zobacz

advertisement
Najjaśniejsze gwiazdy
Typ
widmowy i
klasa
jasności
G2 V
A1 V
F0 II
K1, 5 III
G2 V
Odległość w
latach
świetlnych
Moc
promieniowania
(Słońce=1)
Pies Wielki
Kil
Wolarz
Centaur
Jasność
widmowa w
wielkościach
gwiazdowych
-26,74
-1,46
-0,72
-0,04
-0,01
0,000016
8,6
313
36,7
4,4
1
24
4 970
114
1,5
Lutnia
Woźnica
Orion
0,3
0,08b
0,12
A0 V
G5 III
B8 Ia
25,3
42,2
770
55
150
86 300
Gwiazda
Oznaczenie
Gwiazdozbiór
Słońce
Syriusz
Conopus
Arktur
Rigil
Centaurus
Wega
Capellaa
Rigiela
α CMa
α Car
α Boo
α Cen
α Lyr
α Aur
β Ori
Procyona
Achermar
Betegeusea
Agena
(Hadar)
Altair
Acruxa
α CMi
α Eri
α Ori
β Cen
α Aql
α Cru
Pies Mały
Erydan
Orion
Centaur
0,38
0,46
0,50
0,61
F5 IV – V
B3 V
M2 Ia
B1 III
11,4
144
430
525
7,7
550
23 300
1 980
Orzeł
0,77
A7 V
16,8
10,4
Krzyż
1,33
B0, 5 IV
320
6 500
(Południa)
Aldebaran
α Tau
Byk
0,85
K5 III
65,1
164
Antares
α Sco
Skorpion
0,96
M1,5 lab
605
10 400
Spicaa
α Vir
Panna
0,98
B1 III – IV
262
1 500
Pollux
β GEM
Bliźnięta
1,14
K0 III
33,7
34
Fomalhaut
α PsA
Ryba
1,16
A3 V
25,1
14
Południowa
Mimosa
β Cru
Krzyż
1,25
B1 III
520
5 970
(Południa)
Deneba
α Cyg
Łabędź
1,25
A2 la
1 000(?)
26 000
Regulusa
α Leo
Lew
1,35
B7 V
77,5
164
Adhara
α CMa
Pies Wielki
1,50
B2 II
430
8 630
a
Castor
α Gem
Bliźnięta
1,98
A1 V
51,5
41
Shaulaa
λ Sco
Skorpion
1,63
B2 IV
700
1 980
a
Gwiazda podwójna lub wielokrotna; jasność i typ widmowy podane dla jaśniejszego składnika;
b
łączna jasność widoma składników.
Odległości gwiazd według katalogu Hipparrcosa.
Jasność widoma (jasność obserwowana) – jasność obiektu astronomicznego (np. gwiazdy – potocznie
zwana blaskiem gwiazdy), zależna od przedziału widmowego, na który czuły jest odbiornik
promieniowania (np. oko ludzkie).
Jasność gwiazdowa (magnitudo) – miara jasności obiektu astronomicznego (np. gwiazdy); skala
wielkości gwiazdowej jest oparta na starej, wprowadzonej przez Klaudiusza Ptolemeusza, klasyfikacji
gwiazd wg ich jasności, polegającej na podziale gwiazd widocznych gołym okiem na 6 grup.
Najbliższe gwiazdy
Gwiazda
Gwiazdozbiór
Położenie a
rektascensja
Słońce
Proxima (Alfa
Centauri C)
Rigil Centaurus
(Alfa Centauri A)
Alfa Centuri B
Gwiazda
Barnarda
GL 406 (Wolf
359)
a
W 2000
Odległość w
latach
świetlnych
Typ widmowy
i klasa
jasności
Jasność
absolutna
Moc
promieniowana
deklinacja
Centaur
14h27m,6
-62o43’
0,000016
4,2
G2 V
M5 V
4,84
15,1
1
0,00008
Centaur
14h39m,6
-60o50’
4,4
G2 V
4,4
1,5
Centaur
Wężownik
14h39m,6
17h57m,9
-60o50’
+04o33’
4,4
0,6
K1 V
M5 V
5,8
13,23
0,44
0,00045
Lew
10h56m,6
+06o57’
7,8
dM6
16,6
0,000016
Deklinacja – położenie na sferze niebieskiego określane jako kąt między kierunkiem ku danemu
obiektowi a płaszczyzną równika niebieskiego.
Rektascensja – położenie na sferze niebieskiej określane jako kąt między przechodzącymi przez
bieguny świata 2 płaszczyznami: jedną – przez punkt Barana, drugą – przez dany obiekt.
Jasność absolutna (M) – wyrażana w wielkościach gwiazdowych jasności, jaką miałby obiekt
obserwowany z odległości 10 pc (pc =3,0857 ∙ 1016m) w pustej przestrzeni.
Moc promieniowania – stosunek energii promieniowania do czasu, w którym ta energia została
wypromieniowana.
Download