Markery ciąży pozamacicznej

advertisement
Markery ciąży pozamacicznej
Ciąża pozamaciczna (eng. ectopic pregnancy – EP) to zagnieżdżenie się
zapłodnionej komórki jajowej poza błoną śluzową jamy macicy –
najczęściej w jajowodzie. Przyczyn rozwoju EP jest wiele.
Wśród czynników ryzyka EP należy wymienić stan zapalny miednicy mniejszej
(wywołany przez patogeny tj. Chlamydia trachomatis), leczenie niepłodności,
palenie papierosów, operacje jajowodów. Do lat 70. XX wieku 80% przypadków EP
rozpoznawano dopiero po pęknięciu jajowodu. W chwili obecnej panel narzędzi
diagnostycznych został znacznie poszerzony i obniżyła się śmiertelność wywołana
wstrząsem hipowolemicznym, następującym po pęknięciu. W procesie
diagnostycznym wykorzystuje się seryjne oznaczenia poziomu beta-hCG, poziomu
progesteronu, ultrasonografię przezpochwową, laparoskopię, diagnostyczne
wyłyżeczkowanie jamy macicy.
Naukowcy z The Wistar Institute zidentyfikowali około 70 białek, których poziom
jest podwyższony podczas EP. Szczegółowej analizie poddano 12 białek, w tym
znane dotychczas markery EP (m.in. PAPPA, CSH1, PAEP), nowe biomarkery –
Adam12 oraz ISM2, a także 5 izoform należących do rodziny beta-1-glikoprotein.
Adam12 jest jednym z głównych kandydatów na markery EP. Wykazuje on
ponad 20-krotny wzrost poziomu podczas EP w porównaniu do ciąży
fizjologicznej (identyfikacja form molekularnych przy pomocy metody
GeLC−MS/MS).
Znaczenie potencjalnych markerów EP wymaga potwierdzenia w badaniach
klinicznych na większej grupie pacjentek. W przyszłości może to zaowocować
rozwojem nowej strategii wczesnego wykrywania EP.
Wykryto
nowe
potencjalne markery
ciąży pozamacicznej
Szczegółowe informacje na temat znajdziecie tutaj
Data publikacji: 19.02.2011r.
Download