FO-485 - METEL

advertisement
Cyfrowy przewodnik optyczny RS485 dla systemu EPS ZETTLER EXPERT
FO-485
BREAK-TDW-4C-RACK
NAZWA
1-505-524
KOD
RACK/3U-SU
ZASILANIE
FO-485-SC1
1-006-780
5 VDC
BREAK-RDW-4C-RACK
TDW-T/T-KIT-W4
1-605-525
1-506-784
RACK/3U-SU
5
VDC
RDW-T/T-KIT-W5
1-506-785
5 VDC
Topologia magistrali
Topologia RING
Centrala nr.: 4
TDW-T/T-KIT-W4
Max. 6/20km MM/SM
(więcej w parametrach
technicznych)
Centrala nr.: 1
TDW-T/T-KIT-W4
RDW-T/T-KIT-W5
Centrala nr.: 3
Max. 6/20km MM/SM
(więcej w parametrach
technicznych)
Centrala nr.: 2
RDW-T/T-KIT-W5
(więcej w parametrach
technicznych)
TDW-T/T-KIT-W4
Max. 6/20km MM/SM
Centrala nr.: 3
(więcej w parametrach
technicznych)
RDW-T/T-KIT-W5
Max. 6/20km MM/SM
TDW-T/T-KIT-W4
Centrala nr.:4
Centrala nr.: 2
TDW-T/T-KIT-W4
RDW-T/T-KIT-W5
RDW-T/T-KIT-W5
Centrala nr.: 1
RDW-T/T-KIT-W5
▪ Modulacja cyfrowa
▪ Transmisja jednym włóknem MM/SM
▪ Pełna automatyczna konfiguracja
Moduły instalowane na płycie głównej centrali
TDW-T/T-KIT-W4
xDW-T/T-KIT
LEGENDA
1x włókno MM lub SM
www.metel.eu
1/2
RDW-T/T-KIT-W5
TDW-T/T-KIT-W4
Instrukcja instalacji REV:201203
FO-485
Cyfrowy przewodnik optyczny RS485 dla systemu EPS ZETTLER EXPERT
Opis i parametry techniczne
Opisywane cyfrowe przewodniki optyczne są przeznaczone do przedłużenia magistrali RS485 central EPS ZETTLER EXPERT.
Maksymalny zasięg optycznej trasy jest 6/20km (włókno MM/SM). Przewodniki FO-485 instaluje się na moduły sieciowe
TLI800EN. Śruby i wymagane podkladki są częścią wyposażenia modułu. Urządzenia nie wymagają żadnej konfiguracji oraz mają
zintegrowaną technologię WDM (wavelength division multiplex). Do transmisji danych wystarczy jedynie jedno włókno SM lub
MM.
UWAGA: poniższe parametry obowiązują osobno dla poszczególnych modułów T(R)DW-4/4-KIT.
Komplet FO-485-SC zawiera: 1x TDW-4/4-KIT, 1x RDW-4/4-KIT, akcesoria montażowe
Optyka
Zasięg TDW...RDW
Parametr
Wartość
Jednostka
Uwagi
Sprawność optyczna
–14 do –8 / –10 do 0
dBm
SM / MM
Czułość
–31
dBm
SM / MM
Włókna optyczne
1x SM 8(9)/125 - SC konektory
µm
typ PC
1x MM 50(62,5)/125 - SC kon.
µm
typ PC
Mulimode
Max. 6
km
50/125um
Mulimode
Max. 4
km
62,5/125um
km
9/125um
Singlemode
Długości fal ...W4 Tx/Rx
Max. 20
1310/1550
...W5 Tx/Rx
nm
1550/1310
nm
UWAGA: przewodniki posiadają źródło światła laserowego klasy 1 wg EN 60825-1-1
Zasilanie
Środowisko
Mechanika
Napięcie
4,5 – 5,5
VDC
Natężenie przy 5VDC
Max. 250
mA
Temperatura pracy
–40..+70
°C
Wilgotność
max. 95 (bez kondensacji)
%
Wymiart – szer. / wys. / dł.
50 x 15 x 56
mm
Waga
typ: 40
g
temperatura otoczenia
łącznie z akcesoriami
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych bez wcześniejszej informacji.
Montaż i konfiguracja
Przewodniki: TDW-T/T-KIT-W4
1. Montaż
Przewodnik instalujemy przy wyłączonym zasilaniu TLI800EN.
Urządzenie zamocować na sieciowe moduły TLI800EN.
Do montażu proszę użyć dołączone podkładki i śruby.
2. Podłączyć zasilanie
do modułu TLI800EN. Przewodniki są zasilane przez łączący je
konektor. Podłączenie zasilania jest sygnalizowane przez
rozświecenie się żółtego LED POWER.
TLI800EN
3. Podłączyc włókno optyczne
zakończone konektoremSC (typ PC).
Zawsze podłączać przewodnik naprzemiennie ...W4 i ...W5.
Nigdy nie ...W4 z ...W4 lub ...W5 z … W5.
Poprawne podłączenie włókien optycznych jest
sygnalizowane zgaśnięciem czerwonego LED FIBRE-LOSS.
Przewodniki nie wymagają żadnej dalszej konfiguracji.
LED POWER
LED FIBRE LOSS
www.metel.eu
2/2
RDW-T/T-KIT-W5
Download