Prąd znamionowy ciągły
A (40 )
o
630
1250 1600 2000 2500 3150
16
Znamionowy krótkotrwały prąd
zwarciowy wytrzymywany (3 s)
Znamionowy prąd szczytowy
wytrzymywany
kA
kA
-
-
630
1250 1600 2000 2500 3150
16
-
-
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
40
40
40
40
40
40
53
53
53
53
53
53
63
53
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80
Sekwencja pracy
0 - 0,3 - CO - 3s. - CO
0 - 0,3 - CO - 3s. - CO
Czas otwarcia styków głównych
ms
40 ... 60
40 ... 60
Czas gaszenia łuku wew.
ms
10 ... 15
10 ... 15
Całkowity czas przerwania łuku wew.
ms
50 ... 75
50 ... 75
Czas zamknięcia styków głównych
ms
60 ... 80
60 ... 80
Wymiary gabarytowe
Waga
HABeR-CLD
wysokość
mm
645
712
737
645
712
737
szerokość
mm
502
652
852
502
625
825
głębokość
mm
679
658
663
679
658
663
Kg
100 ... 150
100 ... 150
100 ... 150
100 ... 150
100 ... 150
100 ... 150
7
wymiary
VCB type WL/r 12kV-17,5kV
630A - 1250A
VCB type WL/r 12kV-17,5kV
1600A - 2000A
VCB type WL/r 12kV-17,5kV
2500A - 3150A
8
HABeR-CLD
charakterystyka
monoblok wyłącznika VCB typu WL / rc 12kV-17, 5kV
Przystosowana do montażu wewnątrz monobloku
Zbudowana i przetestowana zgodnie z normami IEC
Posiada kompaktowe wymiary
Gwarantuje długie i niezawodne działanie
Może być wyposażona w uziemnik
Moduł
C1–63-12
C1–16-20
C1–25-31
C2–63-12
C2–16-20
C2–25-31
600
800
1000
600
800
1000
Szerokość modułu
mm
Wytrzymałość na napięcie probiercze
o częstotliwości zasilania (1 min)
kV
12
17,5
Wytrzymałość na napięcie probiercze
o częstotliwości zasilania (1 min)
kV (50 Hz)
28 (42)
38 (42)
Napięcie probiercze udarowe
wytrzymywane
kV
75
95
Prąd znamionowy ciągły
A (40°)
Znamionowy krótkotrwały prąd
zwarciowy wytrzymywany (3 s)
kA
630
1250 1600
2000 2500 3150
630
1250 1600 2000 2500 3150
16
-
-
16
-
-
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
40
40
40
40
40
40
53
53
53
53
53
Znamionowy prąd szczytowy
wytrzymywany
kA
53
63
63
63
63
63
63
Waga
Kg
100 … 150
100 … 150
100 … 150
100 … 150
100 … 150
100 … 150
Typ pola
HABeR-CLD
HABeR- CLD - C
HABeR- CLD - C
9
charakterystyka
HABeR-CLD
630A - 3150A
Prąd (A)
wymiary (mm)
630-1250
1600-2000 2500-3150
szerokość
600
800
1000
głębokość
700
700
700
wysokość
1035
1035
1035
HABeR-CLD
630A - 3150A
10
HABeR-CLD
wyłącznik zamknięty i w pozycji pracy
wyłącznik zamknięty i w pozycji pracy
wyłącznik w pozycji pracy
pozycja praca
kierunek wózka
kierunek wózka
wyłącznik otwarty lub w pozycji test
pozycja praca
wyłącznik otwarty lub w pozycji test
pozycja test
pozycja test
schematy
wyłącznik w pozycji pracy
wyłącznik w pozycji test
wyłącznik w pozycji test
sprężyna zamykająca naciągnięta
sprężyna zamykająca nie naciągnięta
sprężyna zamykająca naciągnięta
sprężyna zamykająca nie naciągnięta
wyłącznik zamknięty
wyłącznik otwarty
wyłącznik zamknięty
wyłącznik otwarty
wyłącznik zamknięty
wyłącznik otwarty
wyłącznik zamknięty
wyłącznik otwarty
wyłącznik otwarty
cewka otwierająca
cewka zamykająca
napęd sprężyny
HABeR-CLD
Przedstawione stany pracy:
- wyłącznik otwarty i w pozycji pracy
- obwód pomocniczy rozłączony
- sprężyna zamykająca rozłączona
wyłącznik zamknięty
11
licencja
HULANICKI BEDNAREK Sp. z o.o.
ul. Wyszyńskiego 2b
22-100 Chełm
tel. (+48 82) 564 07 11
fax. (+48 82) 565 39 85
[email protected]
www.haberenergia.pl
Download