Wykaz urz*dze* systemu INTRON-D na Kopark

advertisement
Załącznik nr 1 do Umowy FZU/MF-Z107/14
OPIS PRZEDMIOTU UMOWY
CZĘŚĆ A
Wymagania zamawiającego dotyczące instalacji cyfrowego systemu głośnomówiącego
na Koparce K-28 w PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów
Zadanie polega na:
I.
wyłożeniu okablowania wskazanego poniżej oraz zabudowa poszczególnych urządzeń:
1. urządzenia głośnomówiące zewnętrzne (czerwone):
 pomieszczenie socjalne (szatnia)
 podest strona lewa (urządzenie ze wzmacniaczem)
 podest strona prawa (urządzenie ze wzmacniaczem)
 pomieszczenie elektryka
 pomieszczenie mechanika
 warsztat mechanika
 rejon taśmy II
 obrotnica (urządzenie ze wzmacniaczem)
 rozdzielnia dolna
 rozdzielnia górna
 wyrzutnik kamienia
 pomieszczenie ppoż.
2. urządzenia głośnomówiące wewnętrzne (pulpitowe)
 kabina operatora (mikrofon MH-21)
 kabina zsypu (mikrofon MH-21)
3. Głośniki zewnętrzne:
 Podest strona prawa – 1 szt.
 Podest strona lewa – 1 szt.
 obrotnica – 1 szt.
4. Centrala wraz z zasilaniem awaryjnym zainstalowana zostanie, w miejscu ustalonym ze
służbami elektrycznymi i górniczymi podczas RG.
II.
Zasilanie awaryjne na podtrzymanie systemu na min. 2h
III.
Zasilanie awaryjne wraz z podzespołami systemu tj. kartami liniowymi, zasilaczem,
konwerterem itp. zabudować w szafie o parametrach wyszczególnionych w specyfikacji
IV.
programowanie systemu wg zaleceń użytkownika
V.
uruchomienie systemu
VI.
szkolenie załogi
VII.
wykonanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej wraz z wynikami pomiarów
elektrycznych (3 egz., 1 CD)
VIII. system należy skonfigurować w taki sposób, aby wykorzystać głośniki do sygnalizacji
akustycznej w systemie ppoż.
Okablowanie:
Telekomunikacyjny przewód górniczy ekranowany dla kopalń odkrywkowych zgodny z normą ZNKFK-022:2000
Dane podstawowe:
- 800 mb - (2x2x1) do łączenia urządzeń
- 150 mb - (20x2x1) na przewijaku
- 150 mb – (10x2x1) wysięgniki (w stronę koła czerpakowego)
Budowa:
1. Żyła:
CU klasy 6 o przekroju 1
2. Liczba par
patrz dane podstawowe
3. Izolacja
termoplastyczny elastomer na bazie EPR
a. Wytrzymałość mechaniczna: min 12,5 MPa
b. Wydłużenie: min 300%
c. Twardość: 70 shore A
4. Powłoka wewnętrzna:
termoplastyczne poliolefiny
a. Wytrzymałość mechaniczna: min 5,0 MPa
b. Wydłużenie: min 250%
5. Ekran drut CU ocynowany
6. Powłoka:
termoplastyczne poliolefiny
a. Wytrzymałość mechaniczna: min 9 MPa
b. Wytrzymałość na rozdzieranie: min 300 N/cm²
c. Wydłużenie: min 300%
d. Odporność na UV
e. Odporność na ozon
f. Ograniczona palność (indeks tlenowy: min 29)
g. Odporność na oleje i benzynę
Parametry elektryczne:
1. Rezystancja izolacji każdej żyły w 1 km przewodu: min 200MΩ
2. Pojemność skuteczna każdej pary w 1 km przewodu: max 65nF
3. Asymetria pojemności:
a. Między sąsiednimi wiązkami parowymi (k): max 1,5L pF
Przy czym L – długość przewodu w /m/
4. Tłumienność falowa toru przy częstotliwości 800 Hz wynosi: max 1dB/km
5. Napięcie pracy: 300/500V
Zastosowanie:
Do celów łączności, sygnalizacji i sterowania w maszynach górniczych kopalń odkrywkowych lub
piaskowni
Zakres stosowania przewodów:
Przewody przeznaczone są do pracy w otoczeniu o temperaturze od -30 do 70°C i wilgotności względnej
powietrza do 100%. Przewody mogą być układane w temp od -5 do 50°C.
Obciążenia mechaniczne:
Przewody w trakcie eksploatacji nie mogą być narażone na występowanie nadmiernych sił osiowych.
1. Naprężenie rozciągające – nie można przekraczać 15 N/mm² statycznego naprężenia
rozciągającego dla każdej żyły przy montażu i w czasie eksploatacji.
2. Naprężenie skręcające – w maszynach, które przy normalnej eksploatacji obracają się czasem w
obydwu kierunkach do 360°, odstęp między stałymi zamocowaniami przewodu nie może być
mniejszy niż 50-krotność średnicy zewnętrznej przewodu. W maszynach, które przy normalnej
eksploatacji obracają się regularnie w obydwu kierunkach do 360°, odstęp między stałymi
zamocowaniami przewodu nie może być mniejszy niż 100-krotność średnicy zewnętrznej
przewodu.
3. Promień gięcia przewodów – minimalny promień gięcia przewodów nie powinien przekraczać 6D.
D- średnica zewnętrzna przewodu
2
CZĘŚĆ B
Specyfikacja systemu interkomowego na maszynę podstawową K-28
w Oddziale KWB Turów Spółki PGE GiEK S.A.
Cechy główne:
1. Uniwersalny w pełni cyfrowy system służący do transmisji głosu i danych przede wszystkim w
otoczeniu przemysłowym.
2. System zbudowany w topologii gwiazdy
3. Modułowe i otwarte rozwiązanie pozwalające na montaż dodatkowych interfejsów umożliwiających
telefonowanie i nadawanie głosu przez systemy radiokomunikacji
4. System interkomowy musi być dostosowany do każdego obszaru roboczego (piec hutniczy,
platformy naftowe, lodowate regiony, kopalnie węgla brunatnego, niebezpieczne obszary przemysłu
i chemicznego)
5. System musi oferować prace na rozległym terenie przemysłowym
6. Przyłączanie cyfrowych i analogowych abonentów
7. Nieblokowana łączność
8. Ciągła samokontrola systemu oraz rozpoznawanie usterek
9. Diagnozowanie pamięci systemu dla szybkiej i pełnej identyfikacji usterek
10. Centralne zasilanie podłączonych komponentów
11. Dwu i cztero parowa technologia
12. Łatwe rozszerzenie systemu dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu okablowania
Funkcje:
1. Różne dwukierunkowe stacje interkomowe
2. Zmiana funkcji
3. Grupowe i ogólne wywołania
4. Sygnalizacja optyczna rozmowy oraz zajętości
5. Wstępna sygnalizacja zajętości linii
6. 26 stopni uprawnień
7. Zapis połączeń
8. Wywołania poprzez system nagłaśniający
9. Funkcje ostrzegania i alarmu
10. Wybieranie poprzez klawiaturę
11. Diagnostyka funkcji
12. Wykaz usterek
Opcje:
1. Zarządzanie systemem z łatwym, przyjaznym oprogramowaniem
2. Urządzenie zapisu głosu i tonu generatorów
3. Podwójne/potrójne zwielokrotnienie działania
4. Zasilanie awaryjne
5. Interfejsy telefoniczne (analogowe, ISDN)
6. Interfejsy radiowe (radio, radio indukcyjne)
7. Zarządzanie telefoniczne poprzez sieć
8. Komputerowa stacja interkomowi
9. Skierowania do innych stacji interkomowych
10. System wielocentralowy
3
Parametry systemu:
1. Maks. ilość stacji interkomowych przyłączonych do jednostki centralnej:
2. Maks. odległość stacji interkomowej od jednostki centralnej:
3. Maks. ilość równoczesnych połączeń:
192
4 km
96
Dane techniczne:
1.
2.
3.
4.
Zasilanie główne:
110/120V lub 220/230V VAC
Zasilanie wewnętrzne:
48 VDC – 60 VDC
Pasmo częstotliwości cyfrowej transmisji głosu:
300 – 3400 Hz
Pasmo częstotliwości analogowej transmisji głosu: 300 – 7000 Hz
Główne elementy systemu i parametry urządzeń wchodzących w skład centrali systemu
głośnomówiącego:
1. Karta Sterująca Centrali
















Używana do przeprowadzenia funkcji wymiany danych z przyłączonymi cyfrowymi i analogowymi
kartami liniowymi
Adresowanie aż do 65 000 stacji, głośników itp.
Podłączanie aż do 192 stacji cyfrowych lub analogowych
System sprzężony poprzez interfejs Ethernetu
Wgrywanie i odczyt danych poprzez interfejs Ethernet
Magazynowanie danych konfiguracyjnych na kompaktowej karcie flash
Wyjście z zestykiem rozwiernym do wykazywania usterek
Nadzór i analiza do pięciu wykazanych odrębnych sygnałów
Nadzór układu alarmowego
Konserwacja i serwis poprzez interfejs sieci internetowej
Świecenie LED dla określenia pracy, transmisji danych i błędów
Możliwość pracy rezerwowej poprzez DCR
System operacyjny: Linux
Pamięć główna: 1 GB RAM
Pobór prądu: max 2A przy 5V
Interfejsy: USB, Ethernet, RS232, RS485, RJ-45, 4xlinia analogowa
2. Cyfrowa zewnętrzna stacja interkomowa o parametrach:
 Do 3 podwójnych kluczy, dowolnie programowalnych połączeń komunikacyjnych
 Połączenie Kub sygnał zajętości sygnalizowane świeceniem diody
 Budowa modułowa ułatwiająca obsługę
 Kompensacja szumów mikrofonu z dynamiczną kompresją
 Regulacja czułości mikrofonu i głośności
 Bezpotencjałowy zestyk przekaźnika
 Obudowa dwuczęściowa zbrojona szklanym, niepalnym włóknem poliestrowym
 Obudowa podstawowa z płytą łączeniową
 Moduł czołowy wkładany do podstawy obudowy ze wszystkimi częściami funkcjonalnymi,
zawierający mikrofon i głośnik
 Zespół wyposażenia dodatkowego z dodatkowym kluczem
 Możliwość instalacji dodatkowego wzmacniacza i podłączenia głośnika
 Zakres napięcia roboczego – 42 VDC do 68 VDC
 Max. pobór prądu w stanie spoczynku i pracy – 20 mA, 100 mA
 Poziom ciśnienia głosowego (odległość 30 cm) – 115 dB
 Zakres częstotliwości – 300 Hz do 3400 Hz
4






Przekaźnik – 60 VDC/30VAC; 0,5A;20W
Temperatura pracy - -40°C do +70°C
Wilgotność – nie kondensacja – max. 90%
Ciśnienie atmosferyczne – 750hPa do 1100 hPa
Stopień ochrony – IP65
Max. poziom hałasu otoczenia – 110 dB
3. Zasilacz sieciowy 60 V/23A
 IU-charakterystyka zgodnie z DIN 41772/41773
 Możliwość pracy równoległej
 Ochrona przed krótkimi zwarciami
 Praca awaryjna po uszkodzeniu kontrolera
 Współczynnik korekcji mocy (PFC)
 Wentylator z kontrolą temperatury
 Używany w zasilaczach sieciowych PSA
 Konstrukcja – moduł wsuwany
 Nominalne napięcie wejściowe – 110VAC do 240 VAC; 47Hz do 63 Hz
 Nominalny pobór prądu – 7,8A
 Reg. napięcie ładowania – 44 VDC do 72VDC
 Nominalne napięcie wyjściowe – 60 VDC
 Nominalna moc wyjściowa – 1400 W/230V, 700W/115V
 Sprawność >=87%
 Tętnienie <=20mVsstemperatura pracy - -20°C +50°C
 Wilgotność (nie –kondensacja) – 0% - 90%
 Standardy bezpieczeństwa – EN60950
4. Zespół kontrolny dla zasilacza sieciowego typu A
 Wyświetlacza LCD
 2 wyjścia przekaźnikowe (bezpotencjałowe)
 Interfejs USB i RS 232
 Zakres napięcia roboczego – 22 VDC do 75VDC
 Pobór mocy – 3W
 Temperatura pracy - -25°C do +50 °C
 Wilgotność (nie –kondensacja) – 0% - 90%
 Standardy bezpieczeństwa – EN60950
5. Konwerter DC/DC
 Napięcie wejściowe od 36 V do 72V
 Max prąd wyjściowy 2,1 A
 Sprawność – do 83%
 Ochrona przed przeciążeniem i krótkimi zwarciami
 Wysoka niezawodność
 Konstrukcja – płyta wsuwana
 Napięcie wejściowe – 36VDC do 72 VDC
 Prąd wejściowy – max 1,5 A
 Napięcie wyjściowe – 24 VDC
 Zakres regulacji 23VDC do 30 VDC
 Prąd wyjściowy – 2,1
 Sprawność – 83%
 Ochrona przeciążeniowa – 105%-150%
 Ochrona przed przepięciem – 31V do 37V
5
6. Karta liniowa dla 12 cyfrowych stacji interkomowych
 Zarządzanie do 12 cyfrowych stacji interkomowych
 Stały nadzór nad przyłączonymi stacjami imterkomowymi i kablami połączeniowymi
(przerwy, krótkie zwarcia)
 Zielona LED wykazanie działania, czerwona LED wykazanie usterek
 Jedna zielona LED dla każdej stacji interkomowej dla wykazania sygnałów wywołań
przychodzących i wychodzących AF
 Jedna czerwona LED dla każdej stacji interkomowej dla wykazania specyficznych usterek
stacji
 Cyfrowy interfejs liniowy dla każdej przyłączonej stacji dla transmisji wyfryzowanych
sygnałów AF i sygnałów kontrolnych
 Galwaniczna separacja pomiędzy liniami a elektroniką
 Interfejs HDLC dla komunikacji z jednostką centralną
 Zasilanie energią stacji z prądem max 100 mA
 Reset kontroli
 Transmisja cyfryzowanych sygnałów AF do i z jednostki centralnej z szybkością 2 MBit/s
 Przyłączenie so serwisu stacji poprzez złącze 25-pin Sub-D
 Napięcie pracy kontroli elektroniki – 5 V
 Pobór prądu – 0,4 A
 Interfejs serwisowy – RS-232
 Napięcie pracy stacji – 48V-72V
 Max dopuszczalny prąd pobierany – 100 mA
 Prąd krótkiego zwarcia – 350 mA
 Zakres temperatury - 0°C - +50°C
 Odporność na uderzenia – 25g/6ms
7. Zestaw zasilania awaryjnego (baterie- battery set 60 VDC)
 Zamknięty, ładowalny z zaworem regulującym odprowadzenie oparów kwasu podczas
ładowania
 Łatwa konserwacja
 Zamknięty elektrolit żelowy
 Wysoko prądowa charakterystyka rozładowania, odpowiednia dla cyklicznego działania
 Głębokie rozładowanie
 Wytrzymałość na głębokie wyładowania do 30 dni
 Numer bloku baterii - 5 bloków z 6 celami każdy
 Napięcie nominalne bloku – 12V
 Zakres tem. - -15°C - +40°C
 Czas magazynowania bez naładowania – 6 miesięcy
 Nominalna tem. pracy - 25°C
8. Cyfrowa stacja typu „FLUSH” – biurkowa
 Mocowanie głośnika i modułu klawiatury klamrami zatrzaskowymi
 Wszystkie elementy przełączników z odpowiednimi polami opisowymi
 Miganie LED wykazujące rozmowy przychodzące lub zajętości linii
 Kompensacja mikrofonu typu „gęsia szyja” z dynamiczną kompresją
 Stała regulacja czułości mikrofonu i głosności
 Nadzór funkcji mikrofonu
 Bezpotencjałowe zestyki przekaźnika
 Połączenia przez 8 kanałowe gniazdo
6


















Do 9 zespołów przełączeniowych
Zaprojektowane dla optymalnego montażu wewnętrznego
Głośnik w obudowie
Zespół przełączników z klawiaturą foliową albo zespół przełączników dźwigienkowych,
każdy w obudowie
Zespół elektroniki w obudowie do montażu ściennego
Blok klawiszy przykryty pokrywą przeciwko niezamierzonemu użyciu
Wzmacniacz dodatkowy
Możliwość korzystania z zestawu słuchawkowego lub słuchawką z zintegrowanym kluczem
rozmowy zwrotnej
Zakres napięć roboczych - 42 VDC do 72 VDC
Max pobór prądu w stanie spoczynku – 50 mA, 100 mA
Moc wzmacniacza – 1W
Zakres częstotliwości 300 Hz-3400 Hz
Poziom sygnału wyjściowego AF – 0 dB
Moc wyjściowa – 5W/8ohm
Tem. pracy - 0°C - +50°C
Wilgotność (nie –kondensacja) – max 90%
Ciśnienie atmosferyczne – 750hPa do 1100 hPa
Stopień ochrony – IP40
9. Naścienna szafa centrali interkomowej
 Wprowadzanie kabli od dołu lub od góry
 Drzwi frontowe z bezpiecznego szkła
 Wys. 15U
 Montaż naścienny
 Chłodzenie konwekcyjne (dodatkowe wyposażenie)
 Bezpieczny klucz (dodatkowe wyposażenie)
 Obudowa – blacha stalowa
 Drzwi przednie – wytłaczane aluminium ze szkłem bezodpryskowym
 Grubość blachy ramowej 1,5 mm
 Kat otwarcia drzwi - 120°
 Stopień ochrony - IP
7
Download