przemoc

advertisement
PRZEMOC
(w rodzinie)
Odnosi się do ogromnej różnorodności zjawisk i adresatów: szczególnie kobiet i dzieci, ale
także starszego pokolenia, często niepełnosprawnego w aktach obrony. Kiedyś odnosiła się
także w rodzinie do służby, czy materialnie zależnych osób spokrewnionych. Termin P.
kojarzy się i jest używany w języku potocznym łącznie ze słowami: brutalność, agresywność,
drażnienie, podnoszenie głosu, poniżanie. U swoich podstaw ma nierówność społeczną
(przekonanie o niższości i wyższości, inności, obcości), trwałe niezaspokojenie
podstawowych potrzeb, cechy temperamentalne, brak > POWŚCIĄGÓW, stała destrukcja
osobowości przez czynniki społeczne, bądź autodestrukcja w wyniku nieradzenia sobie z
otoczeniem. Obecnie najczęściej spotykanym terminem jest "sexual abuse ", czyli
„nadużywanie seksualne". Jest to termin szerszy obejmujący nie tylko zachowania seksualne
wymuszane za pomocą siły fizycznej, ale i psychicznej, a także zachowania seksualne wobec
osoby, która sobie ich nie życzy. P. jest postawą, którą należy rozpatrywać w kontekście
środowiskowym, stopniowalności zachowań brutalnych w określonej kulturze, wobec
konwencji przyjętej powszechnie, a jednostkowo naruszonej. Fizyczna > PRZEMOC
SEKSUALNA (poza przypadkami gwałtów - agresji indywidualnej, czy zbiorowej) powstaje
częściej w stosunkach „z bliskimi", niż z nieznanymi, obcymi, a więc w parze małżeńskiej
oraz częściej w stosunkach rodzicielskich. Aktywizacja zawodowa kobiet wskazała na
szczególne formy, nie tyle przemocy fizycznej co zaczepek, napastowania kobiet w miejscu
pracy, przez gesty, zachowania werbalne, inne, niż w rodzinie. Koedukacja w szkole
wyzwala także zachowania zaczepne o których trzeba mówić z młodzieżą. Nie każde
uciekanie się do siły jest przemocą - bywa często obroną, czy (np. kobiet) też ograniczeniem
swobody przestępcy. W ramach promocji zdrowia psychicznego trzeba mówić o wszelkich
rodzajach presji, ale szczególnie o zachowaniach zaczepnych na tle seksualnym i
rabunkowym. Problem P. jest bardzo modny i eksponowanie go staje się przesadne, bo za
formę przemocy zaczyna się uważać ostrą reklamę, która nadużywa - wywiera nacisk - na
wyobraźnię kobiet, także przemoc w środkach masowego przekazu w kinie i czasopismach
pornograficznych, oczywiście wobec obu płci. W najszerszej definicji za P. uznaje się
wszystko to co zagraża ludzkiej godności i wolności, a także trwałości rodziny. Skutkiem P.
jest uczucie niepewności. Niepewność wymaga stałej kontroli. Należy też pamiętać, że nie
każde uciekanie się do siły jest przemocą - bywa obroną, ograniczenie czyjejś swobody może
być legalne i konieczne (prawo karne). (M.Trawińska)
Download