1. Jak spostrzegamy - ZSEl 1

advertisement
Budowa i funkcje mózgu
Złudzenia optyczne

Zasadnicze funkcje układu nerwowego:
odbieranie i analizowanie bodźców ze
środowiska wewnętrznego
i zewnętrznego
 reagowanie na bodźce
 kontrola pracy narządów wewnętrznych,
 wyższe czynności myślowe
(inteligencja i pamięć)








Układ nerwowy dzieli się na
podstawie kryterium anatomicznego:
Układ nerwowy ośrodkowy ( centralny)
- mózg
- rdzeń kręgowy
Układ nerwowy obwodowy.
- nerwy rdzeniowe, 31 par
- nerwy czaszkowe, 12 par.






Mózgowie oraz rdzeń kręgowy, chroni czaszka
oraz kręgosłup. Strukturami ochronnymi są
także trzy błony, które zbudowane są z tkanki
łącznej. Są to opony mózgowe a wśród nich
wyróżniamy kolejno:
- oponę miękką,
- oponę pajęczą,
- oponę twardą.
Pomiędzy oponą pajęczą i miękką znajduje się
jama podpajęczynówkowa. Jama ta w rdzeniu
kręgowym wypełniona jest płynem mózgowo
rdzeniowym.
Mózg zbudowany jest z dwóch rodzajów istot.
Istoty szarej, utworzonej przez ciała neuronów
oraz z istoty białej, która tworzą wypustki
tychże komórek.
Budowa oraz
funkcje mózgu
Jeśli się
nie uczysz –
zabijasz neurony





Rola rdzenia kręgowego:
- przesyłanie bodźców do komórek
mięśniowych
- przewodzenie impulsów do mózgu
i z mózgu
- sterowanie niektórymi czynnościami
( odruchy bezwarunkowe)
- unerwienie skóry, mięśni, gruczołów
i in.


Mózg wraz z rdzeniem kręgowym
wchodzi w skład elementów mózgowia.
Zbudowany jest z dwóch półkul, które
łączą się ze sobą za pomocą
odpowiednich spoideł. Powierzchnia
obu półkul jest pofałdowana a tworzy
ją istota szara. Powierzchnię ta
nazywamy kora mózgową. Zbudowana
jest ona z ciał komórek nerwowych.
Kora mózgowa umożliwia człowiekowi
prowadzenie procesu myślenia.
W korze mózgowej znajduje się również
ośrodek korowy, który odpowiedzialny jest
za prowadzenie wielu czynności i procesów.
 Do ośrodków znajdujących się w korze
należą:
 - ośrodek czucia, jego rola jest odbieranie
sygnałów pochodzących od receptorów
skórnych,
 - ośrodek mowy, dzięki niemu możliwa jest
praca ust oraz krtani,
 - ośrodek wzroku, dzięki niemu możliwe
jest przekształcanie impulsów świetlnych
w trójwymiarowe obrazy,







ośrodek słuchu, pozwala nam na rozumienie
dźwięków mowy a także słyszenie
- ośrodek orientacji, dzięki niemu możemy
skutecznie liczyć oraz rozróżniać stronę prawa
i lewą
- ośrodek ruchu, dzięki niemu możemy
sterować ruchami swojego ciała
- ośrodek uwagi oraz koordynacji, dzięki temu
ośrodkowi możemy się skutecznie
koncentrować
Narząd ten stanowi główne centrum
informacyjne. Dzięki mózgowi możliwe jest
tłumaczenie, kontrolowanie oraz sortowanie
informacji.
Budowa oraz
funkcje mózgu
Ucząc się – pamiętaj
o specyficznych
właściwościach
naszego mózgu.
Dane werbalne
przekładaj na
obrazy, buduj
skojarzenia
Złudzenia
optyczne
Złudzenie optyczne
– błędna interpretacja
obrazu przez mózg
pod wpływem
kontrastu, cieni,
użycia kolorów, które
automatycznie
wprowadzają mózg w
błędny tok myślenia.
Złudzenie wynika z
mechanizmów
działania percepcji,
które zazwyczaj
pomagają w
postrzeganiu. W
określonych
warunkach jednak
mogą powodować
pozornie tylko
prawdziwe wrażenia.
Download