Karta produktu

advertisement
Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy
EH-d03-W/3,3/I/01…
Karta produktu
ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów
tel. +48 32 249 94 80, tel./fax +48 32 241 34 57
www.elgorhansen.com
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
Wyłącznik stycznikowy typu EH-d03-W/3,3/I/01… jest łącznikiem manewrowym w osłonie ognioszczelnej przeznaczonym
do łączenia i sterowania odbiorników trójfazowych stosowanych w napędach maszyn i urządzeń górniczych średniego napięcia. Zasilanie ognioszczelnego wyłącznika stycznikowego przewidziane jest z sieci o napięciu znamionowym 3,3kV z izolowanym punktem neutralnym transformatora zasilającego. Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy przystosowany jest do
pracy:
• niezależnej: realizując sterowanie czterema silnikami
• dwubiegowej: realizując sterowanie dwoma silnikamidwubiegowymi
Cztery odpływy wyposażono w styczniki i uziemniki szybkie. W wyłączniku stycznikowym przewidziano odpływ pomocniczy przeznaczony do zasilania odbiorników jednofazowych o napięciu znamionowym 42V. Osłona ognioszczelna wyłącznika stycznikowego podzielona jest na trzy wydzielone komory ognioszczelne, zapewniające możliwość rozmieszczenia wyposażenia elektrycznego z zachowaniem bezpieczeństwa dostępu do podzespołów w stanie beznapięciowym. Wyłącznik
stycznikowy jest urządzeniem w wykonaniu przeciwwybuchowym i zgodnie z polskimi przepisami wykonawczymi Prawa
Geologicznego i Górniczego może być instalowany w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych niemetanowych
i metanowych ze stopniem zagrożenia metanowego „a”, „b”, „c” oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Zastosowane zabezpieczenia elektroenergetyczne oraz przyjęty system sterowania i współpracy z blokadami technologicznymi z wykorzystaniem obwodów iskrobezpiecznych, zapewniają bezpieczną współpracę z zasilanymi urządzeniami i/lub
maszynami górniczymi. Konstrukcja wyłącznika stycznikowego opracowana została zgodnie z wymaganiami dyrektywy
94/9/WE (ATEX). Certyfikat zgodności predysponuje stosowanie wyłącznika w pomieszczeniach z atmosferą wybuchową
grupy I kategorii M2. Możliwość stosowania wyłącznika stycznikowego w pomieszczeniach z atmosferą wybuchową została
wraz z cechami charakterystycznymi podana na tabliczce znamionowej. Opcjonalnie wyłącznik stycznikowy przystosowany
jest do podłączenia układu transmisji danych umożliwiający odczyt informacji technologicznych i ich przesył na powierzchnię kopalni (np. do dyspozytora).
BUDOWA
Osłona ognioszczelna wyłącznika stycznikowego składa sie z trzech zasadniczych komór:
• od strony zasilania,
• komory głównej (aparaturowej),
• od strony odpływu.
Komory są bezpośrednio ze sobą połączone, a ich współpraca zapewnia prawidłowe działanie w układzie wyłącznika
stycznikowego. Standardowo ognioszczelny wyłącznik stycznikowy wyposażony jest we wpusty przewodowo-kablowe,
umożliwiające zadławienie kabla i/lub przewodu oponowego o średnicy zewnętrznej 50÷81mm. W razie potrzeby istnieje
możliwość zastosowania wpustów przewodowo-kablowych o możliwościach dławienia kabli i/lub przewodów oponowych
w zakresie 9÷81mm.
OPIS DZIAŁANIA
Obwód główny wyłącznika stycznikowego od strony zasilania wyposażony jest w izolacyjny przełącznik rozłącznikowy zapewniający możliwość zmiany kolejności faz napięcia zasilania oraz uziemnik szybki. Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy wyposażony jest w wyłącznik zabezpieczeniowy chroniący odpływy od skutków zwarć. Cztery odpływy wyposażono
w styczniki i uziemniki szybkie. W wyłączniku stycznikowym występuje również odpływ przeznaczony do zasilania odbiorników jednofazowych o napięciu znamionowym 42V. Sterowanie zdalne poszczególnych odpływów obwodu głównego
z wykorzystaniem pulpitu sterowniczego lub przycisku sterowniczego powinno być realizowane za pomocą zewnętrznych
separatorów z obwodami iskrobezpiecznymi (nie stanowią standardowego wyposażenia ognioszczelnego wyłącznika
stycznikowego). Odpływy obwodu głównego chronione są przez zabezpieczenia/przekaźniki:
• nadmiarowopradowe (zwarcie, przeciążenie, asymetria),
• sterownicze i kontroli ciągłości uziemienia,
• upływowe blokujące chroniące przed podaniem napięcia na obwody z uszkodzoną izolacją,
• temperaturowe silników, oraz w układ próby izolacji doziemnej, za pomocą którego istnieje możliwość wykonania próby
stanu rezystancji izolacji poszczególnych odpływów.
www.elgorhansen.com
Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy
EH-d03-W/3,3/I/01…
DANE TECHNICZNE
Typ
EH-d03-W/3,3/I/01…
Znamionowe napięcie izolacji i łączeniowe
3,3kV
Częstotliwość znamionowa
50Hz
Znamionowy prąd ciągły
630A
Maksymalny prąd ciągły pojedyńczego odpływu
Ilość odpływów
do 320A
4
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy
wyłącznika zabezpieczeniowego
20kA
Znamionowy prąd odpływu jednofazowego 42V
3,8A
Ilość odpływów obwodu 42V
1
Stopień ochrony
IP54
Masa
2300kg
SCHEMAT URZĄDZENIA
Q, K - aparatura łączeniowa,
T - transformator,
F - bezpiecznik
ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów
tel. +48 32 249 94 80, tel./fax +48 32 241 34 57
www.elgorhansen.com
Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy
EH-d03-W/3,3/I/01…
RYSUNEK WYMIAROWY
CECHA BUDOWY PRZECIWWYBUCHOWEJ
Ex d I I M2
1453
Certyfikat badania typu WE: KOMAG/08/ATEX/95x
ZNAK DOPUSZCZENIA
GX - 43/08
GX - 43/08
ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów
tel. +48 32 249 94 80, tel./fax +48 32 241 34 57
www.elgorhansen.com
Download