PODSTAWY ASTRONOMII

advertisement
PODSTAWY ASTRONOMII
LISTA 3
1. Na tle ilu gwiazdozbiorów w ciągu roku widoczne jest Słońce? W jakich datach? Porównaj te daty z datami (astrologicznych)
znaków zodiaku. Wytłumacz różnice.
2. Precesja zmiając położenie biegunów niebieskich zmienia też gwiazdy noszące miano „polarnej”. Obecnie blisko północnego
bieguna nieba jest α UMi, natomiast w poliżu bieguna południowego nie ma jasnej gwiazdy. Czy w ciągu następnego „roku
platońskiego” wystąpi sytuacja, w której w pobliżu obu biegunów nieba będą znajdowały się jasne gwiazdy?
3. Kiedy w wyniku precesji obecne gwiazdozbiory zimowe (Orion, Bliźnięta, itd) staną się gwiazdozbiorami wiosennymi dla półkuli
północnej Ziemi, tj. będą górowały o północy np. w kwietniu?
4. Podaj zakres zmian współrzędnych ekliptycznych dla Merkurego i Księżyca.
5. Mira Ceti w maksimum blasku ma jasność 2m.5, w minimum 9m.2. Ile razy jest ona jaśniejsza w maksimum niż w minimum?
6. Składniki układu podwójnego  Cen mają jasności 0m.0 i 1m.4. Jaka jest sumaryczna jasność układu?
7. Jaką jasność będzie miała gromada składająca się z dziesięciu gwiazd o jasności 2m.5 każda?
8. Jaka jest jasność Słońca obserwowanego z Saturna podczas (centralnego) przejścia Jowisza przed tarczą Słońca? Jasność Słońca
m
w odległości Saturna wynosi: -21 .8.
9. Gdy całe niebo świeciło równomiernie z natężeniem takim jak światło Księżyca to czy byłoby jaśniej niż w dzień? Jasność
m
Księżyca w pełni: -12 .7.
10. Jaka jest jasność Księżyca w kwadrze i trzy dni po (przed) pełni? Przy obliczeniach przyjmij, że orbita Księżyca jest kołowa i ma
m
promień 384 400 km. Jasność Księżyca w pełni wynosi -12 .7. Porównaj otrzymany wynik z wartościami rzeczywistymi, które
można znaleźć np. w programach typu planetarium (Stellarium, Cartes do Ciel, …).
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards