Mile widziane - Szpital Kolejowy w Pruszkowie

advertisement
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie Sp. z o. o.
Pruszków, 18 kwietnia 2017 r.
Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. zatrudni
pracownika na stanowisko dietetyk.
Wymagania:
-ścisła współpraca z lekarzem prowadzącym w zakresie ustalania diet indywidualnych
-prowadzenie edukacji pacjentów dotyczącej diet w szczególnych jednostkach chorobowych
(nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, otyłość, choroba wrzodowa, niewydolność nerek itp.)
-przygotowywanie zaleceń, materiałów dietetycznych
-codzienna ocena organoleptyczna posiłków
-koordynowanie rozdawania posiłków we wszystkich oddziałach
-kontrola spożywanych posiłków przez pacjentów i ich ilości
-konsultacje dietetyczne z pacjentami, wydawanie zaleceń dietetycznych
-prowadzenie pogadanek o cukrzycy dla pacjentów w szpitalu
- kultura osobista
- sumienność, dokładność oraz obowiązkowość
- umiejętność pracy w zespole
Mile widziane:
Wykształcenie wyższe
kursy specjalistyczne lub kwalifikacyjne
obsługa komputera
Oferujemy:
Umowę na zastępstwo
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swojego CV i listu motywacyjnego na adres:
[email protected], wpisując w tytule „Dietetyk”
Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodniez Ustawą z dnia 29.08.1997 roku
o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną
proszone są o dostarczenie kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje.
Zgłoszenia kandydatów złożone w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów,
mogą zostać odrzucone w postępowaniu rekrutacyjnym.
Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy w Szpitalu Kolejowym im. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie
Sp. z o.o. jest:
Prezes Zarządu Szpitala Kolejowego im. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o.
Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnianie danych nie jest przewidywane.
Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:
- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o. o.
ul. Warsztatowa 1, 05-800 Pruszków , tel. (22) 770-94-99, fax: (22) 770-94-80, www.szpk.pl , e-mail: [email protected]
NIP 534-24-98-230, REGON: 010648673, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS: 0000518417
Kapitał zakładowy 3.000.000 zł
Download