Zalacznik_nr_5_do_Ogloszenia

advertisement
Załącznik nr 5 do Ogłoszenia
Dane dotyczące stanu istniejącego
Rozdzielnia 1D w wykonaniu tablicowym, złożona z 7 celek typu ZUR- 71 oszynowana szyną AP 60
x 10. W warunkach normalnej pracy (zasilanie z transformatorów) rozdzielnia jest dwu-sekcyjna:

sekcja RNNN 4-4 zasilana ze stacji A z transformatora Nr 1, cela 13- zasilanie rezerwowe
 sekcja RNNN 4-2 zasilana ze stacji A z transformatora Nr 2, cela 6 – zasilanie podstawowe
 sekcja RNNR 4-8 zasilane ze stacji B z transformatora Nr 2 z przystosowaniem
do zasilania z agregatu G 2, cela 24.
W ramach wykonania modernizacji rozdzielni, koniecznym jest również wykonanie szafy
sterowniczej sygnalizacji optyczno – dźwiękowej, zasilany z rozdzielni 1A, 1C, 1D, 1H, kuchniapralnia w stacji oddziałowej 1B.
Przeznaczenie celek:
RNN-4-6
Wyłącznik – S-42
Szacht – 4/3, S-42, TS-431÷ 433
Wyłącznik –S-40
Wentylatornia ÷ Zasilanie UPS- Serwer – 1
Wyłącznik – Łącznik kablowy
RNNR -4 -7
Łącznik kablowy
RNNR – 4-8
Zasilanie III ze Stacji B trafo – 2 i z agregatu
Dopływ ze stacji b celka nr 24
Podział napięcia miedzy stacja A i B
Zasilanie II rezerwa z stacji A trafo-1
RNNR-4-9
Wyłącznik – zasilanie serwerownia
Wyłącznik – odbiory
R-42- szacht 4/3, TR-431 ÷ 433
A-43 – szacht 4/1 TAN-411÷413
Szacht 4/2 TAN -421÷423
Szacht 4/3 TAN - 431÷433
R 41- szacht 4/1, TR-411÷413
Szacht 4/2 TR-421÷423
Zabezpieczenia – gniazda parter „Monitoring”
Kiosk- „Ruch”
RNN-4-1
Szacht -4/1, 4/2-S-41, TS-411÷413, 421÷423
Wyłącznik – S-41
Szacht – 4/1, 4/2-041, TO-411÷413, 421÷423
Zasilanie TK/D-02
Wyłącznik – 0-41
Ster-1
RNN-4-2
Zasilanie z Trafo -2
Podstawowe ze Stacji A
Dopływ ze Stacji A Celka Nr 6
RNN-4-3
Sprzęgło RNNN-4/I
RNNN-4/II
RNN-4-4
Zasilanie z Trafo – 1
Rezerwowe ze Stacji A
Dopływ ze Stacji A Celka Nr 13
RNN-4-5
Zasilanie – TK/B21 TK/B-22 TK/D -21 TK/D-22 TK/D-23 TK/B-01 TK/B -11 TK/D-11 TK/D-12
TK/D-0
Wyłącznik – zasilanie TK
Wyłącznik -042
Szacht – 4/3, 0-42, TO-431÷433
Sterowanie: A11 do szachtu 1/1TA-111÷118, sterowanie ośw. ewakuacyjnego
W układzie automatycznym /WT 1, 2, 3 zamknięte/ w normalnych warunkach pracy, każda sekcja
zasilana jest własną linią kablową. W przypadku całkowitego zaniku napięcia na szynach rozdzielni,
wyłączniki APU na dopływach pozostają w pozycji załączonej. Natomiast jeżeli zaniknie napięcie w
jednej sekcji RNN, wyłączenie torów głównych APU tej sekcji nastąpi po czasie nastawionym na
przekaźniku czasowym
/RT 60/, a po dalszym opóźnieniu załączy się samoczynnie sprzęgło. Po
ponownym pojawieniu się napięcia na wyłączniku APU tej sekcji układ zasilania wraca bezzwłocznie
do stanu pierwotnego.
W układzie ręcznym /WT 1, 2, 3 otwarte/ SZR nie działa, nie można ręcznie załączyć sprzęgła;
natomiast można ręcznie załączyć lub wyłączyć na dopływach.
Sygnalizacja optyczno – akustyczna zadziałania SZR-ów znajduje się w stacji oddziałowej „B”, na
wspólnej tablicy zlokalizowanej w pomieszczeniu dyżurnych elektryków. Każdy przypadek
załączenia sprzęgła sygnalizowany jest na tablicy przez zapalenie się lampki i załączenie buczka.
Sygnał świetlny trwa do chwili wyłączenia sprzęgła. Buczek można skasować przyciskiem
zlokalizowanym na tablicy.
Blokady:
W rozdzielniach NN stacji „A” i „B” na dopływach z transformatorów i sprzęgle zastosowano blokadę
elektryczną, uniemożliwiającą załączenie sprzęgła przy załączonych obu zasilaniach.
Na
zasilaniu
podstawowym
rozdzielni
RNN-10,
RNN-12
zastosowano
przełączniki
z napędem ręcznym, uniemożliwiające jednoczesne podanie napięcia z dwóch transformatorów na
wspólne szyny.
W rozdzielni RNN-13 zastosowano wyłączniki zblokowane mechanicznie. Zblokowanie mechaniczne
wyłączników uniemożliwia załączenie drugiego przed uprzednim wyłączeniem załączonego.
W rozdzielni RNN-11 zastosowano blokadę elektryczną. Blokada ta umożliwia podanie na szyny
napięcia tylko z jednego dopływu.
Download