Zaproszenie do przesłania ofert cenowych

advertisement
Zduńska Wola, dn. 29.02.2016 r.
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, zaprasza do złożenia oferty
cenowej dotyczącej zakupu i dostawy środków czystości dla potrzeb PCPR.
Uprzejmie prosimy o złożenie oferty na załączonym formularzu cenowym wraz
z podpisanym oświadczeniem oraz dokumentacją wycenionych artykułów, z której wynikać
będzie m. in. producent, pojemność itp., w terminie do dnia 04 marca 2016 roku do godz.
13.30, w wersji elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub za
pośrednictwem faksu na numer 0-43 824 99 99, bądź osobiście do sekretariatu Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego
4A.
Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranym
Wykonawcą w oparciu o ofertę najkorzystniejszą cenowo.
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa. Wzór umowy w załączeniu.
Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, nie jest
również zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dane do kontaktu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli
ul. Getta Żydowskiego 4A
98- 220 Zduńska Wola
tel. 0- 43 824 99 99
Mariusz Kubiak
Zastępca Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zduńskiej Woli
Download